Vybrat správný komín je věda

Naštěstí tuhle složitost zvládnou odborníci za nás. Dostát totiž musí tolika předpisům a normám, že by nám z toho šla hlava kolem. Tradiční vyzdívání komínů je v dnešní době nahrazeno speciálně vyráběnými díly a příslušenstvím nebo, ve většině případů, komínovými systémy. Firma Schiedel o nich ví všechno.

Vybrat správný komín je věda

V současných komínových „skládankách“ se uplatňuje řada materiálů: jako vnitřní komínové vložky se používá nejčastěji keramiky, nerezové oceli a plastu. Optimální komín bychom měli zvolit podle spotřebiče paliv. Při stavbě nového domu bývá velkou výhodu univerzální komínový systém použitelný pro otopný systém na pevná, kapalná, i plynná paliva.

Komín navždy?

Dalším kriteriem je životnost. Když stavíme rodinný domek, předpokládáme, že komín bude sloužit stejně dlouho, jako objekt, což lépe splňují keramické než kovové komíny. Naopak v případech, kdy je komín určen výhradně pro určitý konkrétní spotřebič se již při návrhu předpokládá, že s výměnou spotřebiče bude zřízen i nový komín, tedy nejlépe lehký třívrstvý nerezový systém.

Komín navždy?
Komín navždy?
Komín navždy?
Komín navždy?

Do zděných objektů zapadá technologie stavebnicových komínových systémů z komínových tvárnic a keramických vložek. Pro stavbu, která nepoužívá mokré procesy, lze použít komínový systém montovaný suchou cestou. Pro montované domy jsou k dispozici prefabrikované keramické komíny, které se ze dvou nebo více dílů na stavbě jednoduše osadí a smontují.

Komíny v novostavbách mají být přímé, bez úhybů, což se ale nedá dodržet vždy při rekonstrukcích, takže tam bývají spíš než keramika používány nerezové systémy.

Jaké spotřebiče na který komín

Správně navržený komín s odpovídajícím průměrem průduchu je důležitým předpokladem pro optimální funkci připojených spotřebičů. Komíny jsou samostatné, kde je do jednoho průduchu připojen pouze jeden spotřebič, nebo společné pro spotřebičů více. Pravidla a způsob připojování popisují a řeší technické normy.

Jaké spotřebiče na který komín
Jaké spotřebiče na který komín
Jaké spotřebiče na který komín
Jaké spotřebiče na který komín

Obecně pro spotřebiče na pevná paliva běžně vyhoví keramické systémy a systémy nerezové, určené pro podtlakový provoz a s odpovídající odolností vůči korozi. Pro spotřebiče na kapalná paliva vyhovují bez problému systémy keramické a spotřebiče na plynná paliva mohou být připojeny do komínů keramických, nerezových a – což je jistě zajímavé - také v některých případech plastových.

Komíny pro spotřebiče nezávislé na vzduchu v místnosti jsou jiné: buď musí vzduch protiproudem jít například volným prostorem mezi vnitřní komínovou vložkou a komínovým pláštěm, nebo samostatnou šachtou, přidruženou ke komínovému průduchu. Optimální průměr komínového průduchu už umí na základě dodaných dat vypočítat patřičný program.

Něco o nových komínech

Z pálené hlíny, tedy cihel, se komíny stavěly staletí a keramika se osvědčuje dodnes. Kvalitní vložky pro spalinové cesty se vypalují při teplotě kolem 1250 °C a jejich vlastnosti se nemění ani po několikanásobném vyhoření sazí.

Něco o nových komínech
Něco o nových komínech
Něco o nových komínech
Něco o nových komínech

Při nástupu spotřebičů s nízkými teplotami spalin měly keramické materiály určité problémy s nasákavosti a propustnosti a částečně je nahrazovala nerezová ocel. Dnes si ovšem s potížemi výrobci keramických vložek poradili a moderní keramické komíny jsou opravdu univerzální. Mají životnost domu, zatímco životnost nerezových komínů odpovídá s ohledem na korozi životnosti připojeného spotřebiče.

Nastupují plasty

Je zvláštní, že o tom, jaký budeme mít komín rozhodujeme často nejpozději ve stádiu hrubé stavby domu, zatímco o volbě konkrétního spotřebiče zpravidla až na poslední chvíli. Není výjimkou, že po dokončené realizaci komína podle pečlivě zpracovaného projektu vytápění přichází investor se zásadním požadavkem změny spotřebiče. Ideální by proto byl komín natolik univerzální, že umožní připojení všech v úvahu připadajících spotřebičů bez nutnosti hledání technických nebo ekonomických kompromisů.

Nastupují plasty
Nastupují plasty
Nastupují plasty
Nastupují plasty

Používají se i plasty ve speciálních komínech pro spotřebiče s nízkou teplotou spalin a nebo tenkostěnné keramické vložky v univerzálních komínech. V komínové technice se uplatní například polypropylen (PP) nebo polyvinylidenfluorid (PVDF). Tenkostěnná keramická vložka se vyrábí izostatickým lisováním na rozdíl od klasických keramických vložek, vyráběných tažením z plastické suroviny. Stěny takové vložky jsou jen 7 až 9 mm silné, tvarově velmi přesné, a významně zvyšují účinnost spotřebiče.

Příště: co pro novostavby?

Podrobné informace o komínech na www.schiedel.cz

Autor: Jiří Jan a Schiedel, s.r.o. (text), Schiedel, s.r.o. (foto)

Související k tématu