Péče o komíny

Co oheň potřebuje k hoření? Vzduch, odpoví i žák základní školy. „Motorem“, který kamna v nejrůznější podobě pohání, je přitom komín, který tím, že vyvolává podtlak na spalinovém hrdle, nasává vzduch a vzniklý tah hoření umožňuje. To je třeba vědět při zapojování jednotlivých spotřebičů, které naplní stavbu teplem domova. Dobře tuto problematiku ovládá náš přední specialista na komíny – firma Schiedel.

Péče o komíny
Péče o komíny Schiedel
Péče o komíny Schiedel
Péče o komíny Schiedel
Péče o komíny Schiedel

Možná jste podobnou situaci zažili: pokud je podtlak snížen (třeba ventilátorem digestoře), dochází k nedokonalému spalování či špatnému odvodu spalin, v extrémním případě dokonce k obrácením tahu a pronikání spalin do místnosti. Spotřebič se mizerně zapaluje nebo špatně hoří. Za to ale komín zpravidla nemůže, ale třeba příliš těsná okna. Je to případ toho, kdy bychom měli dát přednost uzavřeným, nebo na vzduchu v místnosti nezávislým spotřebičům.

Jak se spotřebiče dělí

„Komínové“ normy dělí zařízení pro výrobu tepla na několik druhů. Uzavřené odebírají spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu (právě ty jsou na vzduchu v místnosti, kde je provozujeme, nezávislé). Otevřené naopak odebírají spalovací vzduch z místnosti, takže nejsou vhodné tam, kde se vytváří podtlak, například větráním. U uzavíratelných spotřebičů lze tah regulovat (sem patří i krbová kamna a vložky). Spotřebiče s nezávislým přívodem vzduchu jeho přívod řeší zvláštním vzduchovým hrdlem – například v přidružené šachtě v komínovém tělese. A pojem otevřené ohniště je zřejmý: jako spotřebič ho představuje typický otevřený krb.

Jak se spotřebiče dělí
Jak se spotřebiče dělí
Jak se spotřebiče dělí
Jak se spotřebiče dělí

Pro připojování spotřebičů paliv platí řada zásad, které je třeba dodržet a proto je dobré své představy vždy konzultovat s odborníky. A nejde jen o složité kotle, vždyť i krby nebo krbová kamna vyžadují každý něco jiného.

Poraďte se s odborníkem

Každý spotřebič na pevná paliva by měl být připojen samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu, což platí i pro krby s otevřeným ohništěm. Výjimku tvoří některé krbové vložky a krbová kamna a lokální kamna do výkonu 10 kW v počtu do dvou kusů na patro, což bychom ostatně stejně měli konzultovat s odborníkem.

Vlastní pravidla platí pro plynové a nebo kondenzační spotřebiče. Například uzavřených spotřebičů v turbo provedení může být připojeno až deset a to v deseti patrech nad sebou. U jinak špičkových kondenzačních spotřebičů je zase mimo jiné třeba řešit fakt, že teplota spalin je nízká a tah komína tak musí být vyšší, kapitolou samou pro sebe je agresivita samotného kondenzátu.

Pro bezpečné komíny

Pravidelnou kontrolu komínů určují normy a předpisy. Brát je na lehkou váhu znamená nejen pohrávat si se zákonem, ale především riskovat majetek a dokonce život. Přitom dokumenty nemluví jen o komínu, protože ani jeho perfektní stav nevylučuje únik spalin nebo požár, pokud kouřovod a nebo spotřebič nejsou v pořádku.

Pro bezpečné komíny
Pro bezpečné komíny
Pro bezpečné komíny
Pro bezpečné komíny

Revize jsou potřeba před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, také pokud změníme palivo a nebo při výměně či nové instalaci spotřebiče. Stejně tak pokud v komíně hořelo a nebo máme podezření, že v něm mohly vzniknout nějaké trhliny. K nezkolaudovanému komínu nesmíme správně připojovat ani provizorní spotřebiče.

O výsledku kontroly sepíše revizní technik komínů zprávu podle vzoru, který je součástí normy. Také provozní kontroly, údržba a čištění by měly probíhat pravidelně, a to odborně způsobilou osobou, čili kominíkem s živnostenským oprávněním.

Čištění spalinové cesty

Pokud máme spotřebič na pevná paliva o výkonu do padesáti kW, můžeme komín vymést sami: odstraníme pevné usazeniny ve spalinové cestě a na lapači jisker, vybereme pevné znečišťující části nahromaděné v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzát ze spalinové cesty. Pro jiné typy spotřebičů, a také pro silnější spotřebiče, je však bezpodmínečně potřeba, aby se práce ujal kominík.

Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty

A jak často bychom tuto pozornost měli našim komínům věnovat? Čistit bychom spalinovou cestu pro spotřebiče do 50 kW na pevná paliva měli 2 – 3x ročně, na kapalná 3x a na plynná 1x ročně. Odbornou kontrolou mají projít jednou ročně. Spotřebiče na pevná paliva nad 50 kW vyžadují kontrolu i čištění spalinových cest dvakrát ročně a na paliva kapalná nebo plyn jednou.

Více na www.schiedel.cz.

Autor: Jiří Jan a Schiedel, s.r.o. (text), Schiedel, s.r.o. (foto)

Související k tématu