Jak na rekonstrukci střechy - 2. díl

S odborníky ze společnosti PRVNÍ CHODSKÁ se opět zamyslíme nad problémy spojenými s rekonstrukcí střechy. Pokud máte podezření, že nosnou konstrukci mohly narušit vlhkost, čas, dřevokazný hmyz či houby, je na místě odborné poradenství – v extrémních případech může být nutné udělat sondy do trámů krovu a zjistit jejich stávající únosnost. Při volbě nového typu krytiny je pak klíčové ohlídat to, aby její váhu krov unesl.

Jak na rekonstrukci střechy - 2. díl

Bude-li krytina výrazně těžší, je nutné nechat si zpracovat statický posudek. A logicky platí pravidlo, že je neekonomické investovat velké částky do krytiny a souvisejících prvků, pokud jejich udávaná životnost bude výrazně převyšovat odhadovanou životnost krovu pod nimi nebo jakýchkoliv dalších konstrukcí, které nelze bez velkých nákladů a znehodnocení pláště střechy vyměnit.

Nové prvky na střeše

Plánujete-li při rekonstrukci stavbu obytného podkroví, velmi pravděpodobně dojde alespoň k minimálním zásahům do krovu, i když je jeho konstrukce zdravá. Důležitým faktorem bude průchozí výška současného podkroví, protože nová konstrukce stropu a nová podlaha ji mohou snížit o 25 – 30 centimetrů. Podle normy musí být minimální průchodná výška podkroví 230 cm. Také zvažte, zda při rekonstrukci střechy také nevyměnit okapy (zvláště žlabové háky, ke kterým se pak lze už obtížně dostat), oplechování štítů, komínů, oken a výlezáků. Použít lze i řadu prvků, které v minulosti nebyly běžně dostupné – průchody střechou na anténu, odvětrání kanalizace nebo digestoře, stoupací lávky ke komínu a další praktické příslušenství. Většina renomovaných výrobců již tyto prvky dodává v rámci svého systému. Informace o nich najdete v katalozích, které mají k dispozici specializovaní prodejci, jako např. PRVNÍ CHODSKÁ, nebo je lze nalézt na internetu.

Světlo v podkroví

Denní světlo lze získat buď ze střešních oken, nebo z vikýřů, v jejichž čele jsou osazena klasická svislá okna. Obě řešení mají své příznivce i odpůrce. Ačkoliv to nelze tvrdit s obecnou platností, střešní vikýře jsou většinou uživatelsky příjemnějším, ale dražším řešením a vzhledem k tomu, že se tímto poměrně výrazně mění i konstrukce krovu, může být celý proces rekonstrukce složitější. V případě užití střešních oken je potřeba rozhodnout o výšce jejich umístění i s ohledem na budoucí výšku podlahy, způsob ovládání (klika nahoře či dole) a konstrukčního systému vybraných oken. S tímto opět poradí někdo z odborníků. Protože realizace obydleného podkroví je výrazně náročnější záležitostí než prostá výměna poškozených prvků, je dobré nechat si zpracovat alespoň jednoduchý projekt.

Světlo v podkroví
Světlo v podkroví

Změna dispozice stavby

Třetím důvodem pro rekonstrukci střechy může být změna půdorysu domu a tento důvod bývá vždy nejnákladnější. I tady musíme hned na počátku rozhodnout, zda bude podkroví využíváno pro bydlení a s ohledem na to zvolit i konstrukci a typ krovu. Vedle klasických trámových krovů jsou totiž na trhu i krovy sbíjené vazníkové, a ty jsou sice levnější a navíc se rychle staví, ale jakékoli další využití prostoru pod střechou neumožní.

Protože při změně dispozice bývá i více zednických prací, můžete uzavřít smlouvu s jednou firmou, která zajistí všechno, nebo na jednotlivé činnosti najmout konkrétní řemeslníky. Obecně v takové situaci platí, že jeden dodavatel sice může být o něco dražší, ale zase za konečný výsledek nese veškerou odpovědnost, což usnadňuje jednání i případné reklamace.

Změna dispozice stavby
Změna dispozice stavby

Práce pro odborníky

I mimořádně šikovný investor zvyklý dělat si všechno sám v případě, že nejde pouze o jednoduchou konstrukci, dřív nebo později bude potřebovat vyhledat odborníky – pokrývače, specializovaného prodejce, nebo architekta. Neuděláte-li si střechu sami, budete pokrývače potřebovat vždy, ale je dobré se nespoléhat pouze na něj a některé záležitosti řešit buď se specializovaným prodejcem, nebo s projektantem. Někteří pokrývači bez širších zkušeností s různými materiály totiž mohou mít tendenci prosazovat pouze to materiálové a konstrukční řešení, které dělají nejčastěji, přestože nemusí být pro investora vždy optimální. Proto lze doporučit návštěvu specializovaného prodejce s co nejširším sortimentem – čím širší sortiment, tím větší pravděpodobnost, že si při konzultaci vyberete skutečně to, co vám bude vyhovovat nejvíc.

Výhoda vzorkoven

Vzorkovny, kde se na různé krytiny a jednotlivé prvky podíváte i sáhnete, jsou u většiny specializovaných prodejců dnes samozřejmostí. Nikdy není špatné do rozhodování o střeše zapojit i projektanta, ale jeho účast se stává stěžejní zejména v případě složitějších úprav a netradičních řešení střechy. Je dobré si uvědomit, že zvláště u střech s obytným podkrovím je nutné při návrhu konstrukce rozumět komplexně celé problematice, a proto je vhodné, aby princip řešení připravil buď někdo fundovaný (projektant), nebo pokud možno nezávisle na sobě schválili dva jiní odborníci (třeba pokrývač a specializovaný prodejce) – střecha totiž představuje nemalou investici, od které se očekává, že vydrží mnoho let. Proto všechno pořádně promyslete a nic neuspěchejte.

Více informací poskytne centrum služeb pro šikmé střechy http://strechy.chodska.cz.

Autor: Jiří Jan a PRVNÍ CHODSKÁ (text), PRVNÍ CHODSKÁ, VELUX (foto)

Související k tématu