reklama

Když v zimě kamna nefungují a kdy volat odbornou pomoc

Známe to všichni – přijde první mrazík a my hned zatápíme, a pak si libujeme, jak je nám doma teploučko. V pátek večer jako při zákonu schválnosti zjistíme, že teplo se kamsi ztrácí, až zmizí úplně a kamna jsou nefunkční. Co teď?

Když v zimě kamna nefungují a kdy volat odbornou pomoc

Plynový kotel

Nefunkční plynová kamna mohou mít mnoho příčin, vždy je ale třeba si před kontaktováním servisního technika prověřit několik základních věcí, kterou jsou častou příčinou toho, že kotel nefunguje a jdou vyřešit rychle a snadno vlastními silami.

 • Zkontrolujte, zda není uzavřený přívod plynu.
 • Rovněž prověřte funkčnost baterií v prostorovém termostatu.
 • Ověřte, zda je v pořádku elektrická zásuvka, do které je kotel zapojený.
 • Stejně tak zkontrolujte rozdvojku, pokud je přes ni kotel připojen do sítě, častou jejich vadou jsou otočené fáze, které mohou problém způsobit.
 • V otopném systému ověřte množství vody, její nedostatek může nefunkčnost kamen způsobit. Ukazatelem je tlak pod 1 bar, ideální tlak v soustavě je potom 1,2 baru.
Pokud kamna nefungují, zkontrolujte, zda je vše nastaveno, jak má
Pokud kamna nefungují, zkontrolujte, zda je vše nastaveno, jak má

Ujistěte se také, že není zanesený výměník kotle. To může být způsobeno hned několika faktory, které je dobré nepodceňovat, protože může dojít k úniku oxidu uhelnatého, který způsobuje otravu až smrt. Nové spotřebiče jsou proto opatřeny pojistkou, která v případě úniku tohoto plynu odstaví spotřebič z provozu. Zároveň se také zanesením zvyšuje spotřeba a snižuje účinnost kotle. Zanesený výměník může mít tyto příčiny:

 • Může to být způsobeno buďto nízkým tahem,
 • nebo vysokou prašností v místě, odkud se vzduch čerpá;
 • nutností je také pravidelná údržba, jejíž zanedbání může zanesení způsobit. Je vhodné tuto činnost provést odborníkem alespoň jednou za dva roky;
 • kotel musí mít dostatečný přísun vzduchu, což může být problém třeba v případě, že dojde k výměně oken za nová, která lépe těsní;
 • může být také porouchaný ventilátor pro odtah spalin.
V případě větší poruchy volejte neprodleně servis
V případě větší poruchy volejte neprodleně servis

Jak se vyhnout problémům s krbovými kamny

Abyste se nefunkčním kamnům vyhnuli, držte postupů daných výrobcem a pravidelně provádějte údržbu. Nejčastěji se lidé dopouští při topení v kamnech a krbových vložkách následujících chyb:

 • krbová kamna a vložky používejte k účelu, k jakému byly vyrobeny – pokud mají být pouze sekundárním zdrojem tepla, ale vytápíte jimi objekt celou topnou sezónu, může se stát, že dojde k prasknutí roštu, deflektoru nebo šamotových cihel, celé tělo kamen se může zkroutit apod.
 • Další nutností je naučit se u krbových kamen ovládat přívod vzduchu – neustále otevřený přívod vzduchu způsobuje nejenom vysokou spotřebu paliva, ale také přetopení a již zmíněné důsledky.
 • Stejně tak může být přetopení způsobeno příliš vysokým tahem komína a tím nadměrným přívodem vzduchu– uzpůsobte ho tedy hodnotám, které doporučuje výrobce.
 • Opačný případ nastává tehdy, kdy je výkon kamen přesahuje potřebné hodnoty. Vy pak, aby nebylo přetopeno, uzavřete přívod vzduchu a komínovou klapku, což způsobí ve vyšší míře tvorbu sazí a dehtu v komínu, kouřovodech i samotných kamnech. Může to rovněž ovlivnit další technologie, jako je oplach skla atd. Stejně tak budou kamna trpět i v případě, že nebude mít komín dostatečný tah.
 • Spalujte jen doporučené palivo – velké problémy si můžete ušetřit, budete-li se řídit doporučeními výrobce ohledně používaného paliva. Nevhodné palivo může způsobit přehřívání a poškození konstrukce kamen, která nejsou na vyšší teploty stavěná, nedoporučuje se také spalování lakovaného a jinak upravovaného dřeva.
I zde platí zákon schválnosti – kamna přestanou fungovat, kdy si teplo užíváme nejvíce
I zde platí zákon schválnosti – kamna přestanou fungovat, kdy si teplo užíváme nejvíce

Jak kamnům poskytnout první pomoc?

 • Pokud kamna kouří a zapáchají, je možné, že nejsou čistá. Pusťte se tedy do jejich vyčištění. Zápach se také často objevuje, když zatopíte v nových kamnech a vypaluje se nátěr, tam nezbývá než vydržet.
 • Malý tah komína může být způsoben zanesením sazemi. I v tomto případě se pokuste ho vyčistit.
 • Kamna, která málo topí, prověřte po všech frontách – zkontrolujte uzavření čisticích otvorů do komína i dvířek napojených topenišť. Důležité je prověřit i těsnění kolem dvířek.

A nepomůže-li nic z uvedeného, nezbývá, než k nefunkčním kamnům přivolat odborníka a doufat, že se závada v chladném období rychle vyřeší.

V kamnech používejte jen doporučené palivo, abyste předešli problémům
V kamnech používejte jen doporučené palivo, abyste předešli problémům

Publikováno: 26. 12. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce