reklama

Postup montáže sádrovláknitých desek Rigidur

Minule jsme si ukázali, jak lze při rekonstrukci koupelny nahradit nevyhovující bytové jádro. Dnes se zaměříme na montáž koupelny pomocí systému ze sádrovláknitých desek Rigidur.

Postup montáže sádrovláknitých desek Rigidur

Sádrovláknité desky Rigidur: postup

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Po vybourání a vyklizení původního bytového jádra a zařízení kuchyně zůstanou zachována jen svislá instalační vedení a vzduchotechnické průduchy (tzv. stoupačky).

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Vyměříme polohy jednotlivých příček na podlahu. Při vyměřování je nutno zohlednit tloušťku opláštění (kóty ve výkresu značí tloušťky celé příčky, tj. pro založení vyměřujeme polohu UW profilů).

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Na podlahu připravíme horizontální UW profil. V případě potřeby můžeme použít i zbytky profilů.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  UW profily před jejich osazením podlepíme pěnovým napojovacím těsněním. Stejně postupujeme u CW profilů navazujících na zdivo.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Obvodové profily k betonovým konstrukcím připevňujeme plastovými natloukacími hmoždinkami průměru 6 mm ve vzájemné rozteči max. 800 mm.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  UW profil na strop montujeme až po osazení obvodového CW profilu na stěnu.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Před připevněním UW profilu na strop nasuneme mezi podlahový a stropní UW profil první svislou stojinu (profil CW), zkontrolujeme svislost budoucí příčky pomocí přiložené vodováhy a označíme správnou polohu horního UW profilu na nosném stropu.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Připevnění horního UW profilu provedeme obdobně jako na podlaze.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Nárožní profily CW, stejně jako profily CW u zárubní nebo profily CW, nesoucí instalační držáky, je vhodné fixovat k UW profilům pomocí samořezných šroubů do plechu typu LB délky 9,5 mm.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Profily CW (stojiny) zkrátíme na délku o 10 až 15 mm kratší, než je vzdálenost mezi podlahovým a stropním UW profilem. CW profily kromě shora popsaných případů zůstávají v UW profilech volně nasunuty (bez vzájemného sešroubování!).

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Ke kotvení umyvadla použijeme k tomu určený držák ze sanitárního programu Rigips. Stejným způsobem kotvíme také vyústění vanové baterie nebo jiných armatur. Namontované profily opláštíme deskami Rigidur z první strany.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Desky šroubujeme pouze k svislým CW profilům samopřeznými šrouby Rigidur 4 x 30 mm ve vzájemné rozteči 250 mm. Na spáry použijeme lepidlo Rigidur, které před osazením další desky naneseme na styčné hrany již namontovaných desek.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Poté osadíme a přišroubujeme další desku. Desky je vhodné umístit tak, aby sousední desky opláštění nevytvářely křížové spáry.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Nakonec namontujeme dořezy desek. Desky orientujeme tak, aby pokud možno originální hrany byly v rovinném styku se sousedními deskami, kdežto krácené hrany desek byly orientovány do rohů či koutů.

 • Sádrovláknité desky Rigidur: postup
  Sádrovláknité desky Rigidur: postup

  Pro kotvení zařizovacích předmětů či baterií lze alternativně použít dřevěnou fošnu. Je nutné, aby byla spřažena se svislými profily CW. Pro kotvení umyvadla musí být její výška větší, než je výška montážní příruby umyvadla.

 • Publikováno: 9. 1. 2012, Autor: Rigips (text a foto)