reklama

Životní cyklus výrobků

Životní prostředí a planetu Zemi máme pouze jednu. V tomto ohledu je na každém z nás se chovat zodpovědně a co nejméně zatěžovat životní prostředí. Proto vznikla metodika LCA (Life Cycle Assessment) neboli metoda posuzování životního cyklu produktu.

Životní cyklus výrobků (Zdroj: Isover )

Vědecky založená metoda zahrnuje vstupy do výroby, transporty, distribuci, zabudování, používání a konec životního cyklu výroků skrze matematické výpočty. Tuto metodiku shrnuje tzv. EPD neboli environmentální prohlášení výrobků. To zahrnuje celý proces a ověřuje se správnost výpočtů třetí stranou. Výrobky s verifikovanými EPD jsou například bonifikovány v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Recyklace a izolační materiály

Dnešní tepelněizolační materiály jsou vysoce optimalizovány ve snížení energetické náročnosti výroby a zabudování. Největší výzvou do následujících let je ukončení životního cyklu tak, aby tepelné izolanty nekončily na skládkách. Dnešní technologie již umí recyklovat materiály na konci svého životního cyklu, ale překážkou jsou často nízké ceny skládkování nebo odpor trhu akceptovat vyšší ceny za znovuvyužití.

Zářným příkladem je recyklace minerální kamenné vlny. Ve většině výrobních závodů se kamenná vlna recykluje pouze v rámci procesu vlastního areálu a překážkou pro zpětné odebírání ze staveb je absence optimálního ekonomicky-technologického řešení pro zpracování externí kamenné vlny. Právě hudbou budoucnosti je cirkulární ekonomika, což představuje především pro stavebnictví zacyklení životních etap výrobků a možnost opětovného využívání materiálů na konci své životní etapy s minimálním snížením kvality výrobku.

Recyklace a izolační materiály
Recyklace a izolační materiály (Zdroj: Isover )

Ve stavebnictví je často využívána downcyklace, kde se například z demolice betonových konstrukcí vytváří drť určená do podkladních vrstev liniových staveb. S rostoucími požadavky na úspory energií na provoz budov se klade větší důraz na tloušťky tepelných izolantů. Jedním z nejpoužívanějších typů tepelných izolací je expandovaný polystyren, EPS. Téměř většina staveb nemá modulové rozměry desek EPS. Z toho vyplývá, že se desky musí řezat a tvarovat na stavbě k optimálnímu osazení. Vznikají polystyrenové odřezky jednotlivých desek, a ty skončí na skládkách.

ISOVER odebírá veškerý stavební odpad ze zpracování EPS. Čisté a nekontaminované zbytky bílého polystyrenu se přímo na staveništi ukládají do pytlů či vaků. Ty jsou následně a po předchozí dohodě sváženy zpět do výrobního závodu. Odřezky, přířezy a další zbytky se rozdrtí a během výrobního procesu se přidávají do suroviny, čímž se sníží množství použité primární suroviny a současně i klesnou ekologické dopady výroby EPS.

Pojďte nám pomoci recyklovat a udělat drobnost pro životní prostředí. Chcete vědět více? Kontaktujete nás na recyklaceeps@isover.cz

Publikováno: 3. 12. 2019, Autor: Isover (text a foto) , Profil autora: Redakce