Větrání moderního domu

Dům je svým způsobem živý organismus, který musí dýchat. Platí to o jakékoliv stavbě, ale o moderních pasivních domech dvojnásob. Dýchat musí i energeticky nulový dům, tedy budova, která je plně nezávislá na vnějších zdrojích energie. Zajistí to rekuperační jednotky společnosti Regulus.

Větrání moderního domu

Provoz takového domu je z hlediska vytápění finančně nenáročný, protože nízké tepelné ztráty zajišťuje kvalitní izolační vrstva, okna a výplně všech otvorů, jimiž by mohlo teplo unikat do okolí. Jenže v takto izolovaném objektu se drží stále stejný vzduch, takže především v zimě se na izolaci kondenzuje voda, což může mít za následek plísně. Také izolace vlhkem trpí.

Větrání moderního domu – rekuperační jednotky
Větrání moderního domu – rekuperační jednotky

Jak ale zajistit přísun minimálního objemu čerstvého vzduchu? Větrat snad, když tímto způsobem znehodnocujeme investici vloženou do zateplení? Jednoduché řešení nabízejí rekuperační jednotky.

Pro domky i bytovky

Rekuperace znamená získávání tepla z odpadního vzduchu, takže jejím smyslem je – řečeno zjednodušeně – odvádět ohřátý vzduch z objektu, a přitom jeho teplo zachovat uvnitř. To se děje soustavou ukrytých trubek, na jejichž ústí jsou filtry. Srdcem systému je deskový výměník. Účinnost jednotek se pohybuje od osmdesáti do devadesáti procent, to podle typu rekuperační jednotky. A Regulus „umí“ dokonce jednotku, které jsou vybavené bypassem pro letní provoz, takže umožňují objekt chladit tak, aby se nepřehříval.

Pro domky i bytovky
Pro domky i bytovky
Pro domky i bytovky
Pro domky i bytovky

To, co se uplatňuje v malém u jednotlivých domů, je možné použít i u bytových domů s více bytovými jednotkami. Tam lze vzduch rekuperovat trojím způsobem: pro každý byt zvláštní jednotkou (necentrální řešení), pro celý dům společnou jednotkou (centrální řešení) a tak, že jen výměník tepla nebo jen ventilátor jsou umístěny v každém bytě, což se jmenuje semidecentrální řešení.

Pro a proti

Pokud je v každém bytě zvláštní jednotka, samozřejmě to není levné, a to jak s ohledem na náklady na pořízení přístroje, tak na projekt i umístění otvorů rekuperačních jednotek. Ovšem na druhé straně efektivitu systému neovlivňují třeba sousedé, kteří – jednotka nejednotka – prostě rádi větrají. Také má necentrální řešení lepší protipožární vlastnosti.

Při centrálním řešení představuje určitou nevýhodu nutnost instalovat do každé bytové jednotky protipožární zpětnou klapku. Také je zde snazší šíření pachů. Tento systém ovšem vyjde levněji.

Semicentrální systém využívá centrální výměník a centrální ventilátory pro jednotlivé decentrální větrací jednotky v bytech. Tento koncept větrání je ze všech tří nejlevnější a údržba, výměna filtrů a případné opravy jsou nejsnadnější.

Rekuperace má prostě budoucnost.

Více na www www.regulus.cz.

Autor: Jiří Jan (text), Regulus (foto)

Související k tématu