reklama

Voda v suterénu, vandalové na chodbách a oheň na střeše. Rizika hrozící bytovým domům jsou nepředvídatelná.

Rozmary počasí se dostavují stále častěji, vynalézavost zlodějů a vandalů nezná mezí. Výčet toho, co může bytové domy, respektive společenství vlastníků jednotek (SVJ) postihnout, může být velmi dlouhý. Řešení, které škodám sice nezabrání, ale dokáže jejich následky minimalizovat, je přitom jediné. Vyznáte se v pojištění bytových domů?

Voda v suterénu, vandalové na chodbách a oheň na střeše. Rizika hrozící bytovým domům jsou nepředvídatelná.

Posledních několik let nám v mnoha ohledech nepříjemně připomíná, že rizika ohrožující majetek každého z nás se zvyšují a jsou rozmanitější. A nejedná se přitom jen o počasí a s ním související živelní události, které stále častěji a ve větší míře sužují Českou republiku i Evropu. Také zloději a vandalové jsou stále vynalézavější a drzejší. Jejich terčem se stávají také bytové domy. U bytových domů se zloději zaměřují především na vnější stavební kovové prvky jako okapy, žlaby, okenní parapety, škrabáky na obuv. Výjimkou nejsou ani krádeže střešní krytiny, samostatnou kapitolou pak představuje vnitřní vybavení domů. Podle statistik České pojišťovny mizí z chodeb bytových domů zejména hasicí přístroje, kovové proudnice hydrantů či samotné hadice, části poštovních schránek či litinová zábradlí. Ročně eviduje největší domácí pojišťovna kolem dvou tisíc pojistných událostí v bytových domech, za něž vyplatí několik stovek milionů korun.

Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů

Není výjimkou, že škoda, kterou zloděj způsobil při násilném vniknutí do domu, je větší než škoda způsobená uvnitř objektu. Nejčastější cesta zloděje vede do domu přes hrubým násilím vypáčené vstupní dveře nebo sklepní okna, dále pak přes okna umístěná ve sníženém přízemí, přes průchozí sklepy z vedlejších vchodů a přes neuzamčené a neuzavřené vstupní dveře a okna.

Stoprocentní ochrana proti těmto rizikům neexistuje. Obyvatelé domů ale mají možnosti, jak zlodějům a vandalům jejich aktivity znepříjemnit nebo je od nich úplně odradit. Základní doporučení přitom zní: zámek vstupních dveří musí být kvalitní a ideálně opatřen bezpečnostním kováním proti vypáčení. Účinné jsou rovněž bezpečnostní kamery umístěné nad vstupními dveřmi, ideálně v kombinaci s pohybovým čidlem napojeným na světlo. Osazení kamerovým systémem je často nabízeno také u nově instalovaných výtahů jako opatření proti vandalům.

Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů

I přes všechna uvedená opatření se dnes majitelé bytových domů neobejdou bez kvalitního pojištění. Např. Česká pojišťovna nabízí v pojištění SPOLEČNÝ DOMOV systém tzv. 4zónové ochrany. Základem pojištění bytového domu je vždy majetkové pojištění, které kryje věcné škody vzniklé zejména v důsledku živelních pojistných nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, voda vytékající z vodovodního zařízení, tíha sněhu apod.). Toto pojištění je dále vhodné doplnit i o pojištění rizik spojených s užíváním bytového domu (sem se řadí např. pojištění skel, odcizení, vandalizmus, poruchy výtahů, majetek SVJ jako ploty, lampy, závory).

Na významu také nabývá pojištění odpovědnosti majitelů nemovitosti a členů statutárních orgánů SVJ nebo družstva (pro případy pádů sněhu či střešní krytiny na třetí osoby, škody vzniklé na majetku či na zdraví třetích osob).

Poslední neméně důležitou součástí pojištění bytového domu jsou asistenční služby. Ne všechny pojišťovny je přitom nabízejí. Jejich rozsah a automatické zahrnutí do základní nabídky pojištění by přitom mělo patřit do kritérií, podle nichž pojištění vybírat. Česká pojišťovna například poskytuje tzv. stavebnicový model pojištění. V praxi to znamená, že je možné ho namodelovat a nastavit přesně na míru konkrétnímu bytovému domu.

Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů

Pojištění majetku se sjednává tzv. na novou cenu, to znamená, že výše pojistné částky má odpovídat nové hodnotě bytového domu. Tímto principem je zaručeno, že v případě pojistné události pojišťovna uhradí náklady na opravu nebo znovupořízení poškozeného majetku, v případě totální škody i na výstavbu nového domu stejných parametrů.

A ještě rada na závěr. Nezapomínejte své pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat. Odborníci doporučují provádět aktualizaci pojistné smlouvy přibližně každé dva roky. Aktualizace je vhodná také v případě, kdy se změní hodnota majetku o více než 15 %.Nejčastějším momentem pro aktualizaci pojistné smlouvy jsou okamžiky, kdy vzroste hodnota bytu či domu například rekonstrukcí nebo v důsledku inflace. Neodkladně by měli svoji pojistku aktualizovat i ti, kteří tak neučinili již delší dobu. Hodnota, kterou měl majetek před pěti lety, nemusí odpovídat cenám v současné době.

Pojištění bytových domů
Pojištění bytových domů

Doporučení při sjednání pojištění bytových domů

- důsledně promyslete celou šíři rizik, které bytovému domu hrozí a následně požadujte jejich zajištění v komplexní smlouvě- důraz nedávejte pouze na cenu, ale zajímejte se o rozsah základního pojištění a nastavení pojistných limitů pro rizika, která považujete za nejreálnější- vybírejte pojišťovnu, která disponuje silným finančním zázemím- dejte přednost pojišťovně, která má zkušenosti a její likvidace probíhá rychle a kvalitně- aktualizujte smlouvu pravidelně, alespoň každé dva roky

Odpovědnostní pojištění vlastníka bytového domu v praxi

Žena (35 let) utrpěla v důsledku pádu sněhu ze střechy bytového domu zranění hlavy s těžkým otřesem mozku, podvrtnutí krční páteře, zlomenina klíční kosti a naražení ramenního kloubu. Zároveň při této nehodě došlo k poškození vozidla zaparkovaného před domem.

Žena měla hrubý příjem 25 000 Kč/měsíc. Kvůli zraněním zůstala půl roku v pracovní neschopnosti. Pojišťovna jí z odpovědnostní složky pojištění bytového domu vyplatila tyto částky:

- Bolestné: 20 000 Kč- Ztížení společenského uplatnění: 170 000 Kč- Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti: 67 500 Kč- Regresní náhrady (zdravotní pojišťovna + nemocenské): 132 500 Kč- Náhrada škody na vozidle: 45 000 Kč

Celkem tedy šlo z pojištění bytového domu poškozeným 435 000 Kč. V případě, že by bytový dům pojištění neměl sjednáno, škodu by se hradila z rozpočtu SVJ.

Publikováno: 9. 1. 2016, Autor: Jan Marek, Iva Gažová, Česká pojišťovna (text a foto) , Profil autora: Redakce