reklama

Trendem Vánoc bude návrat k tradičním českým symbolům

Vánoce patří k nejvíce prožívaným a připravovaným svátkům v roce a podle průzkumu agentury STEM/MARK je tráví až 96 % Čechů v rodinném kruhu. Jen stěží si je představíme bez stromečku, cukroví, kapra, bramborového salátu, koled a našich nejbližších. Především výzdobu ovlivnila v minulosti vlna zahraničních trendů a na stromečcích se usídlila špice místo hvězdy. Češi však na tradiční vánoční symboly nezapomínají a opět k nim hledají cestu.

Trendem Vánoc bude návrat k tradičním českým symbolům

Do českých rodin se stále ve větší míře vrací tradiční pojetí vánočních svátků. Rodiče totiž touží ukázat dětem, jak sami kdysi slavili Vánoce. Před 15 – 20 lety byly prodejní sítě zaplaveny umělými vánočními stromečky. Mohli jste si vybrat, zda chcete borovici, smrk či jedli, a dokonce i odstín zelené. Pro navození „skutečné“ vánoční atmosféry jste si mohli zakoupit také vůni jehličí. Někdy lidé ani ozdobičky nesundávali a další rok stromeček jen rozbalili, roztáhli ozdobené větve a navoněli. Tento stereotyp začal po čase opět nahrazovat návrat k živému stromu, který dnes najdete ve většině českých domácností. V tom se liší Česká republika od Slovenska, kde stále převládá umělá varianta. V Čechách se naopak stává novým rodinným zvykem nákup vánočního stromku společně s dětmi přímo v lesní školce.

Vánoční stromeček - historie, trendy a symboly
Vánoční stromeček - historie, trendy a symboly
Vánoční stromeček - historie, trendy a symboly
Vánoční stromeček - historie, trendy a symboly

Historie vánočního stromečku

V roce 1812 z Německa poprvé přivezl stromek ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich jako překvapení pro své přátele. Zdobení stromků se později začalo komercializovat a větve ozdobily svíčky, třpytivé panenky s růžovými tvářemi, sklenění andílci, cukroví či skutečné hodinky. Na venkově byla výzdoba skromnější, ale o to srdečnější. Lidé ozdoby vyráběli z papíru, slámy, ovoce nebo ořechů, a vytvořili si tím ke svátku a jeho symbolům vřelý vztah. Navíc si výzdobu vždy spojili i s nějakým příběhem.

Větve českého vánočního smrku z Beskyd postaveného ve Vatikánu roku 1999 zdobilo 350 slaměných ozdob a na vrcholu se tyčila slaměná hvězda. Výzdoba nebyla zvolena náhodně a nesla skryté poselství. Rukodělné ozdoby ze slámy byly vybírány v duchu národních tradic a jednotlivé paprsky vánoční hvězdy symbolizovaly naplnění věčnosti.

Historie vánočního stromečku
Historie vánočního stromečku
Historie vánočního stromečku
Historie vánočního stromečku

Zdobení stromečku

Ve většině domácností strojí vánoční stromeček děti, následně maminky a nejméně se do této aktivity zapojují tatínkové. 90 % českých rodin zdobí strom skleněnými dekoracemi a elektrickými svíčkami. Čokoládové kolekce využívá 76 % dotázaných. Ze stromečku naopak mizí klasické svíčky a prskavky, které využívá méně než polovina rodin. Přestože dnešní trh nabízí všechny možné styly, lidé tíhnou spíše k tradičním materiálům a tvarům. Obnovují zapomenuté zvyky, navrací se k tradicím jako k něčemu, co kdysi znali nebo prožili s rodiči, protože jim to dodává pocit bezpečí a domova. Na stromečcích tak opět vidíme ozdoby ze slámy, z korálků, dřeva, papíru nebo skla.

Zdobení stromečku
Zdobení stromečku
Zdobení stromečku
Zdobení stromečku

K oblíbeným vánočním symbolům a ozdobám patří také hvězda, což v průzkumu společnosti STEM/MARK potvrdilo 93 % Čechů. Vánoce jsou s hvězdou spojeny již dlouhá staletí. Její původ vysvětluje biblický příběh o betlémské hvězdě, která zazářila nad jesličkami s novorozeným Ježíšem a ukázala třem králům cestu do Betléma. Znalost její symboliky potvrdilo až 70 % Čechů. Křesťané nejprve nechtěli přijmout tradici vánočního stromečku za svou. Později však začali na jeho vršek umisťovat místo německé špice hvězdu, která více propojila nový obyčej s křesťanskou tematikou.

Zdobení stromečku
Zdobení stromečku

Vánoční hvězda zdobila vánoční stromeček již od samého počátku a každý rok se vyráběla z tvrdšího papíru, který se pozlatil nebo zamotal do obalu od bonbonů či do alobalu. Přestože později začala vánoční hvězdu znovu nahrazovat špice, nevytratila se a při pohledu do vánočně vyzdobených oken ji můžeme stále nalézt v mnoho českých domácnostech. Kromě živého stromečku patří k tradiční české výzdobě i adventní věnec na stole, chvojí ve váze, věnec na dveřích a sváteční stůl ozdobený svíčkami a květinami.

Publikováno: 28. 11. 2016, Autor: Orion (tisková zpráva), Profil autora: Redakce