reklama

Nečekejte, až vám sníh začne padat na hlavu a ukliďte ho ze střechy včas

V zimě na majitele domu připadá jedna z několika povinností, a tou je úklid sněhu ze střechy. Zasněžená krajina a domy vypadají jako z pohádky. Všude kupy sněhu, na zemi i na střechách. Majitel stavby je pak zodpovědný také za případné škody způsobené sněhem nebo ledem. Tak jako musíte uklízet chodník před domem, také musíte hlídat, aby padající sníh někoho nezranil.

Nečekejte, až vám sníh začne padat na hlavu a ukliďte ho ze střechy včas (Zdroj: Depositphotos)

Jako majitel domu, chaty, či jiné stavby jste zodpovědní za bezpečí v okolí vašeho majetku. Pokud se například sesune sníh ze střechy a poškodí někomu auto, oblečení, nebo ho dokonce zraní, nesete plnou zodpovědnost za tyto škody. Proto je lepší střechu zabezpečit nebo pravidelně uklízet sníh ze střechy. Také ledové rampouchy můžou být hodně nepříjemné. Vypadají sice kouzelně, ale důsledky bývají velmi nebezpečné a hlavně zbytečné.

Sníh na střeše a rampouchy
Sníh na střeše a rampouchy jsou nebezpečné, uklízejte proto pravidelně sníh ze střechy (Zdroj: Depositphotos)

Kdo nese odpovědnost za úklid sněhu

Určitě není na škodu se proti podobným nepříjemnostem pojistit. Je to ta známá pojistka „na blbost“. Mnohem lepší je ale těmto situacím předcházet. Chodník a okolí budovy pravidelně uklízejte, náledí sypte vhodným štěrkem či pískem. Chemický materiál zvažte s ohledem na to, že se vždy nakonec vsákne do půdy a může také poškozovat jak chodník, tak obuv kolemjdoucích. Ve městech a obcích má na starosti velkou část komunikace právě obec, ale přístupový chodník je plně ve vaší režii. A i kdyby nebyl, je i pro vás výhodnější postarat se o pravidelný úklid a bezpečí. Navíc za přístupový chodník, schody vedoucí do domu a bezprostřední prostor při vstupu nesete plnou zodpovědnost jako majitel nemovitosti. Za bezprostřední prostor se považuje plocha, kde se dostáváte do prvního kontaktu s pozemkem mimo budovu. Pokud se tedy stane na některém z těchto míst nehoda, nárok na odškodnění můžou žádat od vás. Nesete právní odpovědnost za odškodnění na majetku i zdraví kolemjdoucích osob.

Úklid sněhu
Úklid sněhu ze střechy nepodceňujte ani na chatách a chalupách nebo garážích (Zdroj: Depositphotos)

Úklid sněhu a rampouchů ze střechy

Stejně jako okolí domu, tak i dům je plně ve vaši režii a zodpovědnosti. Rampouchy a sníh na střeše si vyfoťte a pak je raději odstraňte. Případné škody by mohly být hodně nepříjemné. Střechy můžete opatřit zábranami proti nečekanému sesuvu sněhu. Není to ale jediné vhodné řešení. Zabrání to sesunutí sněhu, než se vrátíte třeba z práce nebo delšího pobytu mimo dům či chatu. Tak nebo tak je lepší sníh odklízet i se střechy. Velká vrstva může zbytečně tlačit na střechu a tím i na konstrukci celého domu. Při oblevě a následném mrazu zatíží střechu ještě víc. I při kvalitním materiálu se zbytečně zatěžuje a snižuje jeho životnost. Ochráníte tak nejen osoby, které prochází kolem, ale i vaši vlastní budovu.

Zodpovědnost za úklid
Majitel domu má vždy zodpovědnost za úklid přilehlých prostor a chodníku (Zdroj: Depositphotos)

Ve výjimečných případech může zasáhnout obec i u vašeho majetku. To v případě, že se jedná o všeobecné ohrožení osob nebo majetku, nebo můžete požádat o pomoc. Tyto žádosti jsou posuzované individuálně, primárně se obec stará o budovy ve své správě. Také je možné požádat o pomoc hasiče, opět platí, že se musí jednat o výjimečný stav a ohrožení. Zasahují v případě škol nebo školek, kde jsou v ohrožení děti. Při velkých kalamitách může zasahovat i armáda.

Jištění proti pádu
Při práci na střeše se vždy jistěte proti pádu (Zdroj: Depositphotos)

Jak odstraňovat sníh a rampouchy

Při úklidu sněhu ze střechy buďte maximálně opatrní. Nikdy nevystavujte sebe, ani osoby, které vám budou pomáhat, nebezpečí. Zvažte vlastní zdravotní stav a fyzikou kondici. Velkou část zvládnete ze země pomocí nářadí s dlouho rukojetí. Na zbytek ale musíte přímo na střechu. Ujistěte se, že takovou činnost sami zvládnete a rozhodně se jistěte lanem. Tyto práce mohou být velmi zrádné. Hrozí riziko uklouznutí nebo dokonce proboření střechy. Mějte po ruce případnou pomoc nebo nahlaste sousedům, co se chystáte dělat. V případě nehody budete potřebovat okamžitou pomoc. Pokud se na to necítíte, svěřte úklid sněhu ze střechy raději odborníkům.

 • lopata nebo sněžné hrablo
 • žebřík, případně horolezecká technika
 • koště nebo smeták s dlouhou rukojetí
 • hrábě a shrnovač sněhu
 • kvalitní teplé oblečení, pracovní rukavice
 • pevnou a neklouzavou obuv
Velké kusy ledu a rampouchy
Velké kusy ledu a rampouchy je nutné odřezat (Zdroj: Depositphotos)
 • Při odklízení sněhu buďte maximálně opatrní, a to nejen přímo na střeše, ale i při práci ze země nebo žebříku.
 • Sníh odklízejte rovnoměrně, nenahrnujte ho ve velkém na jedno místo, mohla by se vám poškodit nebo dokonce zbortit střecha. Nezdá se to, ale sníh je těžký.
 • Při sedlové střeše postupujte systematicky. Shazujte sníh po částech, rovnoměrně na obou stranách, tedy ne nejprve na jedné straně, a pak až na druhé. Buď povolejte někoho na pomoc a pracujte najednou na obou stranách, nebo se přesouvejte. Vypadá to pracně, ale zamezíte případným škodám.
 • Místo kolem odklízení sněhu ze střechy označte a vymezte, aby tam nemohly v době prací kolemjdoucí osoby. Nebo mějte po ruce hlídače, který bude okolí hlídat a nepovolí osobám průchod.
Shazování sněhu ze střechy
Při shazování sněhu ze střechy dbejte na vlastní bezpečnost (Zdroj: Depositphotos)
 • Neodkládejte úklid sněhu ze střechy až na dobu, kdy tam bude nadměrné množství. To nikdy přesně neodhadnete. Ani zábrany neudrží každé množství a střecha se také zbytečně namáhá. Navíc bude takový úklid o to víc náročný a zdlouhavý.
 • Na střeše se vždy jistěte proti pádu a postupujte pomalu a opatrně. Neuváženým krokem a případným pádem můžete ohrozit nejen sebe, ale i lidi pod střechou.
 • Nejdříve odstraňte sníh ze země, případně ze žebříku. Až poté se přesuňte na střechu a shoďte poslední hromady sněhu. Při práci nespěchejte a pracujte rozvážně.
 • Neodstraňujte úplně všechen sníh. Ponechte malou vrstvu jako ochranu střechy před povětrnostními vlivy, takovou přirozenou izolaci. Dávejte zároveň pozor, ať při práci nepoškodíte střechu.
 • Odstraňte vždy led a rampouchy. Na velké kusy lesu si přizvěte na pomoc specialisty. Tyto kusy se nerozbíjí, mohly by poškodit střechu. Je potřeba je odříznout speciálním nářadím.

Publikováno: 20. 1. 2020, Autor: Silva Pokorná (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Silva Pokorná