Bydlení s energetickým štítkem

Ceny energií jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výběr budoucího bydlení. Jejich role je obzvláště patrná při výstavbě rodinných domů. Odráží se nejen na volbě celkového systému vytápění, zvoleného média, ale zejména na výběru materiálu, z něhož bude dům postaven. Energetický štítek, který udává spotřebu energie, dnes přitom nemají jen elektrospotřebiče ale i domy. V případě programu POROTHERM DŮM Wienerberger lze získat informace o energetické náročnosti obálky budovy u všech jedenácti vlastních typových domů tohoto programu.

Bydlení s energetickým štítkem
Energetický štítek obálky budovy – POROTHERM
Energetický štítek obálky budovy – POROTHERM

Stavebníkům, kteří si plánují pořídit bydlení z POROTHERMU, nabízí významnou pomoc Katalog programu výstavby rodinných domů POROTHERM DŮM 08/09.

Prokličkovat složitým systémem technických informací a vybrat vhodné materiály pro stavbu bývá pro běžného stavebníka velmi náročné. Správnou volbou jednotlivých stavebních prvků je však možné náklady za energie na topení významně a především dlouhodobě ušetřit. Jak to zvládnout a nemuset trávit dlouhé hodiny nad stavebními tabulkami? Stavíte-li z POROTHERMU, pomoc najdete v katalogu.

Energetický štítek obálky budovy – POROTHERM
Energetický štítek obálky budovy – POROTHERM

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií od A (velmi úsporné) až po G (mimořádně nehospodárné). Za vyhovující jsou přitom považovány stavby v kategoriích A až C (s podkategoriemi C1 – budova vyhovuje doporučené úrovni – a C2 – budova vyhovuje požadované úrovni).Vlastní typové domy programu POROTHERM DŮM, kterých je v Katalogu hned jedenáct, jsou vybaveny energetickými štítky obálky budovy vypočítanými vždy přesně dle typu projektu a použitého druhu cihel POROTHERM. V rámci zveřejněných hodnot jsou přitom zohledněny všechny konstrukce, které se na této obálce (celé vnější ploše domu – zdivu, oknech, dveřích, střeše, podlaze) podílejí.

Hodnoty B nebo C1

Obálky budovy u vlastních typových domů programu POROTHERM DŮM dosahují dle jednotlivých projektů hodnot B – úsporné nebo C1 – vyhovující doporučené úrovni.

Pro větší přehlednost jsou u štítků znázorněny procentuální hodnoty prostupu tepla zdivem a roční náklady potřebné na vytápění celého domu. Výpočty vycházejí z roční spotřeby tepla při uvažované venkovní teplotě –15 °C v zimním období a jsou provedeny na základě spotřeby zemního plynu (dle ceníku platného od 1. 1. 2008). U domů s projektovanou krbovou vložkou bylo navíc uvažováno o jejím příležitostném využití, a to s maximální spotřebou 5 plnometrů dřeva ročně.

On-line kalkulačka pro typové i individuální projekty

Pro stavebníky, kteří se rozhodnou pro výstavbu domu z jiného materiálu, než jaký je uvažován v projektu, je určen POROmetr. Speciální on-line kalkulačka na www.POROmetr.cz umožňuje po zadání typu domu, zvolení druhu materiálu a velikosti plochy vnějších stěn domu, a to bez plochy oken a dveří, snadno zjistit náklady na vytápění a poskytne také přehled o vlastní energetické náročnosti domu.

Výhodou tohoto on-line nástroje jsou vždy aktuální údaje o cenách plynu, který je uvažován jako medium pro vytápění v klasickém kotli na zemní plyn. Kromě typových projektů má navíc stavebník možnost si vypočítat náklady na vytápění i u zcela individuálních domů (přízemní dům a dům s podkrovím). I zde si přitom může vybírat z nabídky materiálu vhodného pro obvodovou stěnu.

On-line kalkulačka pro typové i individuální projekty
On-line kalkulačka pro typové i individuální projekty

Dobrým tipem pro stavebníky, kteří by rádi na topení uspořili více než je na štítcích uvedeno, je například výstavba ze speciálních tepelně-izolačních bloků POROTHERM Si nebo z nedávné novinky – cihel POROTHERM 36,5 Ti, jež využívají ekologickou tepelnou izolaci perlitem. Jejich „plnění“ přitom probíhá přímo ve výrobě, takže stavebníci mají zaručenou stejně vysokou kvalitu každého výrobku. Díky použité technologii v sobě broušené cihly POROTHERM 36,5 Ti spojují výhody masivního cihlového zdiva a zdiva s tepelnou izolací uvnitř keramického bloku. Životnost stavby je tak stejně vysoká jako v případě klasického cihlového zdiva.

Připraveno ze zdrojů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, kde je možné získat další informace.

Autor: Wienerberger (text, kresby a foto)

Související k tématu