Lepíme a upevňujeme polyuretanovými pěnami

PU pěny představují při stavebních pracích významného pomocníka, protože s nimi lze pracovat rychle a relativně čistě. Tam, kde jsme dřív potřebovali míchat sypké stavební materiály s vodou a všechno pak dlouho schlo, dnes vystačíme s dózou a aplikační pistolí od společnosti SOUDAL.

Lepíme a upevňujeme polyuretanovými pěnami

Když jsme například v koupelně potřebovali upevnit vanu, už jen příprava všeho potřebného nás stála spoustu času a úsilí. Ani její obezdění dokonale neřešilo únik tepla. Vyplněním volného prostoru pod vanou zajistíme nejen její dokonalou a dlouhodobě stabilní pozici, ale především podstatně zlepšíme tepelně izolační vlastnosti pláště. Je jasné, že tím při koupání nebo sprchování ušetříme dost energie potřebné k ohřevu vody.

Upevnění vany polyuretanovou pěnou

K fixaci sanitární techniky odborníci vyvinuli SOUDAL Instalační pěnu se sníženou expanzí v průběhu vytvrzování. Pěna rychle tuhne, má zvýšenou vydatnost a lze ji aplikovat ve všech polohách, takže je ideální pro nanášení větších objemů při vyplňování dutin.

Vanu nebo vaničku sprchového koutu vyrovnáme do vodorovné polohy a rovnoměrně po celé ploše dostatečně zatížíme – třeba vanu prostě naplníme vodou. Jde o to, aby ji PU pěna během svého vytvrzování nenadzvedla. Po 10cm vrstvách postupně vyplňujeme pěnou (povrch nastříkané vrstvy vždy navlhčíme rozprašovačem). Zátěž odstraníme až po úplném vytvrzení všech vrstev pěny, tedy asi po dvanácti hodinách.

Upevnění vany polyuretanovou pěnou
Upevnění vany polyuretanovou pěnou
Upevnění vany polyuretanovou pěnou
Upevnění vany polyuretanovou pěnou

Jednoduché „pěnové“ stavění

Speciální typy polyuretanových pěn se výborně hodí k lepení stavebních materiálů. Se SOUDABOND EASY se pracuje snadno a rychle.

Jednoduché „pěnové“ stavění
Jednoduché „pěnové“ stavění

Lepení obkladů: Pěnu použijeme na desky ze sádrokartonu, dřevotřísky, OSB, nebo tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu. Naneseme pruh pěny o šířce 3 cm po obvodu desky a do jejího středu ve tvaru vlnovky. Desku lehce přitiskneme na stěnu a vyrovnáme. Hýbat s ní můžeme ještě pět až deset minut, definitivně pěna vytvrdne během hodiny.

Jednoduché „pěnové“ stavění
Jednoduché „pěnové“ stavění
Jednoduché „pěnové“ stavění
Jednoduché „pěnové“ stavění

Jak na duté broušené cihly a pórobetonové tvárnice: První řadu cihel založte do malty a vyrovnejte. Pěnu aplikujte ve dvou podélných pruzích a do pěti minut položte následující vrstvu cihel. Ihned ji vyrovnejte a zkontrolujte olovnicí a vodováhou.

Jednoduché „pěnové“ stavění
Jednoduché „pěnové“ stavění

Prostupy instalací: Použijete SOUDAL Instalační pěnu se sníženou rozpínavostí. Dózu důkladně protřepte a pěnu aplikujte na očištěný a navlhčený podklad. Od zdola nahoru vyplňte jednu až dvě třetiny prostoru. Pokud by byl prostor hlubší než deset centimetrů, postupujte po vrstvách. Nechte je vždy zaschnout a před položením další vrstvy navlhčete. Co z pěny bude z vyplněného prostupu vystupovat, po vytvrzení prostě odříznete.

Jednoduché „pěnové“ stavění
Jednoduché „pěnové“ stavění

Pomoc pro studnaře: Jak už název napovídá, SOUDAL Studnařskou pěnu použijeme na utěsnění stavebních segmentů proti pronikání vody, například u skruží studní, jímek, nebo při spojování kanalizačních rour. Speciálně vyvinutá pěna je odolná vůči trvalému působení vody a vyznačuje se minimální nasákavostí. Očištěný povrch může být při lepení vlhký. Během pár desítek minut je spoj plně funkční.

Jednoduché „pěnové“ stavění
Jednoduché „pěnové“ stavění

Když se pěna octne tam, kde být nemá

V takovém případě použijeme Čistič PU pěny. Je to vysoce účinné rozpouštědlo na nevytvrzenou pěny na znečištěném povrchu. Před čištěním zkusíme, zda čistič nenarušuje povrch a pak stiskem rozprašovače snadno ulpělou pěnu opláchneme. Očištěné místo ihned otřeme čistým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.

Když se pěna octne tam, kde být nemá
Když se pěna octne tam, kde být nemá
Když se pěna octne tam, kde být nemá
Když se pěna octne tam, kde být nemá

Na vytvrzenou pěnu platí Odstraňovač vytvrzené PU pěny. Velké kusy seřízněte nožem nebo seškrábněte špachtlí. Dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch. Zbylou vrstvičku (do 1 mm tloušťky) potřete Odstraňovačem, nechte chvíli působit, a pak narušenou pěnu i se zbytky odstraňovače setřete přiloženou plastovou stěrkou. Následně povrch očistěte doporučeným čisticím prostředkem.

Když se pěna octne tam, kde být nemá
Když se pěna octne tam, kde být nemá
Když se pěna octne tam, kde být nemá
Když se pěna octne tam, kde být nemá

Jak zacházet s aplikační pistolí na PU pěnu

Dózu s pěnou na ni nasazujte vždy až po důkladném protřepání v poloze ventilem vzhůru. Pracujte rychle, abyste při šroubování dózy na pistoli minimalizovali ztráty hnacího plynu. Pokud s pěnou pracujete alespoň jednou za měsíc, nechte vždy dózu našroubovanou na pistoli a čistěte pouze aplikační špičku.

Pokud ale přerušujete práci na delší dobu, zcela vyprázdněte nasazenou pěnu a sejměte prázdnou dózu. Současně mějte stištěnu spoušť. Očistěte závitové sedlo a aplikační špičku. Našroubujte Čistič PU pěny a pistoli prostříkněte krátkým stiskem spouště na maximum. Nechte čistič minimálně patnáct minut působit. Pistoli opakovaně prostřikujte tak dlouho, až bude vycházet pouze čistý čistič. Nakonec pistoli ošetřete SOUDAL Silicone sprayem nebo jiným vhodným mazivem.

Více na www.soudal.cz.

Autor: Jiří Jan a Soudal (text), Soudal (foto)

Související k tématu