Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO

Klatovská společnost BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o. je výrobcem a dodavatelem kompletního stavebního systému pro hrubé stavby, který sestává z tepelně-izolačních tvárnic SUPER IZO (alt. IZO PLUS), vnitřního nosného a nenosného zdiva, bednících dílců, stropních konstrukcí BSK a BSSP, doplňkem jsou též kompletní komínové systémy BLK a PLEWA (SRN).

Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO

Stěnové dílce zdiva SUPER IZO jsou liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo tloušťky 300 mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký tepelný odpor (R = 3,44 m2K/W bez omítek, s tepelně-izolačními omítkami R = 3,73 m2K/W (U= 0,268 W/m2K) a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Zdivo z tvárnic SUPER IZO je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod atd.) s omezením do výšky max. 4–5 podlaží.

Základním materiálem použitým pro výrobu stěnových dílců zdiva SUPER IZO je mezerovitý liaporbeton. Pro jejich výrobu je použito výhradně přírodních pálených (liapor) a nepálených materiálů – tj. křemičitého písku, kamenné drtě, cementu a vody. Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrenu (styroporu). Tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek.

Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO

Při vývoji systému stěnových dílců zdiva SUPER IZO byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně-izolačních vlastností a snížení hmotnosti obvodového zdiva. Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok, který je oproti klasickým zdicím materiálům lehčí, je výborně opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu. V praxi to znamená velkou úsporu nákladů na vytápění oproti klasickým technologiím.

Přidáme-li kompletnost systému (tvárnice rovné, rohové, překladové a věncové), malý počet kusů na 1 m2 zdiva a systém péro + drážka, docílíme i výrazného snížení pracnosti a to jak odbouráním různého dělení, tak i menší náročností na kvalitu pracovníků. Provedením sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení dodatečného zateplení. Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku dvouvrstvých omítek lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty při vlastním zdění je minimální díky maltování pouze ložných spár a to v tloušťce max. 10 mm.

Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO
Tepelně-izolační obvodové zdivo SUPER IZO

Pro hospodárnost systému hovoří i šířka a hmotnost zdiva, která výrazně snižuje náklady na přepravu, i ucelenost stavebního systému, který sestává z řady výrobků, které jsou vzájemně sladěny výškou (vnitřní nosné a nenosné zdivo) nebo se vhodně doplňují (stropní konstrukce systému BSK či panely BSSP, betonové lehčené komíny BLK a PLEWA, bednicí dílce atd.).

Firma Betonové stavby – Group s.r.o. ke svým dodávkám též nabízí propracovaný bezplatný technický servis (zpracování cenových a technických nabídek, zaškolení pracovníků na stavbách atd.).

Více se dozvíte na www.betonstavby.cz.

Autor: komerční prezentace, BS Klatovy (text a foto), PePa (foto)

Související k tématu