reklama

Nátěr střechy pro delší životnost

Dříve oblíbené eternitové krytiny obsahující azbest jsou již delší dobu nahrazovány ekologicky vyhovující vláknocementovou střešní krytinou. Tyto krytiny, které jsou vyrobené na bázi cementu a umělých vláken, mají vlastnosti eternitu, jsou však zdravotně nezávadné. Výrobci nabízejí širokou škálu jejich provedení od hladkých šablon po vlnité desky různých velikostí. Krytina tvoří otěruvzdorný, tvrdý, trvanlivý povrch, odolávající povětrnostním vlivům.

Nátěr střechy prodlouží její životnost (Zdroj: Austis)

Ke zvýšení životnosti vláknocementové střešní krytiny a k dlouhodobému zachování všech zmiňovaných výhod je doporučována údržba povrchu této krytiny. Zabrání se tak jejímu mechanickému poškození, vznikajícímu ztrátou pevnosti materiálu i usazováním mechů a lišejníků. K povrchové úpravě vláknocementové střešní krytiny i její stabilní údržbě je vhodné použít hydroizolační nátěrový systém na střechy, který tvoří:

1. Penetrační nátěr 

Penetrace zajišťuje sjednocení povrchu, zlepšení přilnavosti následných vrstev a snížení nasákavosti natíraného materiálu. Tvoří žádoucí pojivový můstek mezi povrchem natíraného materiálu a vlastní nátěrovou hmotou.

2. Ochranný nátěr 

Trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové střešní krytiny.

Ochranný nátěr – ETERNAL na střechy
ETERNAL na střechy je vhodným ochranným nátěrem (Zdroj: Austis)

Rady a tipy k natírání:

 • K nátěru vláknocementové střešní krytiny vyberte barvu speciálně určenou k tomuto účelu s možností jejího dalšího použití i na klempířské doplňky střechy, např. ETERNAL na střechy.
 • ETERNAL na střechy je hydroizolační nátěrová hmota, která vykazuje velmi dobrou přídržnost k podkladu, pružnost nátěru překlene i drobné trhlinky a vady podkladového materiálu.
 • Z podkladu je nutné pečlivě odstranit nečistoty, zbytky starých nátěrů, měch a lišejníky! Nová vrstva nátěru nemá šanci se dlouho udržet na vadných, s podkladem pevně nespojených místech! Bez opravdu pečlivého očištění se raději do nátěru nepouštějte, je to zbytečná práce a vyhozené peníze za barvu!
 • Podklad je třeba pečlivě odmastit, nejlépe roztokem saponátu s následným oplachem vodou, a to nejlépe vysokotlakou WAP s rotační tryskou, která svým výkonem předčí všechny kartáče, brusné papíry a jarovou vodu aplikovanou smetákem.
Před aplikací penetrace je potřeba střechu očistit
Před aplikací penetrace je potřeba střechu očistit (Zdroj: Austis)
 • Penetrace rozhodně není pouhý obchodnický trik! Povrch savých materiálů neumožňuje bez penetrace dostatečné „zakotvení“ nátěru. Nátěr savého podkladu provedený bez penetrace může mít pěkný vzhled, jeho spojení s podkladem je ale nedokonalé. Penetrační nátěr vyplní mikroskopické póry a nerovnosti povrchu savého podkladu a vytvoří základ pro dobré přilnutí nátěrové hmoty.
 • Důkladnou penetrací, a to až do úplného nasycení podkladu, dojde k celkovému sjednocení povrchu střechy a tím následnému zajištění rovnoměrné a stejně dobré přilnavosti ochranného nátěru.
 • Nejvhodnějším obdobím k nátěrům střech je konec léta a podzim, sluneční svit není tak intenzivní, aby způsobil rozpálení povrchu střechy, což je u nátěru nežádoucí!
 • Teplota okolního prostředí nemusí být stejná jako teplota natíraného podkladu střechy, dbejte proto na to, aby k aplikaci docházelo při teplotě doporučené výrobcem.
 • Dodržení doporučené spotřeby a počtu předepsaných vrstev hmoty je zárukou, že nátěr bude mít správnou tloušťku a zajistí tak očekávanou ochranu povrchu střechy.
 • V žádném případě svévolně barvu neřeďte!
 • Dodržet přesný postup aplikace včetně technologických přestávek se rozhodně vyplatí, ušetříte si pozdější nepříjemná překvapení!
Pokud si nejsme jisti postupem, svěříme nátěr do rukou odborníkům
Pokud si nejsme jisti postupem, svěříme nátěr do rukou odborníkům (Zdroj: Austis)

Jak postupovat při nátěru:

1. Očištění podkladu od mechanických nečistot, zbytků uvolněných starých nátěrů, mechů, lišejníků a odmaštění povrchu technologií WAP s přídavkem saponátu.

2. Použijeme penetrační nátěr, vhodný je například FORTE penetral. Penetraci nanášíme nejlépe štětkou, a to tak dlouho, dokud podklad saje! Příliš se nedoporučuje nanášet penetraci vzduchovým stříkáním. Jen profesionál dokáže nanést penetraci kvalitně a celistvě nástřikem! Doporučená spotřeba je 0,15–0,20 kg/m2.

3. Aplikaci hydroizolační hmoty ETERNAL na střechy provedeme štětkou nebo válečkem, ideálně ve dvou vrstvách, při celkové spotřebě 0,50 – 0,55 kg/m2.

Hydroizolaci naneseme válečkem
Hydroizolaci naneseme válečkem (Zdroj: Austis)

Pepův tip

Podrobné informace k problematice střech, jejich nátěrů, detailně rozebrané aplikační postupy a jiné „vychytávky“ naleznete na internetové adrese www.naterynastrechy.cz.

1. Penetrační nátěr – Forte penetral
Střecha před nátěrem

Publikováno: 19. 9. 2020, Autor: komerční prezentace, Austis (text a foto) , Profil autora: Redakce