Úspory ve vlastním zájmu

Ke snižování spotřeby ušlechtilých energií (elektrický proud, plyn, tekutá fosilní paliva) nejprve přistoupili různí idealisté, časem i organizace. I když jejich pohnutky byly zpočátku výhradně ušlechtilé, dnes se na mnohé z nich díváme jinak. Nicméně jejich teze o šetrnosti k Zemi i tvrzení, že „nejlevnější energie je ta, která nemusela být vyrobena“, jsme od nich víceméně převzali, i když z důvodů zcela jiných. Ekonomických.

Úspory ve vlastním zájmu

Ceny za elektrický proud nás zejména poslední roky nutí vyhledávat elektrické spotřebiče s menšími odběry a s levnějším provozem a rovněž víc se zamýšlet na jejich umístěním i způsobem používání.

Do kampaní za úspory se zapojili kromě „zelených“ i výrobci a distributoři energií; ne snad proto, že by chtěli omezit své zisky, ale z pochopitelných důvodů: čím dřív zdroje energií vyčerpáme, tím víc budou ohroženy i tyto výrobní a obchodní firmy. A tak najdeme v tisku i na internetu bezpočet zajímavých a použitelných instrukcí týkající se úspor, stejně jako tipy na úspornější spotřebiče.

Na některých webových stránkách uveřejňují „kalkulačky“, pomocí nichž si zájemce o úspory zjistí své možnosti snížit odběr, a tak ušetřit. Také ČEZ připravil na duben akci „Bílé šrotovné“, v níž odměnil všechny své zákazníky, kteří si v daném termínu vybrali ve vybraných prodejnách nový spotřebič z řad bílé techniky v kategorii A+ a vyšší. Ti všichni dostali na jeho nákup příspěvek ve výši 1000 korun, podmínkou bylo vrácení starého spotřebiče stejného druhu prodejci, nebo doložení jeho ekologické likvidace. Akce se vztahovala na chladničky, mrazáky, jejich kombinace a pračky.

Jak se dá ušetřit

O úsporách již toho bylo napsáno dost, ale mnohdy šlo i o články, které mnozí čtenáři znechuceně odložili: jak si může například matka samoživitelka nebo dvojice důchodců bez velkých úspor nechat zateplit svůj starý dům nebo jej začít vytápět tepelným čerpadlem s vysokými vstupními náklady?! Nebo jak může člověk bez automobilu dovážet odkudsi z dálek předražené (i když nepochybně ekologické) pelety (nemluvě o předchozí nutné výměně kotle, což představuje investici nějakých 300 000 Kč)?! Úspory uvedené v tomto článku vycházejí z předpokládané neochoty k velkým a někdy nejistým investicím. Některá opatření nevyžadují ani korunu, jiná jsou vyloženě laciná.

Nové nákupy

Tu a tam některý spotřebič doslouží a je nutné jej nahradit novým. Kromě přihlédnutí k jeho barevnosti a vzhledu by měly být uvažovány především technické parametry, popřípadě i reputace tohoto spotřebiče, která se objevuje v testovacích časopisech a na internetu. Ve srovnatelných cenových relacích je totiž možno zakoupit zařízení úsporná i „mimořádně žravá“. Je to markantní zejména u tepelných zařízení, kam patří zejména automatické pračky, bubnové sušičky prádla, pračky kombinované se sušičkou, elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace, myčky nádobí, elektrické trouby, elektrické ohřívače vody a klimatizační jednotky.

Všechna tato zařízení, která jsou vyrobená po roce 2003 musí být opatřena energetickými štítky, na nichž se udává zejména jejich zatřídění do některé z kategorií. V době přípravy těchto štítků postačovalo sedm kategorií, které se označovaly písmeny A až G. Výrobky „A“ měly nejlepší parametry a byly v průměru o polovinu lepší, než tehdy standardní výrobky kategorie C a D. Postupně horší kategorie E a F prakticky vymizely (setkáváme se s nimi již jen na některých žárovkách), zatímco se objevily kategorie lepší. Protože před písmeno „A“ již žádné další nebylo možno vložit, značí se takovéto výrobky „A+“ a „A++“. Tato kategorie je častá u moderních chladniček, mrazniček a jejich kombinací. Chladničky ve třídě A+ musí mít spotřebu energie minimálně o 25 % nižší, než je spotřeba energie spotřebičů třídy A, neboli spotřebují až o 50 % méně energie než spotřebič třídy C či D. Spotřebiče třídy A++ budou dosahovat méně než 30 % spotřeby energie spotřebičů třídy D.

Nové nákupy
Nové nákupy
Nové nákupy
Nové nákupy

Při současných cenách elektrického proudu se zakoupení nového spotřebiče s nízkou spotřebou vyplatí za předpokladu, že původní spotřebič dosluhuje a v provozu je nejméně 10 let. Vyřadit se dá samozřejmě i „mladší“ spotřebič, zejména pokud jeho parametry jsou nevalné nebo když je poruchový a náhradní díly nebývají dostupné.

O jaké úspory jde

Z webových stránek Skupiny ČEZ uvádíme porovnání spotřeby starších typů spotřebičů:Kombinace chladničky a mrazáku z devadesátých let spotřebuje celkem 3,6 kWh/den, což je 1314 kWh/rok. Jestliže koupíme stejně velkou moderní kombinaci s celkovým odběrem 0,78 kWh/den, tedy 1029 kWh/rok, pak ušetříme za rok provozu 1029 kWh proudu, což odpovídá částce 4610 Kč. Protože nová kombinace stála 13 290 Kč, vrátí se investice za 2,9 roku. (Na provoz mají vliv i jiné faktory, zejména typ sazby pro domácnosti; průměrná hodnota však odpovídá uvedeným číslům.)

O jaké úspory jde
O jaké úspory jde
O jaké úspory jde
O jaké úspory jde

Osaměle žijící osoba často nevyužije ani malou chladničku.

Výrobci dokazují, kolik jejich zařízení „unese“ – nebo je to snad tip na pitný režim pro horké letní dny?

Před nákupem je třeba myslet

Zatímco osaměle žijící osobě zpravidla stačí malá chladnička o malém objemu (odborníci doporučují objem chladicího prostoru na jednu osobu 50 až 70 litrů v chladničce a 25 litrů v mrazáku), na početnější rodinu se uvažuje objem 50 až 70 litrů pro každého člena domácnosti. Proto je třeba mít na paměti, že každých 10 litrů chlazeného objemu zvýší spotřebu elektřiny až o 20 kWh za rok.

Chladničku s rozměry o mnoho převyšujícími ty optimální, si často pořizují starší lidé pod heslem „abychom tu něco měli, až přijedou mladí“. Rozměrné monstrum zabírá zbytečně místo a odebírá víc proudu, než by tomu bylo u malé chladničky. Navíc umístění takové chladničky bývá v malých bytech problémové – často se ocitne v blízkosti radiátoru nebo jiného topného tělesa a její účinnost tak výrazně klesá. Jestliže se plášť chladničky ohřeje nad 20 °C, stoupá neúměrně její spotřeba, údajně o 6 procent za každý stupeň.

Pokud chladnička není vybavena automatickým odmrazováním, je nutno nežádoucí „kry a ledovce“ pravidelně odstraňovat. Led totiž představuje účinnou tepelnou izolaci, která způsobuje zhoršení „přenosu zimy“. A tak stěny mrazicího prostoru mohou mít teplotu 20 stupňů pod nulou, v prostoru mrazáku však bývá třeba jen –10 °C.

Pereme levněji

Co do spotřeby jsou rovněž markantní velké rozdíly mezi starými a novými pračkami, popřípadě i sušičkami prádla. Starší typy byly osazeny motorem o příkonu kolem 500 W a topným tělesem až 2,5 kW; dnešní jsou i přes postačující výkon díky lepším mechanickým konstrukcím i sofistikovanějším pracím programům podstatně úspornější.

I pračky se vyrábějí v několika velikostech, a zvolit „pro jistotu“ velký typ znamená víc za ni zaplatit a méně ji využívat. Nastřádat příslušné množství oblečení k vyprání trvá osaměle žijící osobě déle, pokud snad nechce uvádět pračku do provozu kvůli několika kouskům prádla.

Klimatizace

Klimatizace
Klimatizace

Tyto typy lze snadno přemístit do jiné místnosti (mají kolečka), ale jejich účinnost je nízká.

Značné množství bytů je v současné době vybavováno klimatizačními jednotkami různých koncepcí. Ty sice mohou zpříjemnit horké dny, ale při bilancování nákladů často majitelům nadělají vrásky. Příkon klimatizačních zařízení je totiž vysoký a je srovnatelný s příkonem elektrického přímotopu. I z tohoto důvodu jejich návrh i realizace nejsou určeny laikům. Odborníci by měli posoudit dokonce i to, jakým typem klimatizace byt osadit; pro malé byty slouží přenosné mobilní klimatizátory, mají však nízkou účinnost a značnou hladinu hluku, výhodnější jsou okenní klimatizátory kompaktní nebo klimatizační jednotky typu split (dělené na vnitřní část s chladičem a filtrem vzduchu a vnější s kompresorem, ventilátorem a kondenzátorem).

Klimatizace
Klimatizace

Podokenní klimatizační jednotky mají estetický vzhled, nízkou hlučnost i spotřebu.

Vysoký příkon klimatizačních jednotek v letních měsících je dán nejen pronikáním vyhřátého vzduchu z jiných prostorů, ale zejména osluněním okny. Z tohoto důvodu bývá nutno okna opatřit dodatečným odstíněním (je možno použít žaluzie, markýzy, antireflexní fólie).

Připraveno ve spolupráci s ČEZ.

Autor: Karel Štech (text), archiv firem, PePa (foto)

Související k tématu