Víte co je rekuperace?

V minulosti jsme na našem serveru vydali články týkající se rekuperace vzduchu u pasivních a nízkoenergetických domů. Od té doby dostáváme řadu dotazů týkající se právě rekuperace vzduchu. Na vaše nejčastější otázky odpovídá ing. Tomáš Straka, Ph.D. z firmy Regulus, známý odborník z oblasti rekuperace vzduchu u pasivních a nízkoenergetických budov.

Víte co je rekuperace?

Na kolik vyjde přibližně kompletní instalace rekuperačního systému.

Kompletní instalace centrálního rekuperačního systému včetně potrubí a montáže do rodinného domu se většinou pohybuje okolo 100 000 - 130 000 Kč.

Jaká je návratnost investice?

Výpočet návratnosti u rekuperačních systémů je velmi problematický. Pokud bychom uvažovali o stejné intenzitě větrání s rekuperací a bez ní můžeme hovořit o návratnosti investice nižší než sedm let. V praxi je tomu ale tak, že v objektech bez rekuperace se větrá s nižší intenzitou, v extrémních obdobích se mnohdy nevětrá vůbec. Návratnost rekuperace je v tomto případě sice delší, ale nízká intenzita větrání sebou nese jistá rizika onemocnění a vlhkost může způsobit i degradaci stavebních materiálů, to má za následek mimořádné výdaje. Investice do rekuperačního systému se tedy zaručeně vyplatí.

Je možné získat státní dotace na rekuperační jednotku?

Na samotnou rekuperaci nelze. Pouze jako na doplněk jiného úsporného opatření, např. se zateplením objektu či výměně oken. Dále je možné získat dotaci, pokud instalací rekuperační jednotky objekt splní parametry pasivního domu.

Jaká jsou rozhodovací kritéria při výběru rekuperační jednotky?

Rekuperační jednotku podle účelu, velikosti prostoru a potřebného větracího výkonu. Dále je třeba zohlednit možnost umístění jednotky např. do technické místnosti objektu, či do půdního prostoru.

Pro jakou rekuperační jednotku se mám rozhodnout?

Vhodnost typu rekuperační jednotky je nejlépe konzultovat s jejím výrobcem. Výrobce doporučí přesný typ a potřebný výkon jednotky vzhledem k typu, účelu a možnostem větraného prostoru. Doplní i potřebné potrubní komponenty pro větrací systém včetně regulace.

Má smysl využívat rekuperační jednotky ve starších domech nebo bytech?

Určitě, pro snížení relativní vlhkosti v obytném prostoru a dosažení tak optimálních parametrů vnitřního prostřední. Zamezí se výskyt plísní v utěsněných bytech a růst nežádoucích bakterií.

Jaká je životnost zařízení?

Patnáct let při pravidelné údržbě.

Má smysl propojit rekuperační jednotku se zemním registrem?

Problematika zemního registru není tak jednoduchá jak z počátku vypadá. Vzhledem k malé měrné tepelné kapacitě vzduchu, musí být délka zemního registru alespoň dvacet metrů, aby vůbec bylo možné uvažovat o nějakém energetickém zisku. Potrubí musí být položeno velmi pečlivě, tak aby nedošlo k jeho porušení například při sedání zeminy. Registr je třeba dokonale vyspádovat směrem k čistící šachtě. Cena kompletního takto zbudovaného registru se pohybuje mezi 30 000 – 50 000 Kč. Tepelný výkon, který je možné z takového registru získat je 200 – 500 W. Vzduch nemůže být přiváděn celý rok pouze přes zemní registr. V přechodných obdobích, kdy je teplota vzduchu vyšší než 5 °C a nižší než 20 °C není možné zemním registrem vzduch přihřívat ani chladit. Proto je zemní registr možné provozovat v součtu asi tři měsíce v roce. Využití zemního registru vzhledem ke zmíněným faktům nedoporučujeme.

Kdo mi jednotku namontuje?

Ventilační systém vám namontuje školená a certifikovaná firma na tyto systémy. Jedná se o školené montážníky, kteří jsou systém schopni namontovat a zapojit jako kompletní dílo s funkční regulací s ohledem na veškeré stavební konstrukce v domě a potřebné prostupy a úpravy v těchto konstrukcích.

Kde mám získat více informací o principech rekuperace vzduchu?

Informace o principu rekuperačních zařízení a možnostech větrání objektů vůbec je možné získat u výrobců těchto zařízení, nebo na internetu, kde existuje velké množství informačních portálů, např. portál TZB Info (http://www.tzb-info.cz/), kde jsou publikovány nejnovější trendy ve větracích systémech.

Pokud se rozhodnu koupit rekuperační jednotku, co všechno mě čeká a co musím absolvovat?

Běžný postup začíná návrhem celého systému. Ten provádí buď projektant vzduchotechniky, nebo přímo výrobce. Návrh se zpracovává na základě stavebních výkresů objektu. Po schválení návrhu je třeba se dohodnout s montážní firmou, která má systém nainstalovat.

Jak složitá je údržba?

U rekuperačních zařízení je údržba velice jednoduchá. V první řadě se jedná o výměnu filtračních textilií jednotek. Takováto výměna by měla proběhnout cca každé tři měsíce. Dále je třeba řešit čištění potrubí. To standardně probíhá chemicky vstřikováním příslušné látky do potrubí. Tato údržba probíhá v intervalech cca tři roky.

Jaký je příkon samotného zařízení?Příkon ventilátorů je závislý na potřebném průtoku vzduchu, u jednotek pro rodinné domy se standardně pohybuje do 300 W.

Více naleznete www.regulus.cz

Autor: Regulus (text a foto)

Související k tématu