reklama

Lepidla nové generace

Již na konci minulého století bylo jasné, že obrovský nárůst prodeje a používání sekundových lepidel pomine. Uživatelé brzy pochopí, že podstatou oprav lepením není pouze rychlost, ale také pevnost, trvanlivost, spolehlivost. Uživatelé lepidel dnes při nákupu lepidla vyžadují speciální lepidla například na tvrdé plasty, na kůži, na bazény..., která budou na opravu nejvhodnější. Neexistuje univerzální lepidlo na všechno. Řadu speciálních lepidel můžete na trhu najít pod značkou Uhu.

Lepidla nové generace

Přesto vývoj v oblasti lepidel nechtěl prostě jen sekundové lepidlo nahradit. Technici chtěli přinést zákazníkovi lepidlo co se týče rozsahu použití podobné, ale s vlastnostmi, které sekundová lepidla výrazně převýší a předběhnou.

Jaké jsou nevýhody sekundových lepidel především ?

První a limitující pro celou řadu případů je, že tato lepidla nejsou pružná – nelze s nimi tedy lepit pružné materiály. Po vytvrzení sekundová lepidla tvrdnou a při ohybu praskají. Další velkou nevýhodou je nestálost ve vlhkém prostředí. Každý, kdo si někdy slepil prsty tímto lepidlem ví, že pokud je dal pod vodu, lepidlo povolilo a prsty se podařilo očistit. Tzn. trvalé působení vlhkosti snižuje pevnost lepidla a narušuje spoj.

Požadované pevnosti také docílíme lepením ploch do maximálně jednoho čtverečního centimetru. Lepení větších ploch již tuto pevnost nezaručuje.

Tyto vlastnosti, plus zvýšení konečné pevnosti, byly ty nejhlavnější, které se vývoj snažil vyřešit a přinést taková lepidla, která budou splňovat požadavky náročných uživatelů.

Na počátku tohoto tisíciletí se začala testovat Lepidla nové generace a cca v roce 2005 se na trh dostávají produkty, jako jsou UHU Alleskleber Super Strong & Safe a následně BISON NEXUS. Jsou to dost podobné produkty s vynikajícími vlastnostmi. Jsou pouze částečně vyrobeny z kyanoakrylátu (základ sekundových – kyanoakrylátových – lepidel).

Lepidla nové generace
Lepidla nové generace
Lepidla nové generace
Lepidla nové generace

Podařilo se i těm nejnáročnějším spotřebitelům nabídnout lepidla, která jsou po vytvrzení pružná. Lze s nimi tedy lepit kromě tvrdých materiálů, jako jsou kovy, plasty, dřevo apod. i kůži a koženku, dále např. korek, polystyren (pozor, je to správně - tato lepidla neleptají tento materiál) a mnoho dalších. Jsou odolná vůči působení vlhkosti. Boty pro ně již nejsou žádný problém. Stejné je to i při drobných venkovních opravách. Je však třeba si uvědomit, že tato lepidla spadají do kategorie lepidel pro drobné opravy, nenahrazují stavební a montážní lepidla. Konečná pevnost, kterou dosahují je až sto kilogramů na čtverečmí centimetr. To je pevnost mnohonásobně převyšující běžné požadavky.

Výborné vlastnosti a odezvy uživatelů vedly německého výrobce firmu UHU k tomu, že se pokusil vytvořit rekord a toto lepidlo zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. V rocek 2008 se to podařilo a lepidlo UHU Alleskleber Super Strong & Safe bylo do této knihy zapsáno: Nejtěžší předmět zvednutý pomocí lepidla je FORD Pick Up Truck o váze 4140 kg. Čtyřtunové vozidlo viselo 1 hodinu zvednuté na jeřábu, zavěšené za dva ocelové válce o průměru 7 cm, vzájemně slepené 9 kapkami běžně dostupného lepidla UHU Alleskleber Super Strong & Safe. Rekordu bylo dosaženo 11. 10. 2007 v německém Bühlu.

S lepidly se pracuje velmi dobře. Jsou gelové konzistence, nanáší se velmi dobře a pouze jednostranně. U těchto lepidel platí: „čím méně, tím lépe“. Obrovskou výhodou je, že lepený spoj se dá cca 20 – 30 sekund korigovat. Pak teprve dochází k vytvrzení spoje. Proto se vyplatí s lepidlem šetřit a nedávat ho do spoje mnoho.

Přestože se jedná o výborná lepidla, správného výsledku dosáhnete dobrou přípravou lepeného spoje ještě před vlastním lepením. Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Kovy doporučuji osmirkovat co nejjemnějším smirkovým papírem (zrnitost 300 a více), odmastit agresivnějším odmašťovadlem (aceton, perchlór – nikdy ne benzínem nebo ředidlem, obsahují mastné složky).

Přeji mnoho úspěchů při lepení.

Ing. Daniel Drobný

Specialista na lepidla

Více na www.uhu.cz

Publikováno: 27. 9. 2010, Autor: Uhu (text a foto) , Profil autora: Redakce