reklama

Jak na rekonstrukci střechy - 3. díl

Pro výběr střešní krytiny existují vedle preferencí a vkusu dva zásadní limitující faktory – vedle únosnosti krovu i plánovaný sklon střechy. Každá krytina má totiž stanoven tak zvaný bezpečný sklon, do kterého může být použita – ten se u běžných druhů tašek pohybuje většinou okolo dvaadvaceti stupňů. Při nižších sklonech musíme krytinu vybírat právě s ohledem na sklon střechy, radí čtenářům v našem malém seriálu o rekonstrukcích odborníci z firmy specializující se na střechy - PRVNÍ CHODSKÉ.

Jak na rekonstrukci střechy - 3. díl

Byl-li krov navržen na lehkou krytinu, bude se nejčastěji vybírat mezi krytinami plechovými, bitumenovými, vláknocementovými a plastovými. Typickými představiteli standardních těžkých krytin jsou pálené a betonové tašky.

Dnes už je z čeho vybírat

Povrchová úprava krytin má kromě estetické funkce i některé další účely – například omezuje pórovitost povrchu a výrazně tak prodlužuje životnost střechy. Po střechách s hrubším povrchem bude méně sjíždět sníh, ale zase budou náchylnější k mechovatění. Pokud bydlíte v náročné klimatické oblasti, kde se předpokládá vysoké sněhové zatížení, musíte k tomu také přihlédnout. Lze říci, že dnes je variant střešních krytin, okapů, klempířských prvků a různých doplňků prakticky bezpočet. Zdaleka se neliší jenom pohledově, ale často poměrně výrazně i funkčností. Vyplatí se tedy buď samostatně, nebo s pomocí nějakého odborníka poznat důkladně všechny hlavní druhy přicházející v úvahu, jejich výhody a nevýhody.

Dnes už je z čeho vybírat
Dnes už je z čeho vybírat

Podle čeho hledat pokrývače

U střechy je to samozřejmě velmi důležité a kontakty může doporučit CHODSKÁ STAVEBNÍ, specializovaní prodejci nebo si je zájemce najde na internetu, v inzerátech, telefonním seznamu. Rozhodně si ale zjistěte reference o stavbách, které dosud dělali, totiž ne každá pokrývačská firma pracuje se všemi materiály, což ale ne vždy její zástupce přizná. Pokud jste vybrali nějakou méně tradiční krytinu, hledejte raději společnost, která s ní už zkušenost má. Investor by se měl ptát také na záruku, kterou pokrývač na provedené práce dává a vůbec dát i na svůj nos: dost se pozná z profesionálního vystupování, vybavení nástroji a pracovními prostředky.

Nezapomeňte na smlouvu

Většina pokrývačů je dnes vytížena na poměrně dlouhou dobu dopředu, a proto se vyplatí začít s hledáním realizační firmy s dostatečným předstihem. S vybraným pokrývačem je potřeba co nejdříve uzavřít alespoň jednoduchou písemnou smlouvu o dílo. V ní by měla být jasně specifikována cena nebo alespoň způsob jejího výpočtu, dále termín provedení prací, dohodnuté povinnosti smluvních stran a případná penalizace za jejich neplnění. A pozor: součástí předmětu díla by měla být i likvidace staré krytiny, pokud si ji investor nezajišťuje sám. V případě většího finančního rozsahu prací může být vhodné nechat smlouvu posoudit i u advokáta.

Nezapomeňte na smlouvu
Nezapomeňte na smlouvu

Co to bude stát - vybírejte

Předběžnou kalkulaci ceny materiálu vypracují na základě projektové dokumentace (nové řešení nebo alespoň staré výkresy střechy) specializovaní prodejců většinou zdarma. Kvůli nižší sazbě DPH na bytovou výstavbu se ale většinou vyplatí odebrat i materiál přes pokrývače. Cenovou nabídku obsahující materiál a pokud možno po položkách rozčleněnou práci si raději vždy nechte zpracovat od několika firem.

Po etapách

Inženýr Zábranský z PRVNÍ CHODSKÉ doporučuje tam, kde je to technicky možné a nebude-li to příliš časově a finančně náročné, rekonstruovat střechu po etapách. „Ale tak, aby žádná část střechy nezůstávala příliš dlouho kompletně odkrytá. Jakmile je na krokvích natažena pojistná hydroizolační fólie, běžný déšť už problémy nenadělá. Ovšem pozor – běžná pojistná hydroizolace může být přímému slunečnímu záření vystavena pouze po určitou dobu, po té ji UV záření znehodnotí.“

Kontrolovat a udržovat

Je dobré vědět, co na střeše pokrývač dělá. Kontrolovat ho může stavebník, nastuduje-li montážní návody k dané krytině a je-li schopen vylézt nahoru a prohlédnout si všechno zblízka. Protože ale v praxi existuje často více způsobů, jak ten který detail vyřešit, pokud pokrývač přesně nedodrží montážní návod, nemusí to být nutně vždy špatně. Nejlepší je proto zajistit si někoho, kdo střechám skutečně rozumí, aby průběh prací nejlépe jednou za den zkontroloval. Nebo alespoň dát zkontrolovat odborníkem střechu před převzetím – když se totiž na chyby přijde včas, investorovi to hodně ušetří. A také by neměl zapomínat na to, že střecha potřebuje pro maximalizaci své životnosti určitou údržbu – což je ale téma na někdy příště.

Více informací poskytne centrum služeb pro šikmé střechy http://strechy.chodska.cz.

Publikováno: 10. 2. 2012, Autor: Jiří Jan a PRVNÍ CHODSKÁ (text), PRVNÍ CHODSKÁ (foto)