reklama

Tepelné ztráty aneb slabá místa našich domovů II.

V minulém dílu jsme psali o Průkazu energetické náročnosti budovy a o tepelných ztrátách. Dnes budeme mluvit o zateplení objektu i o termovizi. Hlavním úkolem tepelných izolací je především vytvořit bariéru plýtvání s teplem všemi částmi stavby (stěnou, podlahou, stropem nebo střechou). Aby přinesly očekávaný efekt a dobře fungovaly, je nutné vybrat správný typ izolace. Důležité je především dbát na přesné a pečlivé provedení izolace. Obecně se izolanty vyznačují tím, že mají nízkou hodnotu tepelné vodivosti a někdy mohou fungovat i jako izolace akustické.

Tepelné ztráty aneb slabá místa našich domovů II.

Vnitřní i venkovní zateplení

Zateplení je možné provést zevnitř nebo zvenku, přičemž druhá možnost je mnohem efektivnější díky celistvosti zateplení pláště budovy. Vyřeší se problémy tepelných mostů, sníží se namáhání obvodové konstrukce a zároveň i teplotní výkyvy. Oproti vnitřnímu zateplení, které se provádí téměř výhradně ve zvláštních případech (například u historických budov, v historické zástavbě apod.) zaručuje tento systém dostatečnou tepelnou setrvačnost vnitřního prostoru (tzv. akumulace zdiva). Vnější zateplení je efektivnější než vnitřní!

Vnitřní i venkovní zateplení
Vnitřní i venkovní zateplení

Kontaktní zateplovací systémy

Podle způsobu provedení se vnější zateplovací systémy dále dělí na kontaktní a bezkontaktní (také nekontaktní, odvětrávané či provětrávané). Kontaktní zateplovací systém je nejrozšířenější, ve většině případů nejvhodnější a často i nejlevnější způsob řešení zateplení. Zateplovací materiál těsně přiléhá k ploše obvodového pláště. Izolace se lepí a kotví na připravený povrch obvodového pláště budovy z exteriéru a je v kontaktu s krycí vrstvou. Tím vzniká nepropustná bariéra pro vodní páry.

Výhody kontaktního zateplení spočívají především v jeho jednoduchosti a výkonnosti. Kontaktní zateplovací systémy se hodí pro tepelnou izolaci rodinných, bytových i panelových domů, poskytují neomezenou barevnost a lze je snadno opravit. Na rozdíl od provětrávaných systémů se však nehodí do vlhkého prostředí. U objektu určeného k zateplení musí být navíc ukončeny všechny mokré procesy – celý objekt musí být přiměřeně vyschlý.

Bezkontaktní fasády

Bezkontaktní fasády se hodí zejména jako dodatečné zateplení budov s vyšší vnitřní vlhkostí. Odvětrávací vrstva, kterou je volný prostor mezi předsazenou (pohledovou) vrstvou a tepelnou izolací připevněnou na obvodovou stěnu, pomáhá odvádět vlhkost mimo konstrukci. Bezkontaktní systém je pak vhodný také pro budovy, jejichž fasáda se obkládá deskovým materiálem. Bezkontaktní řešení je časově náročnější na realizaci stavebních detailů, skládá se z nosného roštu, izolačního materiálu, kontra latě, vzduchové mezery (která zajistí provětrání fasády) a vnějšího obkladu.

Pasivní domy

Téma pasivních staveb se dnes již dokonce stává součástí legislativy Evropské unie. Podle evropské směrnice (lidově zvané 20:20:20) by se měla soukromá výstavba v členských státech EU od roku 2020 realizovat pouze v pasivním standardu. Proč bychom ale měli čekat na evropskou direktivu, když můžeme kvalitně a úsporně bydlet již nyní? Aktuálně (do konce března) probíhá v Centru energetického poradenství PRE výstava nízkoenergetické a pasivní domy zaměřená na energeticky úsporné systémy.

Pasivní domy
Pasivní domy

Termovize

Pro detailní zjištění problémových míst (úniku tepla) se stále častěji používá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Umožňuje získat přehled o rozložení povrchových teplot v jednotlivých bodech snímaného povrchu.

Termovizní měření je vhodné provádět v brzkých ranních hodinách, kdy měření nezkresluje například vliv akumulovaného slunečního záření do konstrukcí na jižní straně budovy. Pro měření je vhodné období, kdy se teplota pohybuje několik po sobě následujících dnů pod bodem mrazu. V Centru energetického poradenství PRE se lze o této problematice dozvědět více a lze tuto službu za velmi výhodných podmínek objednat.

Termovize
Termovize
Termovize
Termovize

Centrum energetického poradenství PRE

V Centru poskytují v oblasti tepelných ztrát odborné poradenství. Součástí stálé expozice je mobilní exponát pasivního domu, interaktivní dotyková obrazovka, stálá výstava izolací, okenních systémů, největší exponát Prostupy tepla stavebními konstrukcemi a aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken. Na www.energetickyporadce.cz je k dispozici kalkulačka tepelných ztrát. Problematice tepelných ztrát jsou věnovány publikace Výměna oken, Tepelné izolace a Pasivní domy, které si zájemci mohou zdarma odnést z Centra energetického poradenství PRE nebo stáhnout na webových stránkách.

Publikováno: 18. 3. 2012, Autor: Centrum energetického poradenství PRE (text a foto)