Realizace z pórobetonových tvárnic H+H

Na okraji Ždírce nad Doubravou vyrostla v roce 2010 novostavba bowlingového baru s restaurací. Již z fotografií je zřejmé, že se nejedná o tradiční pravoúhlý objekt, ale o stavbu, jejiž čelní a boční stěnu spojuje půloblouk. Pro bezproblémovou realizaci bylo tedy nutné najít stavební materiál, který umožní rychlou výstavbu a snadno se opracovává.

Realizace z pórobetonových tvárnic H+H

Cílem investora a současného provozovatele objektu bylo zprovoznit zařízení před letní sezonou 2010. Společně s projektantem tedy hledali řešení, které by zaručilo rychlou a i přes nestandardnost projektu snadnou výstavbu. O výstavbě z pórobetonu rozhodly kromě jeho snadné opracovatelnosti také výborné tepelně izolační vlastnosti. Objekt má být v provozu celoročně a proto investora zajímaly také náklady na vytápění, které jsou u staveb z pórobetonu minimálně o čtvrtinu nižší, než u srovnatelných staveb z cihelného zdiva.

Realizace z pórobetonových tvárnic H+H
Realizace z pórobetonových tvárnic H+H

Po srovnání poměru kvality a ceny byly vybrány bílé pórobetonové tvárnice z řady H+H Exclusive. Obvodové zdivo bylo postaveno z přesných tvárnic o rozměru 600/375/250 v provedení PDK – tedy s perem, drážkou a úchopovou kapsou, které umožňuje snadnou manipulaci. Tyto tvárnice mají tepelný odpor 3,75 K/W na m2 a součinitel prostupu tepla 0,26 W/m2K a splňují tak parametry energeticky úsporných staveb i bez dodatečného zateplení. Vnitřní příčky byly zděny z přesných příčkovek H+H Exclusive, které jsou k dispozici jak v hladkém provedení, tak v provedení PD (s perem a drážkou) a PDK (+ s úchopovou kapsou).

U veřejnosti přístupných staveb je nezanedbatelným kritériem při výběru stavebního materiálu také jeho požární odolnost. Pórobetonové tvárnice H+H jsou díky svému minerálnímu složení nehořlavé a tedy velmi bezpečné pro využití u všech typů staveb. Prodyšné pórobetonové zdivo navíc dokáže účinně regulovat vlhkost v interiéru a díky svému složení přirozeně brání růstu plísní.

Realizace z pórobetonových tvárnic H+H
Realizace z pórobetonových tvárnic H+H

Základy objektu byly připraveny na konci srpna 2009 a zdít se začalo v září. Hrubá stavba byla dokončena na konci listopadu. Vzhledem k tomu, že se pórobetonové tvárnice zdí pouze na tenké maltové lože a vrstva omítky může být díky přesnosti materiálu velmi slabá, není nutné, aby hrubá stavba takzvaně vymrzla. Vnitřní stavební práce a instalace tak byly zahájeny ihned po dokončení hrubé stavby. Kolaudace proběhla na začatku června 2010.

Autor: H+H ČR s r.o. (text a foto)

Související k tématu