reklama

URSA radí jak zateplit šikmou střechu

Dotazy, které směřují na poradenskou linku tohoto známého specialisty na zateplování, mají často – a nejen před zimou - stejného jmenovatele: co udělat se střechou, aby se právě tudy neztrácelo drahé teplo, jakým způsobem a kolik izolace použít?

URSA radí jak zateplit šikmou střechu

Odpověď ale není vždycky jednoduchá. Proto si zateplené konstrukce šikmých střech rozdělíme podle nějakého parametru. Tím základním je součinitel prostupu tepla označovaný písmenem U s jednotkou W/(m2K). Čím je menší jeho číselná hodnota, tím jsou tepelné ztráty konstrukcí menší, tedy střecha je lépe zateplená.

Tři kategorie střech

Pro šikmé střechy do 45° (a také pro ploché střechy) je podle tepelně technické normy požadována hodnota U ≤ 0,24 W/(m2·K). Například ji dosahují dvouplášťové střechy, které od shora mají následující složení: skládaná krytina, latě, kontralatě, kontaktní pojistná hydroizolace na krokvích, krokve 160 x 100 (mm) s roztečí 900 mm, mezi krokvemi 160 mm izolace URSA DF 39, pod krokvemi příčný dřevěný rošt 40 x 60 (mm) s roztečí 500 mm vyplněný 40 mm izolace DF 39, parozábrana a sádrokarton (12,5 mm).

Tři kategorie střech
Tři kategorie střech

Kategorie dobře zateplených střech, na kterou musí dosáhnout zájemci o dotaci Zelená úsporám, má mít doporučenou hodnotu U ≤ 0,16 W/(m2·K). Konkrétně to znamená, že například dvouplášťová střecha by mohla mít od shora následující složení: skládaná krytina, latě, kontralatě, pojistná hydroizolace na krokvích, krokve 160 x 100 (mm) s roztečí 900 mm, mezi krokvemi 160 mm izolace URSA SF 35, pod krokvemi ocelová konstrukce SDK podhledu s použitím krokevních závěsů vyplněná 120 mm izolace DF 39, parozábrana a sádrokarton (12,5 mm).

Tři kategorie střech
Tři kategorie střech

Ještě dál jde kategorie pasivních domů, kde se předpokládá hodnota U ≤ 0,11 W/(m2·K). Střechu, opět s použitím izolace URSA, by v takovém případě představovala následující skladba: krytina, latě, kontralatě, pojistná hydroizolace na krokvích, krokve 200 x 80 (mm) s roztečí 900 mm, mezi krokvemi 200 mm izolace URSA SF 35, pod krokvemi ocelová konstrukce SDK podhledu s použitím krokevních nástavců (RIGIPS) vyplněná 120 mm izolace URSA SF 35, parozábrana, pérový závěs vyplněný 40 mm URSA TWP 1 a sádrokarton (12,5 mm).

Tři kategorie střech
Tři kategorie střech

Pozor na zažité omyly

Na těchto příkladech vidíme všechny prvky obsažené v konstrukci. Na výsledné parametry mají poměrně zásadní vliv tepelné mosty (krokve, rošty), větrané či nevětrané vzduchové mezery a také kvalita a druh použité tepelné izolace. Ale až někoho uslyšíte říkat, že norma vyžaduje tepelnou izolaci nějaké tloušťky bez zohlednění celé skladby střechy, měli byste takovou zjednodušenou informaci považovat za zavádějící.

Počty, které neplatí

Argumentem proti zateplování na hodnoty vyšší, než jsou požadované bývá, že teplo stejně uteče hůř izolovanými částmi domu, prostě „proč zateplovat střechu, když teplo stěnami stejně uteče“. Obecně bychom měli problém řešit komplexně, protože ztráty tepla jednotlivými prvky, které tvoří obálku budovy, se sčítají, takže názor že tepelné ztráty odpovídají jejímu nejslabšímu místu neplatí.

Nejen co a kolik, ale i jak

Vždy je třeba klást důraz nejen na skladbu a materiál, ale také na kvalitu zapracováni tepelných izolací, správnou montáž parozábran, používání vhodného spojovacího materiálu. A cílem společnosti URSA CZ je pomoci k tomu, aby každá stavba, v níž je použita tepelná izolace značky URSA, byla navržena a provedena co nejlépe, tak aby dlouho a spolehlivě sloužila lidem, kteří pod ní žijí.

O izolačních materiálech více na www.ursa.cz nebo www.pureone.cz.

Publikováno: 26. 9. 2010, Autor: Jiří Jan a Ursa (text), Ursa (foto)