Jak se projektují komíny

Univerzální komínový systém by měl umět spolehlivě odvést od spotřebičů spaliny s nízkou i vysokou teplotou a zároveň být odolný při vyhoření sazí a také proti působení vlhkosti či kondenzátu. Vyprojektovat komín správných parametrů je inženýrská alchymie, kterou dobře ovládají ve společnosti Schiedel.

Jak se projektují komíny

Jak se mění naše potřeby, mění se také zdroje tepla, které používáme. Logicky s tím se mění i komíny - například díky dokonalejší konstrukci spotřebičů jsou dnes výstupní teploty spalin nižší než dřív, což zase komínům nemusí dělat dobře. Uplatňují se výměníky tepla i účinná regulace přívodu vzduchu.

Není to jen o tom, zda „kamna dobře táhnou“

U kotlů nebo krbových kamen dochází stále častěji ke kondenzaci ve spalinové cestě. Ne vždy používáme ideálně suché dřevo, pokud je zároveň komín širší než je třeba, je kondenzace nevyhnutelná. I to musí projektanti komínů řešit.

Není to jen o tom, zda „kamna dobře táhnou“
Není to jen o tom, zda „kamna dobře táhnou“
Není to jen o tom, zda „kamna dobře táhnou“
Není to jen o tom, zda „kamna dobře táhnou“

Správný projekt výrazně zjednoduší použití systémových komínů, kde všechny podstatné části již předem vyřešila technická dokumentace výrobce. Projekt vedle konstrukce samotného komínu musí také určit, jaké budou průchody stropy a krovem budovy, ale také podmínky provozu a údržbu.

Komín není jenom roura

Takový komín je dost složitá věc: v jeho patě jsou zpravidla kondenzátní jímky, kontrolní nebo vybírací otvory, u třísložkových komínů mřížky pro zadní odvětrání. Pokud je součástí tělesa víceúčelová šachta, tak také revizní dvířka. A chybět by neměl přímý odvod kondenzátu. Důležitými prvky jsou vybírací nebo kontrolní otvory s dvířky. Kde se nedá komín čistit ze střechy, musí se vyprojektovat kontrolní nebo vymetací otvory třeba na půdě.

Komín není jenom roura
Komín není jenom roura

Nejlepší je, když komínové těleso je uvnitř dispozice a prochází střechou v oblasti jejího hřebene. Dříve byly komíny zakládány převážně v suterénu nebo ve sklepích, dnes je komínová pata založena často v úrovni obytného podlaží.

Co také projekt řeší

Statik musí spočítat, jak vysoko má komín jít nad střechu, aby ho neohrožoval vítr nebo sníh, protože systémy s keramickou vložkou nebo kovové komíny jsou relativně lehké.

Co také projekt řeší
Co také projekt řeší
Co také projekt řeší
Co také projekt řeší

Jak se snižují tepelné ztráty objektů, roste poptávka po malých lokálních spotřebičích na pevná paliva. Jenže: jak připojit třeba krbová kamna s nízko položeným zadním vývodem kouřového hrdla přímo a nejkratší cestou do komínového průduchu? Pro systémové komíny s keramickou vložkou to byl problém. A tak je třeba v projektu zohlednit i takové věci - naštěstí na nové progresivní systémy (Schiedel ABSOLUT) lze spotřebič připojit dokonce již v šedesáti centimetrech od podlahy.

Přívod vzduchu pro spalování

Protože v nových dobře izolovaných a zateplených domech prostě „netáhne“, používají nezávislé spotřebiče komínové systémy, které vedle odvodu spalin zajistí současně i dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Uzavřené spotřebiče označované také „turbo“ jsou nezávislé na vzduchu v místnosti a připojují se ke komínu dvouplášťovými soustřednými kouřovody. Funguje to tak, že vnitřní keramická vložka odvádí spaliny od kotle a volným prostorem mezi vložkou a komínovým pláštěm se přivádí spalovací vzduch, který cestou předehřívá teplo z odváděných spalin.

Dimenzování

Správný návrh průřezu komína je základ. Ve spojení s dobře navrženou tepelnou izolací zajišťuje dostatečnou teplotu spalin komínového ústí. A správný komín vedle technických dat musí zohlednit také nadmořskou výšku, vliv okolní zástavby nebo terénu, a také například možné účinky větru.

Dimenzování
Dimenzování
Dimenzování
Dimenzování

Samostatnou kapitolou jsou společné komíny pro odvod spalin od více spotřebičů. Současný sortiment spotřebičů paliv je navíc natolik široký, že se sice orientačně vyjde z návrhových diagramů a tabulek, ale správný průřez komína se stejně , přičemž nic se nejen z důvodů ekonomického provozu, ale i naší bezpečnosti musí přesně spočítat. Příště si proto povíme něco o výběru komínu.

Více na http://www.schiedel.cz/

Autor: Jiří Jan a Schiedel, s.r.o. (text), Schiedel, s.r.o. (foto)

Související k tématu