OSB – Ohleduplné Stavby Budoucnosti

Může se stát, že tradicionalista při pohledu na OSB desky ohrne nos: „Tohle přece není dřevo“. Bude i nebude mít pravdu, protože tyto desky jsou vyrobeny z dřevených třísek, nemají však kresbu celistvých ploch letokruhů, ovšem – nevykazují ani přirozené vady rostlého dřeva. Zbytky kůry, praskliny ani suky v nich nenajdeme. Přesto, že desky vznikají v lisu, mají osobitou krásu dřeva, kterou mu umí vtisknout jen příroda.

OSB – Ohleduplné Stavby Budoucnosti

Ohleduplné Stavby Budoucnosti

Výrobky z materiálu, který lidský rod provází dějinami, se nepřežily ani v novém tisíciletí – spíš naopak. Obklopujeme se dřevěnými předměty, stavíme ze dřeva a využíváme ho i jako obnovitelný zdroj energie. Na druhou stranu bychom s ním měli šetřit, protože stromy nám pomáhají dýchat, zadržují vláhu a čistí vzduch.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v Česku máme lesů habaděj, bylo by dobré rozumně s nimi hospodařit. Znamená to i dobře zužitkovat dřevo, které není vhodné pro zpracování v běžné dřevovýrobě, například kalamitní dřevo, jehož bude v důsledku počasí, které se v jedenadvacátém století zbláznilo (už to začalo), přibývat.

Další cesta je využít vědy a techniky a vytvářet materiály na bázi dřeva, které si z něj vezmou to nejlepší, problematické vlastnosti potlačí a dokonce přidají nové, takové, jaké si budeme přát.

Se dřevem to umíme

Se dřevem to umíme
Se dřevem to umíme
Se dřevem to umíme
Se dřevem to umíme

Domů ze dřeva se u nás staví stále poměrně málo, přitom je to rychlé a poměrně laciné. Je to škoda, protože moderní výrobky z tradičního materiálu umíme: vždyť v Jihlavě začali s výrobou dřevotřískových desek již v roce 1957 – a to byli v Evropě jedni z prvních. O jedenáct let později zde postavili naši největší linku na výrobu tohoto materiálu s širokým spektrem použití, především v nábytkářství.

Šikovnost Jihlavanů ale potřebovala nové technologie a peníze, a proto se stal zdejší závod roku 1994 dobrou nevěstou pro nadnárodní skupinu Kronospan. Nářky, že prodáváme do ciziny lesy nastojato a nedokážeme toto bohatství zhodnotit, tady neplatí: velkoplošné materiály na bázi dřeva se zde vyrábějí v jednom z nejmodernějších závodů v Evropě.

Co je OSB (Ohleduplné Stavby Budoucnosti)

Co je OSB (Ohleduplné Stavby Budoucnosti)
Co je OSB (Ohleduplné Stavby Budoucnosti)
Co je OSB (Ohleduplné Stavby Budoucnosti)
Co je OSB (Ohleduplné Stavby Budoucnosti)

Toto označení ve skutečnosti skrývá počáteční písmena anglického názvu materiálu (Oriented Strand Board) – deska z orientovaných třísek. Aby to nebylo tak jednoduché, konečný výrobek se skládá ze tří vrstev, přičemž vždy ve vrstvě následující jsou štěpky orientovány kolmo k vrstvě předchozí. Jednotlivé třísky jsou spojeny umělou pryskyřicí a za vysokého tlaku a teploty slisované do desky. Mechanicko-fyzikální vlastnosti celku jsou proto optimální, materiál je pevný a dobře obrobitelný, neštípá se, částečně dokonce odolává vlhkosti i ohni.

Ohleduplnost

Ohleduplnost
Ohleduplnost
Ohleduplnost
Ohleduplnost

Při volbě stavebního materiálu by měla hrát jednu z rozhodujících rolí i snaha o trvale udržitelný rozvoj, který chápeme jako dlouhodobé zachování přírodních statků a služeb pro příští generace. Cestou k tomu je mimo jiné maximální užití obnovitelných zdrojů, kterým dřevo bezpochyby je.

Desky OSB SUPERFINISH® ECO se vyrábějí ze dřeva převážně pocházejícího z certifikovaných lesů PEFC respektujících zásady trvalého ekologického obhospodařování lesů. Využití dřevní suroviny při výrobě je 100%. Vytříděný materiál nesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek je využíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by se ztratila energie vložená do vysušení třísek. Dřevní prach se využívá jako palivo stejně jako kůra. Desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou 100% recyklovatelné. Jak lépe si tedy zasloužit označení ekologický? Navíc v nových OSB deskách není použit formaldehyd.

Stavba

Stavba
Stavba
Stavba
Stavba

OSB je vysoce kvalitní dřevěná stavební deska použitelná venku i v místnosti. Je v ohybu, tlaku a tahu pevná, tvarově stálá. Její povrch může být broušený i nebroušený, s hranou rovnou a nebo s vyfrézovaným perem a drážkou. Využití je široké, protože dobře tepelně izoluje, nepropouští hluk a dobře se s ní pracuje, lze ji obvyklými prostředky obrábět i spojovat. Existuje několik velikostních formátů i konstrukčních pevností desek. Bez významu není ani to, že OSB dobře a zajímavě vypadá.

Budoucnost

Budoucnost
Budoucnost
Budoucnost
Budoucnost

Už začala, protože OSB desky nacházejí stále širší uplatnění: při stavbě podlah, příček, stropů, dokonce i na střechách, neboť jsou relativně lehké. Protože se jedná o velkoplošný materiál, potřebujeme v ploše méně spojů, což zase znamená méně tepelných i akustických ztrát. Vlastnosti OSB SUPERFINISH® ECO předurčují desky k nejširšímu použití v exteriéru i interiéru. S jejich rostoucí popularitou roste i poznání jejich výjimečných vlastností a počet vhodných aplikací se stále rozšiřuje. Vysoce je oceňují i za hranicemi, proč asi?

Více o tomto materiálu se dozvíte u firmy Kronospan.

Autor: Jiří Jan (text), Pavel Zeman a Kronospan (foto)

Související k tématu