Okenní PVC profily s recyklovaným jádrem jsou trendem a budoucností

Bez plastů si dnes už neumíme náš život představit. Plastové materiály nás obklopují na každém kroku a používají se prakticky ve všech oblastech - v podobě obalů na potraviny, u bytového vybavení a doplňků, hraček, zdravotnického materiálu, elektroniky, atd. Uplatňují se hojně i ve všech odvětvích průmyslu. Především v automobilovém průmyslu a stavebnictví. Ve stavebnictví je to zhruba 60 % celosvětové produkce PVC. Z tvrzeného PVC se ve stavebnictví vyrábí armatury, desky, spojovací materiál, ale i okenní a dveřní profily.

Okenní PVC profily s recyklovaným jádrem jsou trendem a budoucností

Znovuvyužití je nutné

PVC neboli polyvinylchlorid má řadu vynikajících materiálových vlastností. Současná okna a dveře, vyrobené z PVC profilů díky svým konstrukčním řešením velmi dobře izolují a snižují tak náklady za energii spotřebovanou při topení, popřípadě chlazení. Zvyšují také komfort bydlení tím, že nevyžadují žádnou náročnou údržbu (nemusí se brousit, natírat, atp.) a tlumí hluk přicházející z exteriéru. Jsou také velmi variabilní z pohledu široké barevné škály, ze které lze vybírat. Pořízení nových PVC oken se určitě vyplatí a časová i finanční návratnost investice je velmi zajímavá.

Znovuvyužití je nutné
Znovuvyužití je nutné

Ovšem používání panenského PVC, tzv. prvomateriálu, má dopad na naši planetu z pohledu nakládání s přírodními zdroji – primárním zdrojem pro výrobu PVC je totiž ropa. Naštěstí jsou již na trhu firmy, které se zabývají nejen výrobou, ale i následným zpracování použitých PVC výrobků, které mechanicky recyklují a opětovně využívají pro výrobu těch nových. To má pozitivní vliv na životní prostředí (ochrana přírodních zdrojů), snížení emisí (recyklací dochází k nižší produkci CO2) a i na zákazníka (udržitelné chování s ohledem na budoucí generace).

Znovuvyužívání PVC je i jedním z cílů Evropské unie. Nařízení prosazují větší objem použitého PVC v celkových objemech výroby této suroviny. Zodpovědný postoj k recyklaci pak zaujali sami výrobci. Zcela dobrovolná iniciativa Vinyl Plus, která sdružuje všechny evropské výrobce PVC a navazuje na úspěšný projekt Vinyl 2010, si stanovila cíl recyklovat 800 000 tun PVC ročně až do roku 2020. Několikabodové závazky výrobců pomohou snížit negativní vlivy na životní prostředí a úkolem je také transparentně informovat veřejnost o vývoji v této oblasti. (www.vinylplus.eu). Vinyl Plus je podporována přímo EU.

Okna Inoutic s recyklovaným jádrem - EcoPowerCore

Mezi zodpovědné výrobce patří i Inoutic, který je součástí skupiny Deceuninck, předního evropského výrobce PVC okenních a dveřních systémů a jehož výrobky prochází tzv. uzavřenou výrobní smyčkou. To znamená, že produkty, které firma vyrobí, po skončení jejich uplatnění následně ve své recyklační lince (Diksmuide, Belgie) zpracuje. Tato surovina se pak znovu používá pro výrobu nových PVC okenních a dveřních profilů s recyklovaným jádrem – EcoPowerCore, aniž by došlo ke zhoršení jejich materiálových vlastností, jako je pevnost, odolnost či tepelně izolační vlastnosti. Tuto skutečnost je potřeba zdůraznit.

Okna Inoutic s recyklovaným jádrem - EcoPowerCore
Okna Inoutic s recyklovaným jádrem - EcoPowerCore
Okna Inoutic s recyklovaným jádrem - EcoPowerCore
Okna Inoutic s recyklovaným jádrem - EcoPowerCore

Inoutic profil Eforte s recyklovaným jádrem EcoPowerCore

Vlastnosti recyklátu neboli regenerátu a jejich chemické složení jsou přísně sledované a dozorované nezávislými orgány a v praxi se jejich vlastnosti neliší od prvomateriálu. Například rohová pevnost profilů s přidaným podílem recyklátu proti profilům vyrobených pouze z panenského PVC je naprosto srovnatelná. Regenerát používají v dnešní době již všichni výrobci PVC profilových systémů na Evropském trhu, a to zcela dobrovolně. Nechybí mezi nimi ani Inoutic/Deceuninck (Seznam výrobců a bližší informace najdete na www.rewindo.de).

Kromě výborných materiálových vlastností navíc otvorové výplně, na jejichž výrobu byly použity profily s takto recyklovaným jádrem, nejsou na první pohled rozpoznatelné od oken vyrobených z profilů z panenského PVC. Případná obava zákazníků, že by jejich okna nebyla bílá, je tak zcela lichá. Speciální moderní technologie, kterou Inoutic používá, umožňuje recyklované jádro potáhnout tenkou vrstvou bílého panenského PVC a okno je tak, co do fyzikálních vlastností a vzhledu, naprosto identické s výrobkem z panenského PVC.

Recyklační linka společnosti Deceuninck v belgickém Diksmuide otevřená v roce 2012 zpracovává 105 000 tun PVC použitého pro okenní profily za rok. Kapacita linky je však výrazně vyšší. Deceuninck, který patří mezi největší zpracovatele tvrzeného PVC, je vzorem i v oblasti využívání druhotných surovin v zemích Beneluxu.

Okna Inoutic s recyklovaným jádrem - EcoPowerCore
Okna Inoutic s recyklovaným jádrem - EcoPowerCore

Okna a dveře vyrobené z profilů Inoutic, které mají recyklované jádro - EcoPowerCore, jsou dostupné na českém trhu již nyní. Inoutic nabízí profily s recyklovaným jádrem - EcoPowercore u všech svých tří systémů:

  • Prémiovým profil Eforte nepřipouští žádné kompromisy z hlediska kvality a tepelné izolace. Díky výborným hodnotám tepelné izolace patří mezi nejlepší na trhu. Splňuje i parametry pasivních domů. (Šestikomorový systém, Uf = 0,95 W/m2K při standardní ocelové výztuži a bez přídavných prvků, vestavná hloubka 84 mm)
  • Velmi kvalitní profil Prestige svou vyvážeností z pohledu designu a tepelně izolačních vlastností plní vysoké požadavky na moderní i nízkoenergetické stavby. (Šestikomorový profil, Uf = 1,1 W/m2K, vestavná hloubka 76 mm)
  • Dobrý poměr cena / výkon nabízí profilyArcade. (Pětikomorový systém, Uf = 1,2 W/m2K, vestavná hloubka 71 mm)

Víte, že:

  • PVC je třetí nejpoužívanější umělou hmotou na světě?
  • Průmyslově se PVC vyrábí od roku 1935?
  • Tvrdé PVC je možné zařadit opět do výrobního procesu až 10 krát, aniž by došlo ke zhoršení jeho vlastností?
  • Recyklované PVC má naprosto shodné materiálové vlastnosti jako prvomateriál?
  • Vzhledově byste okno s recyklátem od panenského PVC nepoznali? Současné technologie jsou již na špičkové úrovni.

Nebuďte lhostejní k přírodním zdrojům!

Autor: Inoutic/Deceuninck (text a foto)

Související k tématu