Střecha je štít a koruna pro váš dům

Střecha chrání váš dům jako štít a zároveň ho zdobí jako koruna. Představuje tu jeho část, která 24 hodin každý den v roce musí odolávat všem rozmarům počasí – srážkám sněhovým i dešťovým, krupobití, vichřicím, střídání teplot stejně jako značným chemickým exhalacím. Je rozumné si proto s výběrem střešní krytiny při stavbě nebo renovaci domu nechat poradit od odborníků.

Střecha je štít a koruna pro váš dům

Střecha je štít!

Při výběru záleží především na typu vašeho domu, respektive střechy, a především na klimatickém pásmu, v němž žijete. V České republice jich je celkem osm, přičemž většina území se nachází v 1 - 4. oblasti, kde je průměrná hodnota zatížení sněhem mezi 56 -160 kg sněhu na m2, což odpovídá 14 - 40 cm silné vrstvě mokrého sněhu. Zjednodušeně se dá říci, že vrchovina odpovídá 5. a 6. pásmu a horské oblasti 7.- 8., kde zatížení střechy bývá vyšší než 320 kg/m2. Normy zatížení sněhem určuje Hydrometeorologický ústav. Odvíjejí se od nadmořské výšky, ale i působení větru a dalších činitelů. Stavební normy stanovují minimální sklon střechy a počet a složení bezpečnostních prvků podle dané lokality.

Kolik centimetrů prachového a těžkého sněhu může na střeše maximálně ležet se tedy lze dočíst ve stavební dokumentaci jednotlivých objektů. Počítejte, že investice do střešní konstrukce, krytiny a bezpečnostních prvků se budou výrazně lišit - u průměrného rodinného domu se mohou v horské oblasti vyšplhat na dvojnásobek oproti domku v nížině a středním pásmu.

Střecha je štít a koruna pro váš dům
Střecha je štít a koruna pro váš dům
Střecha je štít a koruna pro váš dům
Střecha je štít a koruna pro váš dům

Lehké střešní krytiny Lindab z pozinkového plechu jsou stále vyhledávanějším typem zastřešení především díky takovým výjimečným vlastnostem, jako jsou pevnost, trvanlivost a bezúdržbovost. Další předností je nízká hmotnost, která tvoří pouze jednu desetinu hmotnosti klasické skládané střešní krytiny: váha je kolem 5 kg na 1m2. Svým vzhledem jsou přitom takřka k nerozeznání od klasické tašky.

Investice do střechy se vyplatí – radí odborníci i pojišťovna

Investice do střechy se vyplatí – radí odborníci i pojišťovna
Investice do střechy se vyplatí – radí odborníci i pojišťovna
Investice do střechy se vyplatí – radí odborníci i pojišťovna
Investice do střechy se vyplatí – radí odborníci i pojišťovna

Odpovědnost za škodu vzniklou pádem laviny ze střechy nese majitel objektu. Při pádu na člověka to může znamenat vážné nebo dokonce smrtelné zranění. Když má majitel domu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, je například motoristovi škoda na zničeném autě zpravidla proplacena z tohoto pojištění. Majitel však musí pojišťovně prokázat, že učinil opatření minimalizující riziko, což v normami vymezených oblastech zahrnuje i uplatnění odpovídajícího množství bezpečnostních prvků s platným atestem. V opačném případě může pojišťovna výplatu pojistného plnění dokonce odmítnout.

Cena střechy tvoří zhruba 10 - 20% celkové ceny domu. Nejedná se tedy o malou částku. Nešetřit na střeše a kvalitním zabezpečení, je klíčové, zejména pokud je cena těchto výrobků zlomková v porovnání s cenou celé střechy a také v porovnání s krytím nákladů v případě úrazů a škod.

Investice do střechy se vyplatí – radí odborníci i pojišťovna
Investice do střechy se vyplatí – radí odborníci i pojišťovna

Sněhové zábrany nemusí a ani by neměly být po celém obvodu střechy. samozřejmostí jsou nad vchody, chodníky, nebo tam, kde potřebujeme chránit přilehlý majetek. Naopak kde nehrozí žádná škoda, je vhodné nechat sníh ze střechy sjíždět v největší možné míře.

JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?

JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?

Střešní krytina Lindab Seamline je lehká, trvanlivá a díky moderním povrchovým úpravám téměř bezúdržbová, nabízí výběr z 15 barev a je určena na střechy se sklonem již od 3,6 stupňů. Tento střešní plášť lze použít i v agresivním prostředí hor. Životnost střechy je nejméně 50 let.

Se správným výběrem krytiny a zabezpečením vám poradí přímo výrobci nebo certifikovaná montážní firma. Zvolit a především správně postavit střechu a bezchybně namontovat střešní krytinu je nezbytné pro bezproblémové bydlení, ale i pro bezpečnost majetku i zdraví. Podle sklonu se střechy dělí do tří základních kategorií: ploché, šikmé a strmé.

JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?

Nabídka společnosti Lindab obsahuje čtyři odlišné typy profilovaných krytin ve 45 různých barevných odstínech a povrchových úpravách. Škála možností sahá od cenově nejdostupnější lehké střešní krytiny Lindab Rova Ideal, až po luxusní varianty se speciálním zámkovým systémem Lindab Rova Goodlock. Minimální doporučovaný sklon pro střešní krytinu je 14 stupňů.

Ploché střechy mají sklon do 10°, šikmé od 10° do 45° a strmé větší než 45 stupňů. Sklon a tvar střechy nevycházejí pouze z architektonického a dispozičního řešení domu, ale musí se podřídit regulativům vytyčeným územním plánem, záleží i na konkrétní lokalitě.

Zatímco v nížinách a středním pásmu si můžete zvolit sklon střechy i typ krytiny skutečně podle vkusu, případně podle architektonických restrikcí, na horách musíte dodržovat přesná pravidla. Například ve vyšších polohách či na větrných místech jsou voleny střechy s většími sklony, tvary a krytinou, které minimalizují možné zafoukání sněhu do podstřešních prostor. Jako nejspolehlivější se ukázala staletími prověřená falcová (čili drážková) krytina z pozinkového plechu, která bezpečně chrání nejen proti srážkové vodě, ale také sněhu, vzlínání vlhkosti a hlavně větrem hnaným srážkám, které pro střechy bývají zpravidla největším testem.

JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?
JAKOU STŘECHU JAKO ŠTÍT ZVOLIT A JAK JI CHRÁNIT?

Drážková neboli falcovaná krytina Seamline je neobyčejně flexibilní. Architektům dává absolutní volnost. Moderní technologie spojování dvojitou drážkou a bezpečné upevnění speciálními příponkami umožňuje použití v každé situaci: lze jí ohýbat či překládat, kopíruje všechny tvary a úhly střešních rovin, využívá se dokonce i na opláštění stěn a fasád.

Také střechu je potřeba chránit

Také střechu je potřeba chránit
Také střechu je potřeba chránit
Také střechu je potřeba chránit
Také střechu je potřeba chránit

Lindab Protect – tradiční systém vysoké kvality s velkou škálou prvků. Vyznačuje se masivností a vysokou únosností jednotlivých komponentů. Ideální je zejména do horských oblastí. Oproti jiným systémům je velice variabilní a dotažený do detailu. Například trubkové protisněhové zábrany mohou obsahovat až tři trubky nad sebou, takže množství zadrženého sněhu je enormní.

Střecha chrání dům, co ale chrání vaši střechu? Odpovědí je bezpečnostní systém střech obsahující široký sortiment prvků pro bezpečný pohyb osob po střeše a zejména ochraňující střechu, okapy a přilehlé prostory před náporem sněhu. Jedná se zejména o sněhové zábrany a rozrážeče, které brání sjíždění sněhu. Jejich počet a výběr určují normy a příslušné tabulky, záleží na sněhové oblasti, na délce střechy od okapu k hřebeni a jejím sklonu. Vyšší sněhové oblasti vyžadují instalovat zábrany dokonce v několika řadách tak, aby se váha sněhu rozložila po dvou, třech, čtyřech metrech.

Neznamená to ovšem, že sněhové zábrany by měly být po celém obvodu střechy, samozřejmostí jsou nad vchody, chodníky nebo tam, kde potřebujeme chránit přilehlý majetek. Důležité, je aby měl systém odpovídající atest a garantovanou nosnost, která záleží na použitém materiálu, ale zejména na způsobu jeho kotvení ke střešní krytin. „Ve Skandinávii, kde panují extrémní podmínky, se osvědčil systém LindabProtectline, který lze bezesporu doporučit i do českých hor. Například trubkové protisněhové zábrany mohou obsahovat až tři trubky nad sebou, takže množství zadrženého sněhu je enormní,“ radí odborník z firmy Lindab. „ Naopak v nížinách a běžné zástavbě je dostačující odlehčenější a levnější systém Safety se snadnou montáží.“

Také střechu je potřeba chránit
Také střechu je potřeba chránit

Lindab Safety je odlehčený systém vhodný pro většinu staveb v ČR od nížin až po střední pásma. Základem systému jsou tři produkty: sněhové zábrany, žebříky a střešní lávky. Používá jednodušší systém ukotvení a obsahuje menší počet prvků. To se příznivě projeví nejen v ceně, ale i v nižší montážní náročnosti. Je použitelný pro všechny běžné typy střech z obvykle používaných materiálů, tedy pro krytiny skládané, plechové i další.

Také střechu je potřeba chránit
Také střechu je potřeba chránit
Také střechu je potřeba chránit
Také střechu je potřeba chránit

Naopak lávky a žebříky, které také patří k bezpečnostnímu systému, by měly být standardem na každé střeše. Z důvodů čištění střechy, údržby hromosvodu a antén, nebo odklízení enormního náporu sněhu je někdy nutné na střechu vystoupit a je na zodpovědnosti provozovatele střechy učinit tyto práce bezpečné.

Srovnání nákladů na provedení střechy nížina versus hory:

Ceny jsou uvedeny bez DPH pro výrobky firmy Lindab s povrchovou úpravou pozink.

Srovnání nákladů na provedení střechy nížina versus hory:
Srovnání nákladů na provedení střechy nížina versus hory:
Srovnání nákladů na provedení střechy nížina versus hory:
Srovnání nákladů na provedení střechy nížina versus hory:

Dům v nížině a dům v horské oblasti.

Vzorový příklad:Typový rodinný dům10 x 15m Rodinný dům v nížině Rodinný dům v horské oblasti
Bezúdržbová krytina Lindab 200m2 (cena se vztahuje na krytinu bez doplňků) Lindab Topline 47800Kč(200 x 239,-) Lindab Seamline(falcovaná krytina) 99000Kč(200 x 495,-)
Bezpečnostní systém (provedení pozink) Lindab Safety Lindab Protect
Sněhové zábrany dl. 10bm 6x trubka KTPIPE, 13x konzola KTFLS 7 148,-9 x trubka ROR, 17 x konzola UNIK, 17x úchyt FF, spojka trubek SKH 6x, koncovka trubek AND 6x 17 211,-
Střešní žebřík dl. 2,5m Žebřík KTLADD dl.2,4m, konzoly KTLATE 8x 2 802,- Žebřík STED dl.2,4m, úchyt FF 3x, konzola FSTS 3x 5 958,-
Střešní lávka dl. 3m Lávka 3m, konzola KTFLS 4x, Konzola KTUWCO 4x 4 203,- Lávka 3m, konzola unik 8x, úchyt FF 4x 7 412,-
Okapový systém
Okapový systém 20bm 2x 10mb žlab + 2x svody 3m 12 188,-2x 10mb žlab + 2x svody 3m, sněhové háky, násuvná čela, zdvojené háky 16 554,-
Celkem 74 141,-Kč 146 135,-Kč

Tip

Od 28.1.2010 do 3.4.2010 platí 10% snížení ceny systému zabezpečení střech trubkovými sněhovými zachytávači Lindab Protect a Safety zakoupeného spolu s jakoukoli krytinou Lindab a Lindab Rova.

Pro více informací, návrh a výpočet vhodného zastřešení a bezpečnostních systémů nebo cenovou kalkulaci se podívejte na www.lindabstrechy.cz; www.lindab.cz.

Autor: Lindab (text a foto)

Související k tématu