Recept na strop z Klatov

Byly to betonové panely průmyslově montovaných sídlišť, které nás přes všechny výhrady přesvědčily o tom, že z betonu se dají stavět i jiné věci než opevnění, přehrady a mosty, a že i v individuální výstavbě je to materiál s celou řadou výhod. V praxi o tom vydává svědectví stále rostoucí použití výrobků klatovské společnosti Betonové stavby – Group, jakými jsou například jejich stropní konstrukce.

Recept na strop z Klatov

Stropní konstrukce typu BSK z řad PLUS, STANDARD a MAX vycházejí z osvědčených konstrukcí BS PLUS a BS PLUS MAX. Patnáct let pozitivních zkušeností vyústilo v ucelený univerzální konstrukční systém pro veškeré typy staveb či rekonstrukce.

Stropní konstrukce z Klatov
Stropní konstrukce z Klatov
Stropní konstrukce z Klatov
Stropní konstrukce z Klatov

Úplně jiné „hurdisky“

Nové stropní konstrukce se skládají ze stropních vložek a destiček a z betonových filigránových stropních nosníků. Ty tvoří prostorová ocelová svařovaná příhradovina s dolní betonovou skořepinou právě pro osazení stropních vložek a destiček. Vše kryje nadbetonovaná deska tloušťky 40, 60 nebo 90 mm. Bezproblémová je i kombinace těchto konstrukcí s cihelnými, popřípadě pórobetonovými stěnovými systémy. Takže použít je lze vlastně pro všechny typy staveb – od rodinných domů, různých přístaveb a rekonstrukcí až po průmyslové stavby anebo pro občanskou vybavenost.

Pro betonové stropy mluví i snadné použití

V jedné věci je použití této „stavebnice“ jedinečné: nepotřebujete k němu těžkou mechanizaci, tedy například velké jeřáby a spoustu bednění, protože sedmimetrové betonové stropní trámce váží sto šestnáct kilogramů a stropní vložka jen dvacet kilogramů. Stavíte tedy i tam, kam byste se s těžkou technikou dostávali jen nesnadno. Vzhledem k menší hmotnosti je navíc možné použít betonové stropy nejen na novostavbách, ale také při rekonstrukcích, které by jinak vyžadovaly nějakou výztuž stávajících stěn.

Pro betonové stropy mluví i snadné použití
Pro betonové stropy mluví i snadné použití
Pro betonové stropy mluví i snadné použití
Pro betonové stropy mluví i snadné použití

Už skoro žádné decibely

Všechno, co je na stropní konstrukce použité, je ekologicky nezávadné a se zvýšenou požární odolností. Také problém, který si s betonovými stavbami hodně lidí spojuje, totiž snadné roznášení zvuku, se podařilo prakticky zcela odstranit. Dále oceníme fakt, že podhled bude dokonale rovný, takže omítka na strop může mít minimální tloušťku a můžeme ji natáhnout v síle sotva pět až šest milimetrů. To znamená proti klasickým technologiím jednak úsporu omítkové směsi, a jednak práce, a kdo měl co do činění s omítáním stropu, ví, že to se rozhodně počítá.

Strop to všechno podrží

Podepřená stropní konstrukce BSK je při montáži stropních vložek plně pochozí. A když ji zmonolitníte zálivkou a nadbetonujete čtyřicet až šedesát milimetrů, získáte souvislý strop vhodně roznášející zatížení lehkých příček bez nutnosti dalšího síťování. Tím, že je stropní konstrukce zcela spojena s věncem, strop následně působí jako vodorovné deskové ztužení objektu.

Strop to všechno podrží
Strop to všechno podrží

Další výhody stropů BSK

Ty jsou zcela zřejmé: dodací lhůty prakticky obratem, bezkonkurenční nízká pořizovací cena, kompletní bezplatný poradenský servis obsahující zpracování cenových nabídek, návrhy stropních konstrukcí na základě zaslaných projektových podkladů, zaškolení na stavbách a stavební servis. A záruka ve spokojenosti těch, kdo se předsudků vůči betonu při stavbě rodinného domu už zbavili a zkusili to.

Konkrétní technická data stropních konstrukcí BSK najdete na www.betonstavby.cz.

Autor: Jiří Jan (text), Betonové stavby – Group s.r.o. (foto)

Související k tématu