reklama

Než letos poprvé zatopíte!

Přiblížily se dny, kdy i doma začínáme oblékat dlouhé rukávy a uvažujeme o tom, jak moc si přitopíme. Zatímco mnohým z nás stačí otočit knoflíkem ústředního topení, pro jiné přináší otázka topení řadu povinností už před topnou sezónou. Víte, jaké všechny povinnosti máte, ať už topíte v kamnech nebo plynovým topidlem? Jak se vyhnout neštěstí v domácnosti?

Než letos poprvé zatopíte!

Než poprvé zatopíte...pro bezpečné topení ve své domácnosti můžete sami udělat mnohé. Řada banálních pouček v praxi zafunguje stále nejlépe a stále mnoho lidí na jejich nedodržování „dojede“. Řeč je o sušení oblečení na plynovém topení nebo hořlavých předmětech v blízkosti kamen či otevřeného ohně krbu, jako je například proutěné křesílko.

Než poprvé zatopíte!
Než poprvé zatopíte!

Základním bezpečnostním minimem před prvním zatopením je pravidelná kontrola. V případě komínů je dokonce dána zákonem a to každý rok bez ohledu na stav či stáří objektu. Kontrola má v první řadě předejít neštěstí. V případě, že k němu přesto dojde, přináší pak i důležitou přidanou hodnotu a tou je dokument pro pojišťovnu. Pojišťovna vždy hodnotí, v jaké míře měl konkrétní stav komína vliv na vznik požáru – tedy zda nebyla zanedbána prevence a běžná údržba. Pokud by pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, má pojišťovna právo na úpravu pojistného plnění.

Šetřit se v tomto případě určitě nevyplatí, protože potenciální škody mohou snadno dosáhnout statisíců či milionů korun. Mnohdy pak škody ani vyčíslit nejdou – tady je řeč o ztrátě rodinných cenností či dokonce lidského života.

Než poprvé zatopíte!
Než poprvé zatopíte!

Ne všichni kominíci nosí štěstí

Alespoň jednou ročně je majitel komínu, tedy většinou i celého domu, povinen nechat provést kontrolu od kominíka s náležitým oprávněním. Ne každý kominík je ale skutečně oprávněn potvrzení vystavit. Společenstvo kominíků už několik let bojuje proti kominíkům, kteří podnikají bez odborných znalostí. Bohužel je běžnou praxí, že domy obcházejí podvodníci, kteří za podezřele nízké ceny pouze vypisují zprávy o kontrole. Lidé by si měli začít uvědomovat, že kontrolou chrání především jejich majetek, zdraví a život. Správná kontrola spalinové cesty trvá kolem 20 minut, ne pár vteřin, jak je u podvodníků zvykem. Doporučujeme majitelům nemovitosti nechat si při kontrole i při revizi spalinové cesty předložit oprávnění k příslušné činnosti. Pokud by totiž revizi provedl někdo, kdo na tuto činnost nemá oprávnění, nemůže pojišťovna tento úkon považovat za platný. Seznam prověřených kominíků najdete například na webu Společenstva kominíků ČR, které bojuje za profesní etiku řemesla. Doporučuje se také dbát na osobní doporučení sousedů a upřednostnit lokální řemeslníky.

Ne všichni kominíci nosí štěstí
Ne všichni kominíci nosí štěstí

Topíte na plyn? Každý plynový spotřebič by měl mít označení CE, které značí, že přístroj je v souladu s evropskými standardy a normami. Jedná se o značku užívanou od roku 1996, máte-li starší přístroje, neznamená to, že jsou automaticky nevyhovující. Jen se v tom případě doporučuje kontroly provádět skutečně pravidelně a důsledně. Stejně pravidelně a důsledně je třeba větrat veškeré prostory, kde se plynem topí. Důvod je jednoduchý – kamna spalují nejen plyn, ale i kyslík.

Zatímco k něčemu je třeba vyškolený odborník, některé úkony může majitel komínu, kotle či plynového topidla provést sám a měl by jim věnovat pozornost. Na co se doma podívat?

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
  • Necítím plyn? I sebemenšímu úniku plynu je třeba věnovat pozornost!
  • Má plamínek plynového přístroje modrou barvu? Plamínek plynového kotle i topení by ji měl mít. Je-li žlutý, pozvěte odborníka.

Pozor na kominické pojmy!

Čištění, kontrola a revize jsou tři různé úkony. Kontrola je pravidelný roční servis spalinové cesty, jehož součástí někdy bývá i čištění. Frekvence čistění se odvíjí od druhu používaného paliva. Revize je pak mimořádná služba, kterou je třeba poptat například před uvedením spotřebiče do provozu, při změně druhu paliva či po komínovém požáru.

Publikováno: 12. 12. 2016, Autor: Česká pojišťovna (text a foto), Pepa a Schiedel (foto), Profil autora: Redakce