reklama

Je možné provádět stavební práce v zimě?

S příchodem zimního období ustává „frmol“ na stavbách, kde pracují profesionálové. Pokud na ně nemáme dostatek financí, snažíme se sehnat na pomoc poloprofesionály a mnohdy nám pomáhají amatérští stavebníci. Všichni by měli ale vědět, že určitým materiálům a některým činnostem vadí nízké teploty a stavba by se vlivem mrazů mohla poškodit a následně zbytečně prodražit. Vždy je důležité mít na zřeteli, že kolísání denních a nočních teplot má zásadní vliv na stavební hmoty a výrazně se snižuje jejich pevnost a může taktéž dojít k deformaci konstrukcí vlivem objemových změn, jakým je smršťování, roztažnost nebo dotvarování a lze předpokládat vznik trhlin.

Je možné provádět stavební práce v zimě? (Zdroj: Depositphotos)

Beton

Tato velmi častá stavební hmota na stavbách se vlivem nízkých už pod + 7 °C výrazně mění. Především se jedná o prodloužení doby vyzrávání a výrazně se snižuje pevnost betonu. Z tohoto důvodu se nám mohou částečně nebo úplně zhroutit betonové konstrukce, které jsme postavili a odstranili od nich bednění nebo pomocné podpěry. Pokud nemůžeme práci odložit na příznivější dobu, je nutné do betonu přidat nemrznoucí přísadu, které nám podpoří jeho zrání. Ovšem může se nám stát a musíme s tím i počítat, že i přes přidání přísady se může začít beton drolit, bude nasákavý a na povrchu budou vznikat praskliny. Velmi dobré je použít při výrobě a dopravě betonu ohřátou záměsovou vodu a nahřáté kamenivo a využít i speciální zákrytový polystyrén.

Doba zrání
U betonu, který se používá v zimě, se prodlužuje doba zrání (Zdroj: Depositphotos)

Omítky a zdění

Tyto práce je vhodné přerušit, pokud teplota klesne pod + 5 °C. Vlivem nízkých teplot se mohou v omítkové hmotě objevit krystalky ledu a omítka následně nebude držet a začne opadávat. Malta s disperzní přísadou a štukovací hmota budou ztrácet svou schopnost. Stavební sádra se vlivem nízkých teplot nevytvrdí vůbec. Můžeme ale použít speciální zimní maltu, která se vyznačuje tím, že jde o směs bez přítomnosti vody. Můžeme ji použít do - 5 °C, pozor si však musíme dát, pokud teplota klesne výrazně pod bod mrazu během následujících 14 dnů. Před sněhem je nutné chránit vytvořenou zeď, která potřebuje zaschnout. Při její stavbě je vhodné použít směs s ohřátou záměsovou vodou o teplotě 30 °C a zbývajících 14 dnů ji chránit polystyrénem překrytým ochrannou fólií. Takto provedená a zabezpečená zeď odolá i teplotám okolo - 10 °C.

Složení malty
Vlivem nízkých teplot se mění složení malty (Zdroj: Depositphotos)

Penetrace a nátěrové hmoty

Všechny nátěrové hmoty je vhodné používat v teplotním rozmezí od + 10 do 20 °C. Vlivem nízkých teplot syntetické nátěrové hmoty více tuhnou, špatně se vsakují do porézních hmot a prodlužuje se výrazně doba jejich schnutí. Pro základní tixotropní lak na vodní bázi je ideální teplota nejméně + 13 °C. Za nízkých teplot není vhodné ani penetrovat zdivo nebo beton a ani impregnovat dřevo. Všechny tyto materiály obsahují větší množství vody, která se velmi pomalu odpařuje. Pro použití fasádní a interiérové barvy obsahující polyvinylacetát (PVAC), latexové a akrylové barvy nebo laky je ideální teplota nad + 10 °C. Jinak musíme mít na zřeteli, že bod mrazu nenávratně poškodí pojivo a tím se i znehodnotí nátěrová hmota. Vlivem mrazu barvy nedrží a loupou se.

Vymrznutí pojiva
U nátěrových hmot může dojít k vymrznutí pojiva (Zdroj: Depositphotos)

Lepidla

Pro odpařování vody nebo ředidel u lepidel je potřebná teplota + 5–10 °C. Lepidlo na obkladačky a silikonový tmel vyžadují teplotu minimálně + 5 °C. U montážní pěny je + 10 °C, ale výrobci doporučují + 20-25 °C. Pro lepidla na koberce, dvousložkové pryskyřice (epoxidové, polyesterové, polyuretanové) a dvousložkové nátěrové hmoty je minimální teplota + 15 °C a doporučená + 18–25 °C. U dvousložkových barev se vlivem nízkých teplot mohou vytvořit mléčné skvrny. Z těchto důvodu je dobré přerušit práci i uvnitř stavby, pokud těchto teplot nedosáhneme.

Kabely

Kabely s vrchním pláštěm z PVC i izolací je vhodné pokládat do + 4 °C, jinak je nutné je předehřát. Minimální teplota + 5 °C bude vyhovovat při ukládání trubek z vysokohustotního polyethylenu PE-HD. Nižší teploty bude na závadu materiálům z PVC a plastům, které následně křehnou. U všech venkovních prací je důležité si hlídat minimální teplotu, a to je při provádění stavebních prací velmi náročné vzhledem k potřebnému času na následné usychání, tvrdnutí či odpařování. Uskladněný materiál musíme ohlídat před nepřízní počasí a veškerý zdící materiál udržovat v suchu. Pokud má stavba před zimou vyzděné obvodové stěny, zakryté stavební otvory a dokončený strop, můžeme se pustit do zednických prací. Třeba do zdění příček nebo vnitřní omítky, protože teplota uvnitř objektu nám zpravidla neklesne pod + 8 °C a materiál plní požadované vlastnosti.

Křehnutí kabelů
Nízké teploty způsobují křehnutí kabelů (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 25. 11. 2019, Autor: Šárka Miškovská (text), Depositphotos (foto)