Kamenná vlna

Zvyšování cen energií způsobuje, že stavebníci v současné době vyžadují po prováděcích firmách bohatěji dimenzované tepelné izolace, mnozí plánují zateplit i stávající objekty, které nejsou dostatečně tepelně izolovány. Klíčovým problémem je pak volba mezi jednotlivými druhy tepelných izolací, u nichž se požaduje naprostá časová stálost, odolnost vůči mechanickým vlivům i ohni, dobré tepelně-izolační schopnosti a samozřejmě i přijatelná pořizovací cena.

Kamenná vlna

Když jde hlavně o cenu

Zatím nejlevnější je pěnový polystyren, respektive stabilnější polystyren extrudovaný; ten však patří mezi hořlavé materiály a zvyšuje tak ohrožení obytné budovy. Desky pěnového polystyrenu jsou nenasákavé, jejich schopnost tepelně izolovat je vysoká, ale jako akustická izolace nevyhovují. Polystyren je kromě toho nutno opatřit silnější omítkou a pokud možno i dvojitou armovací síťovinou, protože někteří ptáci v polystyrenu vyklovávají otvory.Tuto nectnost mají i další jinak velmi kvalitní pěnové materiály (pěnový polyuretan, pěnový polyetylen), které jsou rovněž hořlavé; mimoto jsou výrazně dražší.

Kamenná vlna? Vlna z kamenů

Kamenná vlna? Vlna z kamenů
Kamenná vlna? Vlna z kamenů
Kamenná vlna? Vlna z kamenů
Kamenná vlna? Vlna z kamenů

Z nehořlavých izolačních materiálů jsou nejvhodnější výrobky ze skelné a minerální vlny. Skelná vlna (u nás zejména Isover, Rotaflex, Ursa) se vyrábí z taveného křemene, minerální z taveného čediče. Jemná vlákna mají vynikající tepelně-izolační schopnosti, na rozdíl od pěnového polystyrenu dobře izolují i akusticky, jsou nehořlavá a v současné době i bezpečná (skelná vlna se původně vyráběla ze skleněného odpadu, její vlákna byla silnější a při dotyku pronikala pod kůži a způsobovala záněty).

Současná minerální vlna dodávaná pod názvy Rockwool, Orsil, Nobasil, RockWool i další je bez výjimky schválena útvarem hlavního hygienika ČR a rovněž akreditovanými zkušebnami u nás i v zahraničí. Všechny tyto materiály jsou nehořlavé, mají velmi vysoký bod tání (více než 1000 °C), pro zvířata a ptáky jsou nezajímavé, nepodporují růst hub, plísní ani bakterií, odpuzují hlodavce, z hlediska dlouhodobé trvanlivosti jsou pravděpodobně zcela věčné. Nasákavost je snížena na minimum napouštěcími látkami (hydrofobizačními oleji), které přitom nijak nezhoršují jejich paropropustnost. Z vlny se lisují rohože, pásy, desky, které mají dobrou tvarovou stálost (výrobci deklarují tuto stálost, stejně jako celkovou životnost výrobku na 50 let). Jejich specifická hmotnost je 40–70 kg/m3, takže nezatěžuje konstrukce a je proto vhodná i pro rekonstrukci starších a historických budov.

Z hlediska tepelně-izolačních vlastností mají minerální vlny součinitel tepelné vodivosti v rozmezí 0,042 až 0,045 W.m-1.K-1, což je osminásobně lepší hodnota než mají děrované cihly (λ = 0,35 W.m-1.K-1) nebo 18násobně než plné cihly (λ = 0,80 W.m-1.K-1); jejich vzduchová neprůzvučnost Rw (dB) je rovněž ve smyslu platné normy ČSN 73 0532 vyhovující. Minerální vlna se proto používá jako izolant pro příčky, pod fasády a pod plovoucí podlahy.

Orientační porovnání materiálů – tepelně-izolačních vlastností

Součinitel tepelné vodivosti[W.m-1.K-1

]Tloušťka materiálů se stejným tepelným odporemželezobeton1,4350 cmplná cihla0,8200 cmděrovaná cihla0,3587,5 cmdřevo0,1537,5 cmkamenná vlna Rockwool0,0410 cm

Výše uváděný příklad názorně zdůvodňuje smysl využití izolačních materiálů, ať již se jedná o novostavbu, dodatečné zaizolování obvodových pláštů či stropů prostor pod nevytápěnými prostory.

Jak se z kamene dělá vlna

Jak se z kamene dělá vlna
Jak se z kamene dělá vlna
Jak se z kamene dělá vlna
Jak se z kamene dělá vlna

Surovinou pro minerální vlnu je čedič, který je po rozemletí na jemnější části a smíchání s koksem dopravován do pece, ve které probíhá proces tavení při teplotách 1000 až 1500 °C.Roztavená hmota vytékající z pece je odstřeďována kotouči rozvlákňovacího stroje. Vzniklé minerální vlákno se napojí silikonovým olejem, takže se stává vodoodpudivým. Z vlákna se vyrábí desky a rohože, které se po zformování teplem vytvrdí. Mezi vlákny zůstává množství mikroskopických dutin, které zajišťují tepelně-izolační i zvukově-izolační schopnosti výrobku. Materiál je teplotně zcela stálý (při dlouhodobém působení ohně jen vytěkají silikonové složky) a používá se proto i do protipožárních příček a dveří. Izolační materiály společnosti Rockwool byly při zkouškách nehořlavosti v rámci evropských norem zařazeny do nejbezpečnější třídy A1. Prostě – kámen zapálit nelze.

Připraveno ve spolupráci s Rockwool, a.s.

Autor: Karel Štech (text), Rockwool, S. Knotek (foto)

Související k tématu