reklama

Ochranou potrubí proti zamrznutí ovlivníte kvalitu dodávané vody

Pitná voda, ať už teplá nebo studená, k nám váží dalekou cestu. Putuje většinou pod zemí vodovodním potrubím. Kvalita dodávané vody je přímo úměrná kvalitě potrubí, kterým k nám přitéká. Záleží na materiálu, způsobu umístnění a také teplotě v okolí trubek. V zimě je obzvlášť důležité, jak bylo potrubí položené. Nízké teploty můžou způsobit nemalé škody.

Ochranou potrubí proti zamrznutí ovlivníte kvalitu dodávané vody

Silné mrazy můžou způsobit značné škody na dodávkách pitné vody. Ohrožují vodovody i odpadové potrubí. Na ochranu potrubí proti zamrznutí je potřebné myslet už při jeho budování. Důležitý je kvalitní materiál, šířka potrubí, a samozřejmě vhodná hloubka pro umístění trubek, jak pro dodávky, tak pro odvod již spotřebované, tedy odpadní vody. Pokud není možné umístění trubek do nezamrzající hloubky, je potřebné zabezpečit nezamrznutí v průběhu zimního období dodatečným ochranným systémem.

Potrubí je nutné vložit do nezámrzné hloubky nebo opatřit dodatečnou ochranou
Potrubí je nutné vložit do nezámrzné hloubky nebo opatřit dodatečnou ochranou

Podle norem stanovených zákonem je povinností stavitele položit potrubí do tzv. nezámrzné hloubky, kde by mělo být ochráněno proti poškození mrazem. Působením nízkých teplot v zimě totiž může dojít buď k zamrznutí tekutiny v potrubí, což znamená, že tekutina zvětší svůj objem, tlačí na trubky a tím dojde k poškození. Nebo může naopak zamrznout okolí potrubí, a to pak tlakem zvenčí způsobí škody a prasknutí. Pokud nebylo možné uložit potrubí do bezpečné hloubky, je potřebné zabezpečit ochranu dodatečným systémem. Ten v době nízkých teplot zabezpečí zahřátí a k zamrzání tekutin uvnitř, ani v okolí nedochází. Ušetřené náklady na dodatečné opravy jsou pak značné.

Systém ochrany potrubí proti zamrznutí

Na místech, kde je potřeba chránit vodovody a odpadní potrubí před poškozením mrazem se instalují moderní ochranné systémy. Systém udržuje potřebnou teplotu, a je možné ho využít pro potrubí dodávané nejen vodu, ale i jiné kapaliny.

Ochranný systém proti zamrznutí potrubí zabezpečí:

 • nezamrzání potrubí v zimě
 • plynulý a konstantní průtok v potrubí
 • možnost uložení potrubí i do zámrzné hloubky
 • šetří dodatečné náklady na opravy po zimě
 • udržuje konstantní teploty v teplovodním potrubí
Prasklé vodovodní potrubí způsobuje značné škody a diskomfort pro uživatele
Prasklé vodovodní potrubí způsobuje značné škody a diskomfort pro uživatele

Co je nezámrzná hloubka

Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem horního terénu, kde nedochází k promrzání zeminy ani v průběhu zimních obdobní, tedy v době mrazů. V mírném podnebí jako je na našem území se považuje za nezámrznou hloubku pro účely stavebnictví úroveň v průměru 800 až 1400 mm pod povrchem. V této hloubce by mělo být potrubí přirozené ochráněno proti zamrzání. Záleží ale také na typu půdy. Minimální hloubka založení pro prokazatelně chráněné základy proti promrzání nebo dočasné provizorní konstrukce je 400 mm. Minimální hloubka pod středovou zdí je pak 450 mm.

Potrubí do země ukládáme do nezámrzné hloubky
Potrubí do země ukládáme do nezámrzné hloubky

 • běžná základová půda (hlinitopísčité a písčitohlinité) – 800 mm
 • jílovitohlinitá půda – 1000 mm
 • smrštivá jílovitá a slínová půda – 1400 mm
 • dravé horniny, vnitřní základy vytápěných budov – 500 mm
 • soudržné namrzavé s HPV min 2,0 m po UT – 1000 mm
 • soudržné namrzavé s HPV menší než 2,0 m po UT – 1200 mm
 • jemnozrnné F6,F7 mohou-li vysychat – 1600 mm

Potrubí z litiny a oceli

Starší potrubí z litiny nebo oceli nejsou tak odolná, a pokud nebyla umístěna do dostatečné hloubky, jsou velmi náchylná na poškození mrazem. Navíc opravdu silné mrazy můžou výjimečně zasáhnout také do stanovené nezámrzné hloubky. Proto každoročně vidíme rozkopané silnice a chodníky, kde je nutné znovu a znovu opravovat a měnit poškozené potrubí. Celý proces je časově náročný a nákladný. Nemluvě o nepohodlí pro auta a chodce v okolí. Novější potrubí z těchto materiálů jsou již kvalitnější a odolnější, ale i tady je možnost poškození značná a ochranu proti zamrznutí není vhodné podceňovat.

Na zahradě vypusťte zbylou vodu a uzavřete přívod vody do kohoutků
Na zahradě vypusťte zbylou vodu a uzavřete přívod vody do kohoutků

Protimrazová plastová potrubí

Naštěstí již delší dobu jsou na trhu plastová vodovodní potrubí. Pro venkovní použití jsou vyráběná převážně z polyetylénu. Plasty jsou pružné, a zvláště polyetylén si zachovává svou pružnost i při velmi nízkých teplotách, tedy hluboko pod bodem mrazu. Nevadí mu ani zamrznutí tekutiny uvnitř, ani tlak zmrzlé zeminy z okolí potrubí. Jsou tedy skvělou variantou jak pro opravy a obnovu již nefunkčního potrubí, tak zejména pro budování nového systému vodovodního potrubí. I tady může příležitostně dojít k poškození, a tím k haváriím, ale ty jsou způsobeny většinou spíš silovým působením zeminy na armatury, které dosud bývají ještě často z litiny. U těchto materiálů tedy není tolik nutná zámrzná hloubka a je možné pohodlně stavět a budovat přívody i na místech, kde by to jinak nebylo možné.

Pečlivě zkontrolujte, zda je venkovní přívod vody zajištěn tepelnou ochranou
Pečlivě zkontrolujte, zda je venkovní přívod vody zajištěn tepelnou ochranou

Potrubí na zahradách

Pokud máte vybudovaný přívod vody na zahradu, nezapomeňte před zimní sezónou vypustit zbylou vodu z hadic. Přívod vody do jednotlivých venkovních kohoutků uzavřete a také vypusťte zbylou vodu ze systému. Mohla by v době nízkých teplot zamrznout a systém nenávratně poškodit. V zimě zálivky neprovádíme, vodu tedy až do jara nebude potřeba pouštět. Volné hadice odmontujte a ukliďte. Pokud to možné není, volně je smotejte a ukliďte co nejblíže k domu, třeba pověšením na zdi a obalením igelitem či tkaninou. Budou tak blíže zdroji tepla a nevystavíte je zbytečnému poškození mrazem a povětrnostním vlivům.

Publikováno: 18. 12. 2019, Autor: Silva Pokorná (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce