Speciální sádrokartonové desky

Klasický sádrokarton, s nímž mají kutilové své zkušenosti, se u nás používá přibližně dvacet let, ale na trh průběžně přicházejí řešení, která jeho vlastnosti neustále vylepšují. Poslední novinkou je hned několik typů sádrokartonových, ale i cementových desek pro speciální použití. Dnes představíme desky Aquapanel a Cleaneo.

Speciální sádrokartonové desky

Ty na trh uvedla firma Knauf Praha, s.r.o. Desky Aquapanel s jádrem z lehčeného betonu (portlandský cement + anorganická plniva a pojiva) jsou zesílené alkalicky odolnou tkaninou ze skelných vláken nebo sítě a z obou stran vyztuženy tkaninou na bázi skelných vláken. Desky neobsahují dřevní hmotu a nejsou nasákavé – jejich objemová roztažnost je pouze 0,25 mm/m, je to tedy přibližně 10× méně, než bývá obvyklé u dřevocementových desek.

Speciální sádrokartonové desky
Speciální sádrokartonové desky
Speciální sádrokartonové desky
Speciální sádrokartonové desky

Dovnitř i ven

Vzhledem k prakticky nulové nasákavosti a vysoké odolnosti vůči vlhku jsou proto mimořádně vhodné do prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí. Desky se vyrábějí ve dvou variantách. Jako Aquapanel Indoor mohou tvořit příčky v prostorách s vyšší vlhkostí, například v prádelnách, koupelnách a umývárnách nebo v kuchyních. Vhodné jsou rovněž i pro všechny prostory v saunách, na plovárnách a jako stěny poblíž bazénů. Hodí se jako podklad pro keramické i kamenné obklady, případně z nich lze sestavit hladké bezespáré stěny ve vlhkém prostředí, kde je malba.

Desky se dodávají ve formátech 900×1250 mm a o tloušťce 12,5 mm; jejich plošná hmotnost je 15 kg/m2.

Vzhledem ke své zvukové pohltivosti představují desky Aquapanel Indoor dobrou zvukovou izolaci. Mimoto jsou zcela nehořlavé, takže je lze použít jako požární dělící konstrukce. Odolávají všem mikroorganismům a ani v trvale vlhkém prostředí nejsou napadány plísněmi.

Dovnitř i ven
Dovnitř i ven
Dovnitř i ven
Dovnitř i ven

Exteriérové desky Aquapanel Outdoor jsou o něco masivnější; oproti deskám do interiéru mají vyšší modul pružnosti a tedy i větší tuhost. Lze je použít pro obložení fasád i jiných stavebních částí, kde odolávají i nejdrsnějším povětrnostním vlivům. Dají se samozřejmě omítat i obkládat. Při montáži je nutno hrany nejen tmelit, jak to vyžadují desky Aquapanel Indoor, ale i bandážovat.

Formát těchto desek je 2500×900 mm, tloušťka rovněž 12,5 mm. Plošná hmotnost desek Aquapanel Outdoor je 16 kg/m2. Jsou rovněž zcela nehořlavé.

Montáž desek

Zacházení s těmito deskami je podobné jako s deskami sádrokartonovými; jejich vyšší hmotnost však klade větší nároky jak na fyzické vybavení stavebníka, tak i na nosnou konstrukci. Například rozteč stojin, na které se desky budou montovat, nesmí přesahovat 625 mm.

Montáž desek
Montáž desek

Pro fasády jsou určeny například hliníkové T profily Eurofox. Desky se ke konstrukci šroubují samořeznými speciálními šrouby; mají pravoúhlé hrany, které zjednodušují vzájemné slepení spár lepidlem Aquapanel Fugenkleber. Spáry mezi deskami se tmelí systémovými tmely na bázi cementu se speciální výztužnou páskou do spár. Poté se deska celoplošně natáhne stěrkou Knauf Klebe und Armiermörtel se současným vložením výztužné armovací tkaniny. Po vyschnutí stěrky se povrch napenetruje a opatří akrylátovou či silikonovou omítkou Knauf. Jako vyrovnávací hmotu lze rovněž použít Aquapanel®Fugenspachtel (dodává se v bílé a šedé barvě).

Vzhledem k minimální roztažnosti těchto materiálů není nutno fasády z desek Aquapanel, nejsou-li delší než 15 m, opatřovat dilatačními spárami.

Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr

Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr
Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr
Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr
Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr

Další z posledních úspěšných modifikací sádrokartonu jsou desky Cleaneo. Ty sice připomínají běžné akustické perforované desky, mají však poněkud odlišné složení hmoty a jejich kartonové opláštění je z ochranné tkaniny zabraňující propadávání uvolněných vláken izolace. Tyto desky se vyznačují novými a vynikajícími vlastnostmi.

Sádrokartonové jádro obsahuje vedle sádry, škrobu a tenzidů také jemná skelná vlákna, která zvyšují pevnost desek. Do sádry je navíc přimísena další hmota – přírodní nerost zvaný zeolit, což je minerál vulkanického původu, který je porézní a vyznačuje se schopností zachytávat ve svých pórech různé látky včetně škodlivých.

Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr
Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr
Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr
Cleaneo – funguje i jako selektivní filtr

Přimísením zeolitu do materiálu pro sádrokartonové desky se vytvoří jakýsi filtr schopný zadržovat značné množství škodlivých látek obsažených ve vzduchu, jako je cigaretový kouř, ale také výpary ředidel a rozpouštědel, formaldehydy unikající z nábytku a koberců, změkčovadla a retardéry hoření v syntetickém oblečení, pesticidy, a dokonce i zápach dlouho nošeného oblečení či obuvi.

Za největší přednost se pokládá schopnost desek Cleaneo pohlcovat těkavé organické sloučeniny známé pod zkratkou VOC (Volatile Organic Compound); ty se uvolňují i při pokojové teplotě z barev, laků, lazur, jejich ředidel, benzinu a dalších hmot.

Pro dostatečné čištění vzduchu je třeba počítat s plochou minimálně 0,3 m2 děrovaných desek na 1 m3 objemu místnosti. Kromě schopnosti snížit koncentraci nebezpečných látek v interiéru mohou desky Cleaneo do jisté míry regulovat obsah vlhkosti ve vzduchu.

Akusticky izolační schopnosti

Akusticky izolační schopnosti
Akusticky izolační schopnosti

Porézní materiály mívají i dobré akusticky izolační schopnosti. Desky Cleaneo dosahují zvukové neprůzvučnosti (Rwr) až 45 dB; v kombinaci s vhodnou výplní příčky může jejich zvuková neprůzvučnost stoupnout až na 65 dB.

Z tohoto důvodu jsou vhodné do všech prostor, které jsou vystaveny náporu zvuků (obytné domy, školy či hotely v blízkosti silnic, dálnic a železnice) a mohou být použity též pro oddělení dílen a kanceláří od hlučných provozů či bytů navzájem.

Akusticky izolační schopnosti
Akusticky izolační schopnosti

Stejně jako ostatní produkty ze sádrokartonu nejsou desky Cleaneo hořlavé a jejich montáž je snadná. Montují se na rošt z kovových profilů a díky jejich nízké hmotnosti jsou vhodné pro instalaci také laickými stavebníky.

Co jste možná nevěděli

Pěstitelé vodních rostlin a zahradních jezírek s rostlinami používají zeolitový substrát, do něhož rostliny „ukotvují“. Znají jej i kaktusáři jako substrát pro sukulentní rostliny a kaktusy, zeolit se používá i jako stelivo pro kočky, jako protikorozní příměs do cementu, jako přísada pro výrobu lehkých stavebních a izolačních hmot, jako sorbent při likvidaci úniků ropných látek, pro neutralizaci nadměrně kyselých půd, zeolit tvoří část filtrační náplně ve filtrech pro čištění pitné vody i vody v bazénech, slouží i při čištění vody v akváriích a k odstraňování zápachu ve stájích a chlévech hospodářských zvířat.

K posledním specialitám patří ještě sádrokartonové desky Safeboard (DF). Ty se ale nevyužívají v bytových interiérech. Jsou určeny pro zdravotnická zařízení a prostory, kde se pracuje s rentgenovým zářením. Vyrábějí se s přísadou síranu barnatého, který představuje olovu rovnocennou ochranu proti rentgenovému záření, přitom není jedovatý a nevykazuje pro lidský organismus žádné nebezpečí.

Více informací získáte na www.Knauf.cz.

Autor: Karel Smutný (text), Knauf a PePa (foto)

Související k tématu