Systém pro terasy a balkony

Kdo má terasu, ví, jak příjemná je to záležitost: pěstuje zde květiny, užívá sluníčka, pije s přáteli kávu nebo si užívá něco krapítek silnějšího. A spousta lidí tu v létě i spí. To samé jde dělat na balkonu anebo lodžii. Aby nová terasa uspokojivě sloužila anebo rekonstrukce té staré dopadla dobře, neměli bychom improvizovat s různými materiály, co se nám namanou pod ruku a použít certifikované systémové řešení od společnosti Baumit.

Systém pro terasy a balkony

Pro terasy a balkony

Určitě to zvládneme, ale měli bychom si uvědomit, že to není práce na víkend. Při dodržení daných postupů může systém aplikovat i šikovný kutil. Technologové společnosti všechno, co je potřeba, ukryli pod značku Baumit Baumacol: najdeme zde hydroizolační, lepicí a spárovací hmoty, které, pokud je na stavbu terasy správně použijeme, zaručí nám jejich správné dlouholeté fungování navzdory velkému a proměnlivému zatížení prostoru povětrnostními vlivy.

Začínáme prohlídkou teras a balkónů

Podklad musí být dostatečně pevný, únosný, tvarově i rozměrově stálý, dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Odchylka v rovinnosti - tady nebudeme spoléhat na oko a pomůžeme si vodováhou nebo latí - by neměla přesáhnou dva milimetry na dva metry. U odtokových míst by měl minimální spád podkladu činit dvě procenta. Samozřejmě že podklad musí být dostatečně vyzrálý, prachuprostý, bez nátěrů a solných výkvětů. Zbytky lepidel nebo cementů odstraníme špachtlí či škrabkou, nátěry odmastíme saponátem. Větší plochy přebrousíme nebo otryskáme a provedeme zkoušku savosti.

Vyrovnání plochy a penetrace

Kde nerovnosti podkladové vrstvy překračují dva milimetry, vyrovnáme povrch hmotou Baumit Baumacol Planea: to je speciální zušlechtěná rychle tuhnoucí malta, která se dobře zpracovává, tvrdne bez pnutí a hlavně dobře odolává vodě i mrazům. Na ošetřený podklad naneseme „kontaktní můstek“ čili penetraci. Tento základní nátěr se jmenuje Baumit Super Grund a zajistí vyšší přilnavost další vrstvy a zároveň zamezí odsátí záměsové vody z čerstvého materiálu do podkladu. Penetraci nanášíme přímo na podklad válečkem nebo štětkou a všechno pak necháme minimálně dvanáct hodin odpočinout.

Vyrovnání plochy a penetrace
Vyrovnání plochy a penetrace
Vyrovnání plochy a penetrace
Vyrovnání plochy a penetrace

Spádová vrstva a dilatace

Spádovou vrstvu bude tvořit Baumit Flexbeton. Před jeho nanesením musíme provést dilataci spádové vrstvy od okolních svislých konstrukcí okrajovou dilatační páskou. Po jejím osazení naneseme připravenou směs spádového potěru. Obyčejnou nebo vibrační latí směs stáhneme a zhutníme. Polysterenovým nebo dřevěným hladítkem ji vyhladíme. Pozor: Flexbeton zraje v závislosti na okolních vlivech a klimatických podmínkách až osmadvacet dnů.

Spádová vrstva a dilatace
Spádová vrstva a dilatace
Spádová vrstva a dilatace
Spádová vrstva a dilatace
Spádová vrstva a dilatace
Spádová vrstva a dilatace

Hydroizolační vrstva

Na hydroizolaci použijeme Baumit Baumacol Protect, který nanášíme zubovým hladítkem se čtyř až šestimilimetrovými zuby v souvislé vrstvě. Hmotu nanášíme ve dvou pracovních krocích s odstupem asi tří hodin. Protože detaily rohů a volné konce balkonů a lodžií je dobré osadit Baumit okapnicí a rohovými izolačními páskami, teď na to přišla správná chvíle: zafixujeme je samolepicí butylovou Baumit balkonovou páskou na první hydroizolační vrstvu a pak překryjeme druhou vrstvou hydroizolace. Výsledná tloušťka vyrovnané vrstvy musí být minimálně dva milimetry.

Hydroizolační vrstva
Hydroizolační vrstva
Hydroizolační vrstva
Hydroizolační vrstva
Hydroizolační vrstva
Hydroizolační vrstva
Hydroizolační vrstva
Hydroizolační vrstva

Lepíme dlažbu

Před lepením dlažby je nezbytné dodržet čtyřiadvacetihodinovou technologickou přestávku. Použijeme flexibilní lepicí maltu Baumit Baumacol FlexTop nebo Baumit Baumacol FlexUni. Dlažbu lepíme s přesahem asi centimetr přes okapnici metodou mokré do mokrého - to znamená, že lepidlo nanášíme na podklad i na dlaždici. Použijeme zubové hladítko s osmi až desetimilimetrovými zuby, na větší dlaždice klidně s většími.

Lepíme dlažbu
Lepíme dlažbu
Lepíme dlažbu
Lepíme dlažbu

Spárování

Následuje další technologická přestávka. Na spárování použijeme flexibilní, rychleschnoucí a vodotěsnou spárovací hmotu Baumit Baumacol Fuge, kterou do spár naneseme gumovou stěrkou. Také můžeme použít spárovací hladítko, s nímž budeme pracovat úhlopříčně ke směru spáry. Hmota asi po čtvrthodině zavadne a to je čas k tomu, abychom ji opět úhlopříčně očistili pěnovou houbou. Dalších čtyřiadvacet hodin sice nebudeme povrch zatěžovat, ale v podstatě už budeme mít hotovo – zbývá nám už jen dlažbu řádně vytmelit.

Spárování
Spárování
Spárování
Spárování

Tmelení nakonec

Do spojů a spár se nesmí dostat voda, proto dilatace a styky se stěnami vytmelíme silikonem - ale teprve až když spárovací hmota vyzraje a bude suchá a čistá. Silikonový tmel Baumit Baumacol Silikon vytlačíme pistolí a ještě čerstvý srovnáme vodou se saponátem (ale stačí i mýdlová voda) - tam, kde to přeženeme, nakonec přebývající silikon odřízneme gumovou stěrkou.

Tmelení nakonec
Tmelení nakonec

Podrobné informace i názorný postup práce najdete na stránkách www.baumit.cz nebo se dozvíte na tel. 800100540.

Autor: Jiří Jan a Baumit (text), Baumit, Transform (foto)

Související k tématu