Připravte střechu na zimu

Přicházející zima a s ní neoddělitelně spojené nečekané přívaly sněhu a mrazu představují pro naše obydlí skutečně tvrdou zkoušku. Sebemenší nedostatek nebo i drobná netěsnost u stavby se může hrubě vymstít. Jedním z citlivých míst vašeho domku, chaty nebo chalupy, kterému byste měli věnovat před přicházející zimou pozornost, je střecha.

Připravte střechu na zimu

Revize střechy je nezbytná

V případě skládané krytiny (střešní tašky na šikmých střechách) se doporučuje alespoň opticky zkontrolovat tašky, zda nejsou poškozené nebo rozbité například od krupobití nebo vichřice a zda pevně drží na svém místě. Při revizi střechy před zimou byste neměli zapomenout ani na klempířské prvky, prostory kolem komínů, vikýřů a střešních oken. Veškeré klempířské prvky musí pevně držet na svém místě a být schopné bezpečně plnit svou funkci.

Pročistěte okapy

Není to ale pouze krytina a její prvky, které potřebují před zimou zkontrolovat. Pozornost je také třeba věnovat okapům. Po podzimu je téměř nezbytné je pročistit od spadaného listí a dalších hrubších nečistot, které by mohly bránit odtoku vody během odtávání sněhu. Vzniklé rampouchy nebo led v okapu by mohly svou vahou a rozpínavostí poškodit nejen okapy samotné, ale i části střechy a podstřeší. Dalším možným nebezpečím jsou také padající rampouchy nebo zmrzlý sníh, které mohou zranit kolemjdoucí osoby. Také se ujistěte, že spoje okapového systému dobře těsní.

Aby protisněhové zábrany správně fungovaly

Speciální výbavu střech na zimu představují protisněhové zábrany. Může jít buďto o samostatné protisněhové háky, nebo o protisněhové komplety tvořené protisněhovými mřížemi a háky. Pokud máte střechu vybavenou protisněhovým systémem, ujistěte se, že jednotlivé prvky pevně drží a v případě sněhové nadílky budou plně funkční. Zejména ve výše položených nadmořských oblastech, obecně od přibližně 500 metrů nad mořem, tedy s častější sněhovou nadílkou, by protisněhové prvky měly být samozřejmostí.

Správně nasazené protisněhové háky a mříže fungují spolehlivě a dokážou zabránit sesuvu velké sněhové masy. Sněhovou pokrývku na střeše zadrží, než roztaje, nebo alespoň masu sněhu rozdělí, aby na zem nedopadla naráz. Nemusíte se obávat, že protisněhové zábrany budou vaši střechu hyzdit. Například společnost Tondach je nabízí hned v několika barevných variantách. Díky tomu je lze sladit s různými odstíny střešní krytiny. Pokud by vám přece jen připadalo, že protisněhové háky působí na střeše rušivě, na trhu jsou ještě protisněhové tašky s výstupky zabraňujícími sesuv sněhu. Ty již do systému střechy zapadají zcela přirozeně a na nově realizovaných střechách jsou samozřejmostí.

Aby protisněhové zábrany správně fungovaly
Aby protisněhové zábrany správně fungovaly

Stodo 12 - engoba tmavě hnědá

Kontrola podstřešních systémů

Závěrem nesmíme zapomenout ani na podstřešní systémy. Zejména u skládaných krytin, které nejsou úplně těsné vůči prachu a prachovému sněhu, by mělo být pod krytinou instalováno dostatečné pojistné opatření (podstřešní folie, hydroizolační folie, bednění atd.) Bez jeho použití by se během silné sněhové vánice mohl dostat sníh pod střešní krytinu a napáchat velké materiální škody. Vlhkost v podkroví pak může mít za následek vznik plísní.

Nejlepší obranou je kvalitní difuzní fólie, která je umístěna pod střechou. Ta chrání půdní nebo podkrovní prostor před vlhkostí, ale i dalšími nečistotami, například sazemi nebo drobným listím. Kvalita fólie přitom není samozřejmostí. Najdete v nich jak cenové, tak samozřejmě kvalitativní rozdíly. Nejjistější je mít pod krytinou systémové fólie, které jsou opatřeny logem výrobce krytiny – např. Tondach fol apod. Fólie lze kontrolovat z půdního prostoru. Pokud se jedná o obytné, zateplené, podkroví, je vhodné provést namátkovou prohlídku rozkrytím skládané krytiny a například v místech prostupů zkontrolovat pojistnou hydroizolaci.

Postup při revizi střechy:

1. Alespoň opticky zjistěte stav krytiny.2. Zkontrolujte klempířské prvky, prostory kolem komínů, vikýřů a střešních oken. U střešních oken zkontrolujte také těsnění.3. Vyčistěte okapy od podzimního listí a jiných hrubých nečistot.4. Ujistěte se, že spoje okapového systému dobře těsní.5. Zkontrolujte upevnění protisněhových zábran.6. Zkontrolujte podkrovní a půdní prostory, ujistěte se, že nikde nezatéká.7. Rozbité, poškozené či nefunkční prvky střechy je třeba co nejdříve vyměnit.8. Zkontrolujte větve, které se nacházejí v těsné blízkosti střechy. Pokud hrozí, že by se pod náporem sněhu mohly zlomit a poškodit vaši střechu, raději je odstraňte.9. Zbavte střechu nečistot (listy, mech apod.), které by mohly bránit stékání vody ze střechy.10. Revizi střechy provádějte dvakrát do roka, ideálně před zimou a po ní.

Tip vedoucího technického úseku Tondach ČR

Pro všechny rozbité, poškozené či nefunkční prvky střechy platí, že je nejlepší je ihned vyměnit, nebo, pokud to situace dovoluje, opravit. Takové práce by měly být prováděny odbornou pokrývačskou firmou. Seznampokrývačských firem ve vašem okolí najdete například na webových stránkáchwww.pokryvacikrytiny.cz.

Více na www.tondach.cz.

Autor: Tondach (text a foto)

Související k tématu