Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi

Systém Ytong je známý jako rychlé, ekologické a ekonomické řešení výstavby. Oblíbili si jej stavebníci svépomocí a se stejnou jednoduchostí a spolehlivostí vyhoví nárokům atypických architektonických projektů. K jednoduchému stavění patří jednovrstvé zdění bez zateplování. Šetříte čas a materiál a neriskujete případné nedostatky, které se mohou objevit při kontaktu dvou různorodých materiálů. Při výběru stavebního materiálu se však vyplatí myslet do budoucna a zvolit takový, který vyhoví i budoucím tepelně-technickým normám roku 2020.

Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi

Právě s ohledem na tento vývoj Ytong inovoval svou osvědčenou řadu tepelněizolačních tvárnic, určenou pro jednovrstvé zdění, a na trh přichází nová Lambda YQ. Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu.

Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi
Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi

Z porovnání s dosud nejznámějšími tvárnicemi Lambda + s označením P2-350 je zřejmé, že se podařilo dosáhnout snížení objemové hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti. Přesněji, pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1) je 2,2 N / mm2 a charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (EN 1996-1-1) je 1,56 N / mm2. Snížení objemové hmotnosti a zlepšení struktury materiálu přineslo efekt zlepšení součinitele tepelné vodivosti ve vysušeném stavu λ10,dry= 0,077 W/(m. K), čemuž odpovídá návrhová hodnota λu= 0,083 W/(m. K). Návrhový součinitel přechodu tepla vypočítaného pro stěnu bez omítek tloušťky 375 mm s hodnotou Uu = 0,213 W/(m2.K) je v intervalu doporučeném normou ČSN 730540-2 2011 pro pasívní domy. Zdivo tloušťky 450 mm splňuje i podmínku pro obvodové steny stanovené v Nové zelené úsporám a se zdivem tloušťky 500 mm je možné postavit dům s nejvyšší dotací od státu, a to bez zateplení stěn.

Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi
Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi

Díky těmto vlastnostem se Lambda YQ stává materiálem budoucnosti a její tepelněizolační vlastnosti plně vyhovují i novým tepelně technickým normám. Představuje tak nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století i bez dodatečného zateplení. Svou lehkostí přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení i mnoho stavebníků svépomocí. Lambda YQ si stále zachovává stejné přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým a takřka s neomezenou životností.

Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi
Ytong uvádí na trh novinku Lambda YQ – tvárnici s dosud nejlepšími vlastnostmi

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelněizolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelněizolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ. Zakládací malta účinně zabrání vzniku tepelných mostů mezi základovou deskou a zdivem. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů a nabízí pětinásobně lepší tepelnou izolaci oproti běžné lepicí maltě. Společně s výztužnou tkaninou Ytong tak vytváří perfektní povrch bez prasklin pro dlouhou životnost stěny. Pomocí U profilů YQ je pak možné zhotovit překlady až do světlosti 4 000 mm. Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difúzních vlastností materiálu. To znamená, že dům „dýchá“ a reguluje vlhkost na optimální úroveň.

Autor: Xella (tisková zpráva)

Související k tématu