reklama

Jak postupovat při montáži stoupací plošiny do konstrukce střechy?

Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených normou ČSN. Uživatel musí mít možnost bezpečně provádět údržbu střechy, případně výměnu poškozených částí krytin, obnovovací nátěry apod., ale také třeba čištění komína, včetně revize. Na šikmé střechy rodinných domů se pro bezpečný pohyb při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných montují zejména stoupací plošiny, lávky a nášlapy v kombinaci s bezpečnostními háky. Montáží stoupací plošiny ROBUST od HPI-CZ za přídavnou střešní lať se budeme zabývat v následujícím textu.

Jak postupovat při montáži stoupací plošiny na střechu? (Zdroj: HPI-CZ)

Montáž stoupací plošiny ROBUST

Pro montáž stoupací plošiny jsme zvolili sadu ROBUST z nabídky HPI-CZ. Tato sada zahrnuje kompletní stoupací plošinu z pozinkované oceli. Rošt plošiny má protiskluzový povrch, hustě rozmístěné otvory v povrchu roštu zabraňují shromažďování vody a sněhu. Sadu ROBUST si lze vybrat s povrchovou úpravou pozink nebo v barvené variantě (antracit, hnědá, cihlově červená, červenohnědá, černá). Držáky stoupací plošiny jsou v místech styku s krytinou opatřeny pryžovými podložkami, které zabraňují jejímu mechanickému poškození.

Ilustrační_Produkt_Sada stoupací plošiny ROBUST (3)
Sada stoupací plošiny Robust se skládá z roštu, dvou držáku roštu, dvou držáků a spojovacího materiálu (Zdroj: HPI-CZ)

Postup montáže stoupací plošiny:

1. Rozbalení a kontrola komponentů

Balení sady Robust obsahuje všechny potřebné komponenty. Připravíme si také nářadí (vrtačku, metr, vodováhu, utahovací klíče, pilu). Před montáží provedeme kontrolu dílů obsažených v balení plošiny. Doporučujeme přečíst si návod, který je rovněž součástí balení.

20191105_123700
U sady po rozbalení zkontrolujeme, zda nechybí nějaké komponenty (Zdroj: HPI-CZ)

2. Nasazení ochranných podložek

Na držáky stoupací plošiny nasadíme pryžové podložky, které brání mechanickému poškození střešní krytiny.

20191105_123923
Na držáky plošiny nasadíme pryžové podložky (Zdroj: HPI-CZ)

3. Rozměření pozice přídavné latě

Držáky stoupací plošiny budou upevněné za přídavnou střešní lať. Její správné umístění je důležité: Lať nastavíme tak, aby držák kopíroval tašku, na které leží. Na kontralati je proto nutné jej dle potřeby podložit. Po směru spádu se lať nastaví tak, aby držák nevadil tašce, která jej bude překrývat.

Nejčastější chyba: Pokud není nosná lať stoupací plošiny správně podložena, může se stát, že plošina se „láme“ přes tašku. Při zatížení plošiny pak může držák tašku poškodit. Pokud se naopak lať podloží příliš, taška nad stoupací plošinou bude přizvednutá a při zatížení plošiny dojde k deformaci držáku stoupací plošiny.

20191105_124706
Správné umístění plošiny na přídavné střešní lati je důležité (Zdroj: HPI-CZ)

4. Montáž přídavné latě

Pokud máme správně nastavené umístění přídavné latě v obou směrech (od kontralatě i po kontralati), přišroubujeme lať ke kontralati.

20191105_124737
Přídavnou lať přišroubujeme ke kontralati (Zdroj: HPI-CZ)

5. Nastavení vzájemné vzdálenosti držáků

Oba držáky zavěsíme, zatím bez přišroubování, na nosnou lať. Přiložíme stoupací rošt a nastavíme si vzdálenost držáků od sebe tak, aby střed těchto držáků byl na každé straně roštu přibližně stejně vzdálený od kraje. Držáky by měly ležet co největší plochou na rovné ploše tašek, tj. nevhodné je například umístění poloviny na vlně a poloviny na hladké ploše.

20191105_125348
Střed držáků by měl být na každé straně roštu přibližně stejně vzdálený od kraje (Zdroj: HPI-CZ)

6. Nasazení držáků roštu

Na držáky stoupací plošiny nasadíme držáky roštu, tzv. půlměsíce. Každý držák roštu srovnáme do roviny pomocí vodováhy. Držáky jsou do držáků stoupací plošiny připevněné vodorovně.

20191105_125603
Na držáky stoupací plošiny nasadíme držáky roštu (Zdroj: HPI-CZ)

7. Přišroubování držáků roštu

Půlměsíce připevníme k držáku plošiny pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Šrouby dobře utáhneme pomocí dvojice klíčů.

20191105_130202
Šrouby je třeba dobře utáhnout dvojicí klíčů (Zdroj: HPI-CZ)

8. Upevnění k lati

Sešroubovaný držák stoupací plošiny připevníme k přídavné lati z čelní i boční strany, dle připravených otvorů v držáku. Stejným způsobem připevníme k lati také druhý držák. Správnou vzdálenost případně opět ověříme přiložením stoupací mřížky.

20191105_130454
Držáky připevníme k přídavné lati z čelní i boční strany (Zdroj: HPI-CZ)

9. Nasazení stoupacího roštu

Na držáky nasadíme stoupací mřížku, vycentrujeme ji tak, aby z každé strany přesahovala přes držák přibližně stejně.

20191105_130603
Stoupací mřížku je třeba při nasazování vycentrovat (Zdroj: HPI-CZ)

10. Připevnění roštu

Poté rošt přišroubujeme k držáku. Šrouby utahujeme s citem tak, aby nedošlo k deformaci roštu.

20191105_130847
Při šroubování roštu k držáku utahujte s citem, aby se nedeformoval rošt (Zdroj: HPI-CZ)

11. Zakreslení úpravy tašek nad držáky

Nad stoupací plošinu přiložíme střešní tašky, které budou ležet v následující řadě. Na obě tašky zakreslíme polohu držáku střešní plošiny.

20191105_131256
Na tašky v řadě nad plošinou zakreslete polohu držáku plošiny (Zdroj: HPI-CZ)

12. Zbroušení tašek

Podle zakreslení je třeba tašky zbrousit diamantovým kotoučem o sílu držáku tak, aby taška čistě dosedla na tašku v předcházející řadě, na které je stoupací plošina položena.

Častá chyba: Pokud se taška nevybrousí v místě držáku tak, aby celou plochou dosedla na předcházející tašku, v případě zatížení kraje tašky (například kominík stoupne patou jedné nohy na plošinu, ale špičkou stoupne na tašku) dojde k prasknutí. Taška je navíc přizvednutá o sílu držáku. To nejen, že nevypadá dobře, ale navíc tudy může do střechy zatékat.

20191105_133137
Tašky je třeba zbrousit, aby čistě dosedly (Zdroj: HPI-CZ)

13. Dokončení

Doskládáme střešní tašky v okolí plošiny, včetně dvou proříznutých na držáky, a máme hotovo.

20191105_133235
Po doskládání tašek okolo plošiny je hotovo (Zdroj: HPI-CZ)

Více o uvedených výrobcích a dalším sortimentu na www.hpi.cz nebo na www.hpishop.cz.

Publikováno: 2. 3. 2020, Autor: HPI-CZ (text a foto)