reklama

Historie svítilen

Máte doma baterku – tedy svítilnu? Určitě. A jestlipak víte jak dlouhou má historii výroba svítilen u nás v Čechách? To už možná ne.

Historie svítilen

Kousek historie

Jedním z průkopníků výroby kapesních i jiných svítilen na území České republiky byl německý občan Paul Schmidt.Pan Schmidt si roku 1911 založil malou továrnu v Podmoklech, kde začal s výrobou suchých článků a svítilnových pouzder. Roku 1916 vznikla z původní firmy společnost s ručením omezeným. Hlavními podílníky byli pan Schmidt a jeho manželka Laura Schmidtová. Během 1. světové války byl provoz společnosti omezen a výroba stagnovala. Po 28. říjnu 1918 si firma ponechala původní označení Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. Přibližně v roce 1921 se objevily první přenosné svítilny, resp. svítilnová pouzdra s napájením suchých článků.

Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie

Necelý rok poté doposud neznámý Jaroslav Pála se svým společníkem Dr. Norbertem Grosem, zakládá ve Slaném firmu Pála a spol., zabývající se výrobou elektrických článků a baterií. Tímto krokem se Jaroslav Pála stává jedním z konkurentů pana Schmidta a jeho společnosti. Roku 1920 se společnost s ručením omezeným Pála a spol. stává akciovou společností s názvem Pála a spol. akciová továrna na elektrické články a baterie se sídlem ve Slaném. Během následujících let společnost zaznamenala mnoho úspěchů a díky kvalitě svých výrobků se rychle dostala do podvědomí obyvatelstva a upevnila tak své postavení na trhu.

Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie

Roku 1924 se společnost Pála a.s. rozhodla zavést do svého prodejního sortimentu předměty související s výrobou článků a baterií. Těmito předměty byly žárovky a svítilnová pouzdra. Jelikož továrna nebyla k výrobě doplňkového zboží zařízena, bylo rozhodnuto o nákupu již hotových výrobků a jejich polotovarů od firmy Schulz z Prahy, která však nezajistila plynulost dodávek a proto byla nahrazena firmou Weismeyer a kupodivu i konkurenční firmou Schmidt. Zde se jak vidno střetávají dva známí konkurenti, kteří spolu v zájmu své prosperity začali spolupracovat. Úspěšná vzájemná spolupráce trvala několik dalších let až do roku 1931, kdy byla po několika neshodách ukončena. Po této události si svítilnová pouzdra různých typů začala vyrábět společnost Pála a.s. sama pod svou vlastní značkou.Roku 1946 byl založen národní podnik Bateria, do kterého byly začleněny tehdejší společnosti Pála a.s. Slaný a Elektrotechnická továrna Schmidt a spol. Děčín – Podmokly. Po této události se svítilny vyráběly v bývalé Schmidtově továrně pod značkou Daymoon.

Výroba svítilen se do Slaného vrátila až roku 1980 a trvala pouze do roku 1992. Jednalo se vesměs o propagační kapesní svítilny s vestavěnými Ni-Cd akumulátory.Teprve v roce 2001 došlo k návratu kapesních svítilen značky Bateria na český trh. Jednalo se o několik typů kapesních svítilen s kryptonovými žárovkami.

Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie

Začátkem roku 2004 přišla společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o. na český trh s převratnou novinkou v oblasti kapesních svítilen. Touto převratnou novinkou bylo použití nového typu vysoce svítivých diod místo tradičně používaných žárovek. Jelikož technický pokrok postupuje mílovými kroky, jsou dnes v prodeji již další typy svítilen, pod značkou Bateria, s vysoce svítivou 1W diodou druhé generace.

Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie
Kousek historie

Připraveno ve spolupráci s Bateria Slaný CZ,s.r.o.

Publikováno: 17. 7. 2008, Autor: komerční prezentace, text a foto: Bateria Slaný CZ,s.r.o. , Profil autora: Redakce