Hydroizolace staveb živičnými stěrkami Murexin - 1.díl

Správně navržená a dobře provedená izolace proti vodě je zárukou dlouhodobé funkčnosti stavebního díla. Vždyť většina poruch staveb je způsobena právě působením vody, která, ať je v jakémkoli skupenství, vždy působí neblaze.

Hydroizolace staveb živičnými stěrkami Murexin - 1.díl

Murexin - 1.díl: Úvodem

Systémů a materiálů má dnes stavebník k dispozici velmi širokou škálu, patří sem i modifikované asfalty. Vedle dlouhodobě osvědčených asfaltových izolačních pásů se již více než dvacet let používají ke spolehlivé ochraně stavebních konstrukcí proti vlhkosti také izolační silnovrstvé stěrky na bázi modifikovaných bitumenů. Jsou to trvale flexibilní jednosložkové nebo dvousložkové pastovité hmoty zušlechtěné polymery, které zpravidla, a u společnosti Murexin ve všech případech, neobsahují rozpouštědla.

Murexin - 1.díl: Úvodem
Murexin - 1.díl: Úvodem

Murexin - 1.díl:

Aplikují se na napenetrovaný podklad obvykle zubovým hladítkem s následným uhlazením, vždy na stranu konstrukce přicházející do styku s vodou.

Jejich použití je velmi všestranné, je možné je použít v interiéru i exteriéru, k utěsnění horizontálních i vertikálních ploch stavebních konstrukcí proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě, zejména v oblasti spodní stavby, tj. např. základových konstrukcí, sklepních zdí a podlah, podzemních garáží, šachet, tunelů, nádrží čistíren odpadních vod, pod potěry na balkonech a terasách a také k lepení desek z extrudovaného polystyrenu v oblasti perimetru.

Jednoznačné výhody:

Výhod mají izolační živičné stěrky samozřejmě celou řadu. Přednosti izolačních živičných stěrek ve srovnání s tradičními asfaltovými pásy jsou z hlediska pracnosti zcela jednoznačné. Nepotřebujete sehraný tým odborníků, aplikaci zvládne bez problémů i jeden jen trochu zkušený pracovník.

Izolační živičné stěrky se velmi snadno nanášejí, vytvářejí souvislé bezešvé plochy, zpracovávají se za studena, mají vynikající přídržnost ke všem minerálním podkladům, přemosťují trhliny v podkladu. Jednoduše se dají aplikovat i do velmi členitých tvarů podkladu, vždyť špachtlí se dostanete téměř všude. Díky nepřítomnosti rozpouštědel šetří životní prostředí i zdraví zpracovatele. Navíc nabídka společnosti Murexin je v tomto sortimentu dostatečně široká, naleznete zde běžné izolační živičné stěrky, ale také stěrku expresní, stěrku zimní pro použití i při -5°C, nebo stěrku s atestem na zamezení prostupu radonu.

Jednoznačné výhody:
Jednoznačné výhody:

Ke zpracování směsi stačí minimum prostředků. Špachtle, zednická lžíce a zubové hladítko a u dvousložkových směsí ještě nízkootáčkové elektrické mísidlo. Ostatně, balení dvousložkových směsí je ke zpracovateli velmi přátelské, obě složky jsou dodávány v jednom plastovém kbelíku v množství, které odpovídá poměru mísení obou složek.

Detailní informace naleznete v technických listech na internetové adrese www.murexin.cz.

Autor: Murexin (text + foto)

Související k tématu