Solární systémy pro bytové domy

Proč by nemohlo sluníčko v bytových domech „topit“ stejně, jak to už často činí na vilách a rodinných domcích? Princip fungování solárních kolektorů je poměrně dobře znám. Možnost využít sluneční záření k ohřevu vody nebo přitápění budí vzhledem k vývoji cen energií optimismus. Praktické výsledky v této perspektivní oblasti má společnost Regulus.

Solární systémy pro bytové domy

Využití termických slunečních kolektorů pro bytové domy s centrální kotelnou, byť právě čtyřicet procent obyvatel žije v domech s více bytovými jednotkami, bylo dlouho nepochopitelně opomíjeno. Realizace velkoplošného solárního systému pro přípravu teplé vody v bytovém domě je přitom cestou pro řešení současných, ale hlavně budoucích problémů, zcela schůdnou – jenom se o ní nějak nemluví.

Teplárny na střechách

Může to být proto, že pozornost médií na sebe strhla snaha přeměnit ploché střechy paneláků ve fotovoltaické elektrárny. Problémy, které s ekologickou elektřinou jsou, obracejí pozornost k možná méně efektnímu, zato však velmi efektivnímu využití těchto ploch – k ohřívání vody. Její spotřeba v bytových domech představuje nezanedbatelnou položku v účtech obyvatel, často také díky zanedbaným a zastaralým systémům, pracujícím s velkými tepelnými ztrátami.

Protože si stát možné úspory uvědomuje, nasměroval nakonec dotace z programu „Zelená úsporám“ i na solární systémy pro bytové domy. Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek, které řešily zateplení a úpravou fasády objektu a výměnou oken snížily vysoké náklady na vytápění, se otevírá reálná cesta dalších úspor za provoz objektu.

Bez teplé vody to nejde

Teplá voda dnes nepatří ke komfortu, ale k životnímu standardu domácnosti a její příprava by měla být jednoznačně efektivní, ekologická a levná. Díky vyspělým materiálům s životností delší než pětadvacet let nemůže instalací solárního systému žádný investor udělat chybu.

Bez teplé vody to nejde
Bez teplé vody to nejde
Bez teplé vody to nejde
Bez teplé vody to nejde

Protože se v první řadě počítá nekomplikovaný provoz, vložené peníze a také jejich návratnost, pro větší systémy přípravy teplé vody solárními systémy se navrhují ploché kolektory. Podmínkou toho, aby všechno fungovalo, je profesionalita dodavatelské firmy a správný návrh systému.

Z čeho se při výpočtu vychází

Aby provozem nevznikaly výraznější přebytky energie v létě, kdy je spotřeba teplé vody nejnižší (ovšem sluneční zisky jsou nejvyšší), provádí se první odhad potřebné kolektorové plochy pro měsíc červenec – na rozdíl od malých solárních systémů, třeba na rodinných domcích, kde se vychází z měsíců dubna nebo září.

K výsledku se přesněji dojde výpočtem přes koeficienty účinnosti kolektorů a meteorologické údaje pro danou lokalitu, a nebo rychleji odhadem z údajů maximálních a průměrných zisků jednotlivých kolektorů, což pro předběžný odhad plochy kolektorů většinou stačí.

Pokud známe denní potřebu energie a možný zisk z čtverečního metru kolektoru, lze stanovit jeho celkovou požadovanou plochu - to nám dá potřebný počet solárních kolektorů. Takto navržený systém nebude mít letní přebytky energie, ale celoročně bude třeba vodu dohřívat dalším zdrojem – v létě méně a v zimě víc. Měrné zisky z čtverečního metru kolektoru budou vysoké, návratnost systému optimističtější, ale vzhledem k nutnosti dohřevu celkové úspory nákladů na přípravu teplé vodu budou nižší.

Střechy nejsou nafukovací

Je zřejmé, že na střechu se nedá umístit víc kolektorů, než se mezi strojovny výtahů, vzduchotechniku a prvky odvětrávání vejde. Proto po předběžném stanovení potřebné plochy kolektorů následuje studie a zaměření střechy konkrétního domu, a návrh optimálního umístění a ukotvení solárních kolektorů se stanovením jejich maximálního počtu na daném objektu. To se pak porovnává s vypočtenou požadovanou plochou kolektorů.

Střechy nejsou nafukovací
Střechy nejsou nafukovací
Střechy nejsou nafukovací
Střechy nejsou nafukovací

Co když ale je použitelná plocha střechy menší, než kolik bychom pro umístění kolektorů potřebovali? Odborníci z firmy Regulus pak musí vytvořit konkrétní simulaci s využitím maximálního možného počtu kolektorů a projednat s investorem, zda je pro něj případná investice do poddimenzovaného solárního systému ještě výhodná.

Poddimenzované solární systémy sice přinášejí menší úspory za celoroční přípravu teplé vody, ale vykazují velké měrné zisky na čtvereční metr kolektorové plochy, takže návratnost investic do těchto solárních systémů bývá krátká a investory většinou přesvědčí o výhodnosti investice do menšího solárního systému.

Možná je to nezvyklé, ale není to riziko

Výpočet fungujícího solárního systému je věc dost složitá, ale odborníci firmy Regulus to umí. Používají data o měsíční spotřebě několik let zpětně, celkové náklady ve stávajícím systému ohřevu teplé vody a výhled na dvacet let s předpokládaným sedmiprocentním ročním růstem cen energií (ano, možná zlevnění v této oblasti jsou z říše snů).

Návratnost navržených systémů se pohybuje mezi devíti a deseti lety. Regulus dohlédne na jeho správný návrh tak, aby splňoval podmínky pro udělení ekologické dotace, a hlavně aby dosahoval projektovaných parametrů a sloužil ke spokojenosti obyvatel domu, kteří se pro takovou dnes ještě ne zcela obvyklou, ale výsostně rozumnou investici rozhodli.

Více na www.regulus.cz.

Autor: Jiří Jan (text), Regulus (foto)

Související k tématu