Ideální hmotnost pytle? 30 kg!

Firma Knauf opustila zavedený trend s běžnou nabídku pytlů o velké hmotnosti. Hlavním důvodem byl ohled na pohodlí a zdraví jejích zákazníků, protože nosit na stavbě těžké čtyřicetikilogramové pytle není snadné. Knauf tak již bude nabízet pouze pytle s hmotností 30 kg a menší.

Ideální hmotnost pytle? 30 kg!

A proč maximální hmotnost pytle 30 kg? S lehčími pytli se snáze manipuluje, menší pytle lze lépe uspořádat na paletě, takže každou paletu je možné bez problémů zafóliovat. To omezuje možnost porušení pytlů a ztráty jejich obsahu během transportu. Přestože menší balení a fóliování každé palety znamená pro výrobce vyšší náklady, jednotková cena se pro zákazníky nemění. Se změnou obalů nedošlo ani k žádným změnám v kvalitě výrobku či obalů.

Ideální hmotnost pytle? 30 kg!
Ideální hmotnost pytle? 30 kg!

Zmenšení balení bylo plánované a dlouhodobě testované především ve výrobě. Po úpravách balicího zařízení se firmě podařilo vylepšit výrobní proces a právě jeho zkvalitnění umožnilo firmě zachovat původní ceny za tunu i u nově balených výrobků. Uvedení nového balení na trh Knauf načasoval 1. červen 2015, kdy vstupují v celé Evropě v platnost nové legislativní požadavky na bezpečnostní značení obalů. Změna s sebou přinese i vizuální sjednocení podoby pytlů - nově budou mít pytle s výrobky značky Knauf celosvětově stejný vzhled. V orientaci zákazníkům při výběru produktů pomohou i zjednodušené piktogramy na všech nových pytlech.

Další informace naleznete na www.knauf.cz.

Autor: Knauf (tisková zpráva)

Související k tématu