Pórobetonové tvárnice

Nemějme iluzi, že se ceny paliv a energií někdy sníží. Od vysokých nákladů na vytápění obytných domů a bytů by nás mohlo zachránit leda globální oteplení. Samozřejmě je namístě zateplování stávajících budov, ale při výstavbě nových domů je to řešení poněkud krkolomné – nejprve postavit dům s obvodovým zdivem s průměrnými tepelně-izolačními schopnostmi a pak jej draze a pracně zateplovat. Mnohem logičtější je stavět rovnou z materiálů, které spojují dobré vlastnosti konstrukční a zároveň mají vynikající schopnost tepelně izolovat.

Pórobetonové tvárnice

Vývoj stavebních materiálů

Od těžkých, ale z tepelně-izolačního hlediska zcela nevyhovujících stavebních hmot (jako je kámen nebo plné cihly) pokročilo stavebnictví k velkým cihelným blokům, k tvárnicím vyplněným pěnovým polystyrenem a pórobetonovým tvárnicím, které v současné době představují z hlediska tepelných izolací naprostý vrchol.

Vybrali jsme příklad ze sortimentu firmy Ytong. Systém YTONG LAMBDA je zatím nejdokonalejší pórobetonový zdicí systém tohoto výrobce, jehož přesné obvodové tvárnice mají nízkou objemovou hmotnost (350 kg/m3), ale zato zvýšenou izolační schopnost (λ = 0,085 W.m-1K-1).Tyto vlastnosti zaručují, že již při tloušťce 37,5 cm dosahuje obvodové zdivo tepelného odporu R = 3,52 m2K/W, což splňuje požadavky uváděné v normě ČSN 730 540 pro nízkoenergetické stavby. Přitom tvárnice mají dostatečnou pevnost v tlaku a vysokou požární odolnost, dobré akustické parametry i schopnost přirozeně regulovat vlhkostní mikroklima v interiéru stavby. Co do složení se tvárnice vyrábějí z jemně mletého křemenného písku, pojiva (cement, vápno) a hliníkového prášku. Na rozdíl od některých starších druhů tvárnic, u nichž lze naměřit určitou hodnotu vyzařování jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů, je hmotnostní aktivita radonu zhruba čtyřikrát menší než stanovuje vyhláška č. 184/1997 Sb. o požadavcích a zajištění radiační ochrany (okolo 20 Bq/kg oproti maximální přípustné hranici 80 Bq/kg). Rovněž z hlediska hygienického (toxicita, plísně) je pórobeton zcela vyhovující.

Práce s pórobetonovými tvárnicemi

Práce s pórobetonovými tvárnicemi
Práce s pórobetonovými tvárnicemi
Práce s pórobetonovými tvárnicemi
Práce s pórobetonovými tvárnicemi

Ačkoli je pórobeton poměrně měkký, takže jej lze bezproblémově řezat ruční i elektrickou pilou, vyhovuje i jako konstrukční materiál nejen pro vnitřní nosné stěny, příčky a výplňové zdivo skeletových konstrukcí, ale i jako obvodové zdivo.Tvárnice se vzájemně spojují na pero a drážku (nasucho), na ložné spáry se speciální zubatou lžící odpovídající šířky nanáší tmel ve vrstvě do 3 mm. Protože je vrstva tmelu tenká, zdi vysychají velmi rychle; lepení tvárnic tak nemá charakter mokrého procesu.Práce s tvárnicemi je velmi snadná; dají se řezat ruční pilou s plátky ze slinutých karbidů, pilou typu „mečoun“ a na stavbách i pásovou pilou, kterou si realizační firmy mohou zapůjčit přímo od výrobce zdiva. Z tohoto důvodu je „prořez“ velmi nízký, protože se z přesných tvárnic dají nařezat jakékoliv požadované tvary. Proto je možno dosáhnout úspor na práci i na materiálu; množství odpadu je minimální.Velice snadné a jednoduché je vedení veškerých instalací, rozvody elektřiny, vody i kanalizace. Pomocí přesné frézy se vyfrézují drážky, do kterých se kabely a potrubí uloží.Pomocí pilového vykružovače („korunky“) lze v tvárnicích vytvořit otvory pro elektrické krabice a jiná zařízení. Do tvárnic lze zapouštět hmoždinky a zatloukat hřebíky a skoby.

Pórobeton má velmi nízkou objemová hmotnost (P = 560 kg/m3), takže práce s ním je snadná a nároky na dopravu nízké. Menší počet tvárnic na stavbu (1 tvárnice průměrné velikosti nahradí 11 cihel klasického formátu) umožňuje rychlejší zdění a celkové odlehčení stavby.Pórobeton má nejen velmi dobré vlastnosti tepelně-izolační, ale rovněž dobře izoluje akusticky. Podle údajů výrobce dosahuje stěna z pórobetonu o tloušťce 0,375 m zvukové neprůzvučnosti (Rw) až 49 dB. Znamená to, že pórobeton je vhodný i k výstavbě v blízkosti míst s vyšší intenzitou hluku (frekventované silnice, kolejové tratě).Při změnách venkovní teploty (zima – léto, noc – den) se vnitřní klima v domech díky značnému tepelnému odporu tvárnic do značné míry stabilizuje. Vzdušnou vlhkost, kterou pórobeton pohlcuje, opět uvolňuje, takže například při vaření, koupání a praní se stěny neorosují a nevlhnou a nevznikají tak na nich plísně.

Připraveno ve spolupráci s Xella.cz.

Autor: K. Štech (text), PePa (foto)

Související k tématu