Střecha nejvíce trpí v zimě, jak ji připravit?

S příchodem prvních mrazíků a vloček je jasné, že se nezadržitelně blíží zima. A s ní možná i pořádná sněhová nadílka. Na to je nutné připravit nejen sebe, ale i vaše obydlí. Kromě mnoha radostí může totiž typická ladovská zima přinést i spoustu problémů, pokud se na ni ale v předstihu připravíte, budete si moci užívat zimních radovánek bez obav o majetek. Kromě celkového zajištění domu je nutné věnovat zvýšenou pozornost především střeše, ta totiž nese největší zátěž. V následujících řádcích si popíšeme, co vše byste před zimou ještě měli stihnout.

Střecha nejvíce trpí v zimě, jak ji připravit?

Příprava střechy na zimu?

Každoročně bychom před zimou měli provést několik jednoduchých úkonů. Základem je střechu (pokud se jedná o střešní tašky na šikmých střechách) alespoň opticky zkontrolovat a udělat její celkovou revizi. Zjistíme tak, zda se na ní nepodepsaly letní bouřky, vichřice a krupobití – žádná střešní taška nesmí být ulomená či jinak poškozená. Pokud zjistíme, že tomu tak je, měli bychom takovéto tašky neprodleně vyměnit. S opravami střechy je lepší se obrátit na profesionální firmu.

Jak připravit střechu na zimu?
Jak připravit střechu na zimu?

Při tání sněhu se postupně sníh z horních částí střechy přesouvá níže a postupně odtává

Přípravě střechy na zimu by neměla podléhat jen samotná střecha, ale také klempířské prvky, prostory kolem komínů, vikýřů a střešních oken. U těch zkontrolujte také těsnění. Zvýšenou pozornost věnujte okapům – musí být průchodné, vyčištěné od padajícího listí. Dále se ujistěte, že spoje okapového systému dobře těsní. Okapy v perfektním stavu oceníte především na jaře při odtávání sněhu. Vhodné je zkontrolovat i větve v blízkosti střechy domu. Pokud existuje riziko, že se pod náporem sněhu zlomí, raději je odřežte. Nezapomeňte ze střechy odstranit mech, případné nánosy listí a další nečistoty, které by mohly bránit plynulému odtoku vody.

Jak zabránit žalobám? Připravte střechu na zimu

Každoroční noční můrou vlastníků domů je sníh padající ze střech. Právní odpovědnost za vzniklou škodu totiž plně nese vlastník objektu. Rozhodně se nejedná o zodpovědnost města či místních technických služeb. Občanský zákoník výslovně ukládá občanům chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Jak tedy problémy s padajícím sněhem řešit? Částečným řešením je pojištění. Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, mělo by vám pokrýt případnou škodu. Ale pokud vezmeme v potaz, že padající sníh a led může způsobit i vážné ublížení na zdraví, je jasné, že nejlepším řešením je prevence. A tou jsou protisněhové zábrany.

Jak zabránit žalobám? Připravte střechu na zimu
Jak zabránit žalobám? Připravte střechu na zimu

Správně rozmístěné prostisněhové háky rozdělí masy sněhu

Protisněhový systém

Jedná se o bezpečnostní systém střech, který omezí skluz a pád sněhu ze střechy. Jelikož je vhodné počasí a případné zkušenosti po zimě máme ještě v živé paměti, zbývá dost času na přípravu. Při výběru vhodného ochranného systému je třeba brát v potaz několik základních faktorů: sklon střechy, předpokládané množství sněhu (tj. nadmořskou výšku a příslušnou sněhovou oblast), typ střešní krytiny a užití objektu.

Protisněhový systém
Protisněhový systém

Na menších plochách, kde háky nejsou umístěny, sjede sníh do úžlabí

Počet a rozmístění prvků sněhových zábran se stanovuje individuálně. Někdy se instalují dokonce v několika řadách – čím vyšší sklon a větší plocha, tím více zábran je nutno použít. Spotřeba se pohybuje v rozmezí 1,5–5 ks/m² (viz obrázek). Vhodné je vše konzultovat s odborníky-pokrývači, v ideálním případě s dodavatelem vaší střešní krytiny.

Protisněhový systém
Protisněhový systém

Existuje několik druhů těchto systémů. Sněhové zábrany jsou buď trubkové či deskové. Pořídit si můžete i různé atypické zábrany, které budou více ladit s celkovým výrazem vašeho domu. V žádném případě se není třeba obávat, že protisněhové zábrany budou vaši střechu hyzdit. Například společnost Tondach je nabízí hned v několika barevných variantách, díky čemuž je lze sladit s různými odstíny střešní krytiny. Alternativním řešením jsou speciální protisněhové tašky s výstupy, které při celoplošném rozmístění udrží sníh na střeše, a ten pak rovnoměrně odtává. U nových střech je instalace těchto tašek s výstupky zabraňujícími sesuvu sněhu již samozřejmostí.

Protisněhový systém
Protisněhový systém
Protisněhový systém
Protisněhový systém

Zábrany umisťujeme především nad místa, kde by případný sesuv sněhu mohl být nebezpečný a způsobit škodu či zranění. Naopak, pokud v místě zakončení střechy není např. chodník, ale jen zahrada, kam se v zimě nechodí, zábrany nejsou nutné. Střecha tak nebude muset držet nápor celé sněhové pokrývky. Místa, kde jsou naopak protisněhové prvky povinné, stanovuje vyhláška o střechách. Jedná se například o místa nad vchody do budov.

Protisněhový systém
Protisněhový systém

Ceny protisněhových kompletů se odvíjejí od velikosti střechy. V porovnání s tím, kolik peněz a starostí nám může tento systém v budoucnu ušetřit, se jedná o velmi dobrou investici. Životnost protisněhových prvků se pohybuje v desítkách let.

TIPY odborníka:

TIPY odborníka:
TIPY odborníka:

Vít Jirkovský, vedoucí prodeje Tondach pro oblast západ

  • Revizi střechy provádějte minimálně dvakrát do roka – ideálně před zimou a po ní. Nezabývejte se pouze střešní krytinou, ale i klempířskými prvky a okapy. Jakmile zjistíte jakoukoliv závadu, je nutné ji ihned opravit. Pokud máte ohledně opravy pochybnosti, vždy se raději obraťte na odborníky – seznam pokrývačů ve vašem okolí najdete na www.pokryvacikrytiny.cz.
  • Protisněhové zábrany jsou nezbytné hlavně u vícepodlažních budov. S ohledem na nevyzpytatelné zimy a nebezpečí způsobené tajícím sněhem, bych doporučil instalovat vhodná bezpečnostní opatření na střeše nad chodníky a v místech, kde by sníh a led mohly způsobit zranění či hmotné škody.

www.tondach.cz.

Autor: Tondach (text a foto)

Související k tématu