Tepelné ztráty aneb slabá místa našich domovů I.

Jaké bydlení bychom si představovali? Jistě by mělo být hezké, moderní, dostatečně prostorné a především – úsporné ve spotřebách energií. Vzhledem k celosvětovým cenám energií je náš zájem o energeticky úsporné bydlení více než pochopitelný – ušetříme nemalé peníze. Současný životní styl nás také vede k větší odpovědnosti za životní prostředí – to jde s energeticky úsporným bydlením doslova ruku v ruce. Výsledek našich úvah může vést k různým typům opatření jako např. výměna oken, zateplení objektu, změna otopné soustavy apod. Čím dál častěji povede k pasivním standardům (domům).

Tepelné ztráty aneb slabá místa našich domovů I.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Snižování energetické náročnosti budov znamená ekonomický přínos. Základem úspor je stavební řešení. Každý dům je třeba individuálně posoudit a nalézt vyvážený soubor navzájem se doplňujících energeticky úsporných úprav. Do české legislativy byl v roce 2007 zaveden Průkaz novelizací zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tato novelizace zohledňuje požadavky Směrnice 91/2002/EK o energetické náročnosti budov.

Průkaz popisuje energetickou náročnost budovy jako celku, tzn. množství celkové dodané energie do objektu. Hlavním výstupem průkazu energetické náročnosti budovy je hodnota spotřeby energie na metr čtvereční podlahové plochy. Do spotřeby se započítává nejen spotřeba tepla na vytápění, ale i chlazení, větrání, teplá voda a osvětlení.

Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy

Okna a tepelné ztráty

Okna jsou jedním ze stavebních prvků domu, který nejvíce ovlivňuje estetický charakter stavby, určuje kvalitu bydlení a zvyšuje materiální hodnotu domu. Proto jsou na okna kladeny nejvyšší nároky a je nutné je vybírat na základě fundovaných informací. Nejčastějším důvodem výměny oken bývá nejen jejich fyzické opotřebení, ale zejména eliminace tepelných ztrát objektu. Podíl na celkové tepelné ztrátě objektu může dosáhnout v případě oken a vstupních dveří u rodinných domů 30–40 %, u bytových vícepodlažních domů pak 40–50 %.

Moderní okenní systém by měl splňovat požadavky na tepelnou izolaci, snadnou manipulaci, ochranu před vloupáním, zvukovou izolaci, moderní design, zajištění infiltrace a minimální údržbu.

Zateplení objektu

Další z možných cest, jak podstatně snížit spotřebu energií je zateplení objektu. Zvýšení tepelného odporu obvodového pláště slouží v zimě proti úniku tepla zevnitř ven a současně proti pronikání mrazu zvenčí dovnitř. V letním období pak tepelná izolace účinkuje proti přehřívání vnitřních prostor domů, tedy jako ochrana budov proti teplu. Zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukce vám navíc zaručí zdravější bydlení bez plísní.

Více o zateplení, ale i o pasivních stavbách a termovizním měření budeme psát v druhém dílu našeho seriálu o energiích, který jsme připravili ve spolupráci s PRE. Více se také můžete dozvědět v Centru energetického poradenství PRE, kde vám rádi poskytnou bezplatné poradenství v oblasti úspor elektřiny.

Centrum energetického poradenství PRE

Centrum energetického poradenství PRE
Centrum energetického poradenství PRE

Součástí stálé expozice Centra je mobilní exponát pasivního domu, interaktivní dotyková obrazovka, stálá výstava izolací, okenních systémů, největší exponát Prostupy tepla stavebními konstrukcemi a aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken. Na www.energetickyporadce.cz je k dispozici kalkulačka tepelných ztrát. Problematice tepelných ztrát jsou věnovány publikace Výměna oken, Tepelné izolace a Pasivní domy, které si zájemci mohou zdarma odnést z Centra energetického poradenství PRE nebo stáhnout na webových stránkách.

Autor: Centrum energetického poradenství PRE (text a foto)

Související k tématu