Nátěr vítězné střechy v obci Díly

Vážení a milí kutilové, sychravé počasí i místy mrazíky ohlašují, že zima se již tvrdě hlásí o svá práva, nicméně pro vás máme reportáž z dalšího natírání vítězné střechy. Na možnost získat nový nátěr své střechy od našeho partnera, firmy Austis, kterou jsme vám na našich stránkách nabídli, si jistě pamatujete.

Nátěr vítězné střechy v obci Díly

Nátěr vítězné střechy

Pokud ne, nebo jste na našich stránkách poprvé, připomínáme, že jsme pro všechny čtenáře, kteří rádi fotografují, vlastní rodinný domek, chatu, chalupu nebo jinou nemovitost, a chtěli jim letos vylepšit vzhled novým nátěrem střechy, připravili akci, v níž získali výhodný nákup a mohli vyhrát nátěr střechy zdarma.

Připomínáme, že druhým vítězem se stala střecha rodinného domu pana Miroslava Šafaříka z obce Díly u Domažlic. Porotu zaujala proto, že se dům nachází v poměrně drsném podhorském prostředí Českého lesa, v nadmořské výšce blížící se 700 metrům. Na střeše je uplatněna kombinace několika materiálů (eternit, plech), takže bylo zapotřebí použít více typů nátěrových hmot. Tak se všem zájemcům představují i různé technologie nátěrů na jedné ploše. Zde jde o střechu s vysokým sklonem, takže bylo zapotřebí použít žebříky a lana a také postupy prací jsou obtížnější.

Další dvě střechy, jejichž nátěry jste mohli v naší akci získat, budeme renovovat až příští rok, jakmile to počasí dovolí. Mezi tím se těšíme na vaše zkušenosti, připomínky anebo dotazy. O všem, co byste o nátěrech chtěli vědět, vás budeme na stránkách Českého kutila informovat.

Základní informace o nátěru vítězné střechy:

Lokalita: obec Díly u Klenčí pod Čerchovem

Typ budovy: rodinný dům ze sedmdesátých let

Povrch střechy: eternitové šablony

Stáří krytiny: cca 35–40 let

Stav: znečištěný povrch, na severní straně zarostlé mechem

Plocha: 160 m2

Zvolený materiál: ETERNAL na střechy

Odstín: tmavě hnědý

Výběr střechy:

Výběr střechy:
Výběr střechy:

Ve 2. kole soutěže „O nátěr střechy za jednu korunu“ jsme vybrali eternitovou střechu typizovaného rodinného domku ze sedmdesátých let, umístěnou v drsném podhorském prostředí Českého lesa. Na této střeše je kombinováno více materiálů (původní eternit, plech natřený starou barvou). Ukážeme si, jak v takovém případě postupovat. Střecha má poměrně velkou plochu i sklon, a proto přidáme pro kutily pár dobrých rad, jak si usnadnit práci.

Mezi lidmi stále není příliš rozšířeno povědomí o tom, že eternit lze spolehlivě ochránit nátěrem. Mnozí si vlastně ani nedokáží představit, co je vlastně čeká, a proto jsme tento článek pojali mnohem více jako „Návod, jak si natřít eternitovou střechu“ než reportáž z natírání další vítězné střechy.

Příprava:

Před vlastním započetím práce se vždy předem ujistěte, že máte k dispozici dostatečný zdroj vody pro mytí střechy (její celková spotřeba závisí na velikosti střechy a průtoku mycího zařízení) a také odpovídající příkon elektrické energie pro provoz mycího zařízení. Připravte si také několik eternitových šablon pro případnou výměnu, pokud by při pohybu po střeše došlo k jejich poškození. Rozhodně se také vyplatí sledovat předpověď počasí. Při natírání střechy nesmí pršet, ale vhodné nejsou ani vysoké letní teploty, při kterých se slunce opírá plnou svojí silou přímo do povrchu střechy. Používáte-li tlakové mytí, je nezbytně nutné, aby podklad eternitu nebyl poškozený a nepropouštěl vodu.

Chcete-li být spokojeni s výsledkem své práce, nepodceňujte dodržování pracovních postupů uváděných v návodech jednotlivých výrobků. Přikládáme obrázek, jak dopadne taková střecha při nerespektování základních pravidel natírání.

Příprava:
Příprava:

V tomto případě byla střecha pouze nahrubo očištěna „rejžákem“, nebyla použita penetrace ani dodržena doporučená ochranná vrstva, aplikace navíc probíhala za vysokých teplot při přímém slunečním svitu. „Výsledek“ se dostavil již po několika měsících.

Tip: Zdaleka ne každý disponuje vysokozdvižnou plošinou či požárním žebříkem. Přístup na některé střechy vám však může usnadnit speciální kovový nástavec na žebřík. Nejedná se však o sériovou výrobu, ale o podomácku svařenou ocelovou konstrukci, kterou s úspěchem používá naše aplikační firma.

Příprava:
Příprava:

Mytí střechy:

Nejdůležitějším krokem pro pozdější dlouhou životnost nátěru je správné a pečlivé očištění střechy. V žádném případě se nesnažte tento krok ošidit, ačkoli je zřejmé, že se jedná o jednu z nejnáročnějších částí (časově i fyzicky) práce při renovaci střechy nátěrem.

Mytí střechy:
Mytí střechy:
Mytí střechy:
Mytí střechy:
Mytí střechy:
Mytí střechy:

Nejúčinnější řešení je omytí povrchu čistou vodou pomocí profesionální tlakové myčky (WAP) a rotační trysky.

Mytí střechy:
Mytí střechy:

Volte takové zařízení, jehož průtok je alespoň 20 litrů za minutu. S takovým zařízením ve spojení s rotační tryskou doslova odstřelíte veškeré nečistoty, mechy a spolehlivě zbavíte krytinu i střešní klempířské prvky všech nesoudržných částí. Když už jste s hadicí na střeše, neomezujte se jen na střešní šablony.

Mytí střechy:
Mytí střechy:
Mytí střechy:
Mytí střechy:

Stejně dobře poslouží „wapka“ i k očištění komínu, oplechování, okapů apod.

Uvolňující se azbestová vlákna jsou navíc při této technologii odplavována s vodou a nedostávají se tudíž do ovzduší. Tím zabraňujete riziku jejich možného vdechnutí.

Naše tipy:

Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:

Zájemcům se určitě vyplatí, když si profesionální mycí zařízení (včetně rotační trysky) vypůjčí. Vždy se však předem přesvědčte, že disponujete odpovídající elektrickou zásuvkou a také potřebným přítokem vody pro bezproblémový provoz takového zařízení. „Wapku“ není třeba nosit na střechu. Stačí dostatečně dlouhá hadice.

Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:

Rotační tryska je opravdu účinná pouze na krátkou vzdálenost (max. 15–20 cm). Tryskou při čištění nekmitejte, ale pomalu a plynule posouvejte paprsek po střeše. Na střechách s vyšším sklonem či horším přístupem vám může práci usnadnit zařízení, které vidíte na obrázku. Naprosto jednoduchá konstrukce a přitom tak úžasný pomocník. Pro kutily docela výzva. Co říkáte?

Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:

K výrobě nástavce použijte dobře vyváženou dřevěnou či hliníkovou tyč a trysku umístěte nad těžiště. Tlak proudící vody nadnáší celé zařízení, proto je práce s ním poměrně jednoduchá. Než však se zařízením vylezete na žebřík, vyzkoušejte si práci s ním raději na pevné zemi.

Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:

Po vlastním tlakovém mytí zůstane na střeše ještě mnoho hrubých nečistot. Ty odstraňte závěrečným oplachem střechy. Použít můžete buď stejnou rotační trysku, ale v tomto případě odstupte na větší vzdálenost, nebo plochou trysku. Ta poslouží stejně dobře i při mytí fasády.

Naše tipy:
Naše tipy:

Při mytí většina hrubých nečistot odtéká do okapových svodů. Pokud dešťovou vodu používáte např. na zalévání a svádíte ji okapem do jímek či sběrných nádrží, doporučujeme v tomto případě odklonit vodu do kanalizace nebo použít filtrační síto. Předejdete tím pozdějšímu ucpání čerpadel v nádržích.

Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:
Naše tipy:

V některých případech jsme zaznamenali nedůvěru lidí k tlakovému mytí. Možná je tomu tak například z neopodstatněné obavy ze zničení střešní krytiny a z nedůvěry k mechanickému čištění. Ostatně přesvědčte se sami, jak účinný, bezpečný a nenáročný je tento způsob.

Naše tipy:
Naše tipy:

V našem případě se majitelé objektu po umytí střechy malou chvíli rozhodovali, zda nenechat střechu „jen“ očištěnou, bez nátěru. Tak velký to byl rozdíl.

Penetrace:

Jakmile mokré šablony dobře vyschnou, proveďte napuštění povrchu střechy hloubkovým penetračním prostředkem FORTE Penetral. Účelem penetrace je sjednotit a zpevnit podklad a vytvořit adhezní můstek pro lepší spojení povrchu s výsledným nátěrem. Používá se u savých povrchů. Penetraci lze v zásadě provést dvěma způsoby. Tím pracnějším, ale účinnějším je použití štětky či štětce.

Penetrace:
Penetrace:
Penetrace:
Penetrace:
Penetrace:
Penetrace:

Alternativou je běžné postřikovací zařízení používané na stromky. V obou případech penetrujte v jediné vrstvě tak dlouho, dokud povrch saje. Přebytečnou penetraci setřete hadrem nebo rozetřete štětcem do míst, která ještě sají. Dbejte na to, aby penetrace po povrchu nestékala. Příliš mnoho penetrace může být na závadu. Mezi penetrací a nátěrem je třeba dodržet technologickou přestávku asi čtyři hodiny.

Tip: Penetrace není v žádném případě trik výrobců, jak vydělat „další peníze“. Náklady na nákup penetrace bohužel často bývají jakýmsi jazýčkem na vahách při rozhodování o tom, zda střechu vůbec natřít. Stává se, že někteří od nátěru nakonec úplně ustoupí nebo se alespoň snaží penetraci vynechat. V obou případech je úspora jen zdánlivá a vždy ke škodě majitele objektu.

Příště si ukážeme, jak probíhalo samotné natírání.

Připraveno ve spolupráci s firmou Austis.

Autor: Elena a Austis (text), Austis (foto)

Související k tématu