Zima často poškodí obklady balkonů a teras

Zima se často nevyřádí jen v zahradách, kde zanechá škody po vymrzlé zeleni, trávníku a podobně. Vlhkost a mráz dokáží zničit dlažbu na terasách nebo i balkonech. Tady se opravy dělají velmi obtížně a někdy je zapotřebí celou plochu odstranit a položit znovu. Proč se tak děje? Důvodů může být hned několik.

Zima často poškodí obklady balkonů a teras

Na vině může být špatný výběr materiálu pro venkovní použití, nekvalitně provedená izolace a spousta dalších příčin. Nemusíte však zoufat. Pokud jste s obkladem balkonu, terasy nebo lodžie ještě nezačali, můžete se podobným potížím vyhnout. Užití materiálů ve venkovním prostředí přináší celou řadu úskalí, a to jak ve výběru správného druhu stavebních materiálů, tak i přísného dodržování technologické kázně. Faktorem, který nejvíce ohrožuje dům a venkovní prostory, je všudypřítomná vlhkost. Kondenzovaná vlhkost, vlhkost z deště a sněhu, ale také tlaková podzemní voda a voda vzlínající z podloží, ohrožují stavební konstrukce a narušují strukturu použitých stavebních materiálů a hmot. Ve vnějším prostředí se k tomu přidává proměnlivá teplota a v zimě ještě mráz, který svým působením zkázu dokonává. Mezi nejohroženější a také nejčastěji a nejrychleji poškozené části stavby patří

vodorovné konstrukce, které jsou vystavené působení počasí. Na nich se také často drží voda díky nesprávným postupům, a někdy, bohužel, i díky chybám v projektu.

Balkonový systém

Komplexní řešení v použití osvědčených stavebních materiálů a postupů nabízí například firma KVK v uceleném programu KVK Balkonový systém. Díky správnému návrhu konstrukční skladby a vhodné aplikaci vybraných KVK materiálů lze v kombinaci s mrazuvzdornými dlažbami a obklady vyřešit problém, jak ošetřit balkony, lodžie a terasy.

Při ošetření vodorovné konstrukce musíte mít stále na paměti, že dlažba nebo obklad nejsou absolutně vodotěsné, i když to tak na první pohled vypadá. Je třeba zajistit, aby se pod nimi neshromažďovala voda. Ta se do podkladu dostává prosakující netěsností spár nebo kondenzací v konstrukci. Přítomnost vody pod dlažbou při prvních mrazech přinese v lepším případě jen její zničení, v horším případě bude destruktivní působení vody pokračovat na dalších stavebních konstrukcích. Časem se tedy může stát dlažba nebo obklad cestou, kudy se dostává voda až do objektu. Zatékání do interiéru, vytváření zavlhlých míst a další nepříjemnosti mohou následovat. Proto je třeba pod dlažbou zajistit vždy spolehlivou vodotěsnou izolaci.

Balkonový systém
Balkonový systém
Balkonový systém
Balkonový systém

Betonový potěr a polymercementová stěrka

Keramické obklady balkonů a teras

Keramickým obkladům na venkovních konstrukcích je pro jejich technické a estetické vlastnosti dávána přednost před ostatními povrchy, ačkoliv jsou obvykle dražší. Investoři očekávají od této varianty atraktivní obklad s dlouhou životností a snadnou údržbou. Soulad představ s realitou závisí na výběru vhodného materiálu, optimální kombinaci lepicích a vodoizolačních materiálů a v rozhodující míře na řemeslném provedení a dodržení závazných postupů, které zabraňují nejzávažnějšímu zdroji poruch – zatékání dešťové vody pod dlažbu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat provedení trvalých dilatačních spár.

Pro vodorovné venkovní plochy jsou nejvhodnější neglazované (gres porcellanato) nebo glazované (gres porcellanato smaltato) mrazuvzdorné keramické obkladové prvky s nízkou nasákavostí do 0,5 %, s otěruvzdorností PEI 5 a protiskluzností R9 až R11. K lepení uvedeného typu dlažeb je nutno použít kvalitní pružné mrazuvzdorné tmely a lepidla. Je nutno přesně dodržovat návod výrobce, zejména způsob a dobu zpracování.

Způsob provedení venkovních dlažeb má rozhodující vliv na jejich životnost. U nesprávně provedené konstrukce dojde obvykle k porušení spár zejména u konstrukčních a dilatačních prvků, například u oplechování, zábradlí atd. Voda, zatékající do konstrukce, se shromažďuje v dutinách a v zimním období zamrzá. Zvětšením objemu ledu dochází k praskání podkladu, poškození („vystřílení“) glazury nebo dokonce k roztržení a odtržení dlaždic.

Při sanacích konstrukcí balkonů, lodžií a teras musíte postupovat obezřetně a důkladně. Je zapotřebí odstranit všechny nesoudržné kusy betonu a mechanicky (kartáčem nebo pískováním) očistit od rzi všechny kovové části, jako jsou nosníky a výztuže armování. Kov ošetřete antikorozním nátěrem. Na tento nátěr a na betonové povrchy naneste adhezní můstek, který připravíte smícháním suché směsi s vodou podle pokynů výrobce. Konzistenci hmoty volte podle způsobu použití. Adhezní můstek se nanáší štětcem nebo hladítkem. Vyplnění dutin a zarovnání povrchu do 3 cm proveďte přípravkem Duosan B1, na prohlubně a kaverny nad 3 cm použijte Duosan B2.

Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras

Po sanaci a novém položení dlažby a obkladů správnou technologií se balkon proměnil k nepoznání.

Při maximální tloušťce jedné vrstvy do 20 mm lze použít také polymercementovou stěrku. Takto upravený rovný a celistvý povrch podkladového betonu se ošetří penetrací. Na ni naneste hydroizolační vrstvu.

Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras

Spolehlivou ochranu konstrukce zajistí nátěr Duoflexu. Spáry na styku vodorovných a svislých ploch překryjte hydroizolační zpevňující páskou Duoflex EKP. První nátěr a EKP pásku překryje ještě pojistný druhý nátěr prostředkem Duoflex. Jako alternativu k prostředku Duoflex lze rovněž použít Penetrolmix AF a Badizol, rovněž z produkce KVK.

Podklad pro lepení keramiky musí být čistý, rovný, zbavený špíny, prachu a mastnoty. Plocha lepení nesmí být vodorovná, je třeba volit sklon minimálně 1,5 % a maximálně omezit konstrukce přerušující jednolitost izolace a dlažby, například sloupky zábradlí, antén apod. Během lepení obkladu mrazuvzdorným tmelem a jeho zrání nesmí teplota klesnout pod +5 °C.

Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras
Keramické obklady balkonů a teras

K lepení použijte flexibilní lepidlo, například 0540 Flex Kleber, 0550 Multi Kleber superflexibilní, 0555 Multi Kleber. Po technologickém vyzrání lepicího tmelu se dlažba spáruje flexibilními spárovacími hmotami (produktová řada s kódem výrobků 1520 až 1533).

Rozsáhlejší opravy balkonů, lodžií a teras je třeba konzultovat s odborníky, kteří zhodnotí technický stav a zejména statiku konstrukce. Pouze odborník dokáže posoudit i možná skrytá poškození, která mohou vznikat dlouhodobým působením vlhkosti. Ta se do objektu dostává prasklinami, špatně řešeným oplechováním, konstrukčními chybami v prostupech apod. Důsledkem může být zvýšené riziko pádu celého balkonu či lodžie, případně oddělení menších i větších kusů omítek či betonů, které mohou ohrozit životy či zdraví lidí, nebo jejich majetek. Rovněž profesionálové mají posoudit stávající stav a navrhnout odpovídající technické řešení, včetně provedení detailů prostupů a oplechování.

Schéma systému

Příklad doporučené skladby balkonu (lodžie, terasy):

{"type":"image","image_id":null}

1. Podklad:

KódPopisBalení
0420-40-PLBetonový potěr 20 MPa40 (kg)
0425-25-PLBetonový potěr 25 MPa25 (kg)
0430-40-PLBetonový potěr 30 MPa40 (kg)
0450-25-PLPolymercementová stěrka25 (kg)

2A. Hydroizolace-EKP páska:

KódPopisBalení
2002DUOFLEX EKP páska5; 10; 50 (m)

2B. Hydroizolace:

KódPopisBalení
2000DUOFLEX6; 15; 30 (kg)
2010BADIZOL2,5; 5; 10 (l)

3. Penetrace:

KódPopisBalení
0570-5Kotvicí nátěr0,525 (kg)
2030PENETROLMIX AF1; 5 (kg)
2350PENETROLMIX1; 3; 5; 10; 25 (l)
2360PENETRAMIX S 8202 A1; 2; 5; 10; 25 (l)

4. Tmel:

KódPopisBalení
0540-XX-PLFlex Kleber5; 25 (kg)
0550-XX-PLMulti Kleber superflexibilní5; 25 (kg)
0555-25-PLMulti Kleber25 (kg)

5. Spárovací hmota:

KódPopisBalení
1520-1533XX-PLSpárovací hmota flexibilní1; 5; 20 (kg)

Další informace naleznete na www.kvk.cz.

Autor: Elena a KVK (text), KVK (foto)

Související k tématu