reklama

Usnadněte si práci s chemickou kotvou

Chemická kotva je vlastně systém, jehož součástí jsou upevňovací prvky a lepidlo na bázi pryskyřice, kterým se upevňují. Chemické kotvy se vyznačují velkou únosností a univerzálním použitím, jsou tedy velkým pomocníkem pro každého v mnoha situacích.

Usnadněte si práci s chemickou kotvou

Co je chemická kotva

Chemická kotva, kterou můžete najít také pod názvem chemická malta či chemická hmoždinky, je tvořena dvěma hustými tekutými složkami, které jsou v tubě od sebe odděleny a spojují se spolu při aplikaci, kdy dochází k chemické reakci a vytvrzení. Velmi rychle se vytvoří pevný a odolný spoj.

Formáty

Chemické kotvy je možné sehnat ve dvou formátech, většinou v závislosti na objemu potřebném k použití.

 • Kartuše – ve které jsou umístěny dvě samostatné části, k jejichž smísení dojde až při aplikaci v nasazeném směšovači, k aplikaci se používá aplikační pistole. Formát je vhodný pro různé kotvicí systémy, nestéká a nepronáší se.
 • Volné míchání – obě složky jsou baleny samostatně a míchají se ručně či strojově přímo na stavbě – většinou se využívají k vyplnění hlubokých děr, tedy pro velké objemy, je vhodný i pro nepravidelné tvary kotvicích prvků.
V menším množství a jednorázově lze použít chemické ampule
V menším množství a jednorázově lze použít chemické ampule

Typy pryskyřic

Pryskyřice obsažená v chemické kotvě může být dvojího druhu, buďto katalytická, nebo nekatalytická.

 • Katalytická – požívá se dvoukomponentní pryskyřice a katalyzátor, který způsobuje vytvrzení. Mísící poměr je zhruba 10:1. Výhodou je, že mísící poměr není třeba dodržovat stoprocentně, a také stačí menší množství katalyzátoru, což snižuje cenu. Dále se tyto směsi mohou dělit ještě na polyesterové, vinylesterové, čistě epoxidové atd.
 • Nekatalytická – míchá se v poměru 1:1, při kotvení se nyní používá jako nekatalytická pouze čistá epoxidová pryskyřice. Její schnutí je sice pomalejší než u katalytického typu, ale zaručuje lepší přilnutí a lepší mechanické vlastnosti – výsledkem je větší únosnost a pevnější vazba k podkladu. Hodí se také pro použití pod vodou, protože je nepropustná.

Proč použít chemické kotvy?

Chemické kotvy mají oproti těm mechanickým mnoho výhod. Jaké to jsou?

 • Lepší přilnutí k povrchu = vyšší únosnost.
 • Nepřenáší se rozpínací síly = můžete je rozmístit blízko k sobě, blízko ke krajům.
 • Všestrannost = využijete je při kotvení do betonu, dutých cihel, kamene, i slabých, křehkých materiálů.
K vyčištění vyvrtaných děr se prodávají speciální ocelové kartáče
K vyčištění vyvrtaných děr se prodávají speciální ocelové kartáče

Kde je vhodné použití

Chemickou kotvu použijte všude tam, kde potřebujete zajistit vyšší únosnost, a jiné typy kotvení nejsou účinné. Lze ji použít do betonu, pórobetonu i zdiva, na které se ovšem nepřenáší napětí. Proto je více než vhodná do narušeného zdiva, nebo třeba v rozích, kde může pnutí od klasických hmoždinek způsobit poškození.

Po uplynutí doby nutné k vytvrzení je možné na kotvenou tyč připevnit potřebné uchycovací mechanismy
Po uplynutí doby nutné k vytvrzení je možné na kotvenou tyč připevnit potřebné uchycovací mechanismy

Práce s chemickou kotvou

Použití chemické kotvy se příliš neliší od práce s ostatními typy lepidel, pojďme si ale ukázat podrobný návod, kdy do stěny potřebujeme ukotvit závitovou tyč:

 • do zdi vyvrtejte díru, která bude o řád větší, než průměr kotvené tyče – vznikne tak prostor okolo ní, kde se bude moc směs rozlít;
 • z vyvrtaného otvoru vysajte či vyfoukejte prach (vysavačem či kompresorem), vhodným kartáčem očistěte stěny otvoru a opět prach odstraňte. Toto je nutné provést alespoň dvakrát, aby kotva přilnula přímo k betonu a prach nesnižoval její přilnavost a výslednou pevnost;
 • na kartuši připevněte směšovací trysku a vložte do aplikační pistole;
 • vytlačte nejprve trochu směsi mimo místo budoucího použití – je třeba, aby směs byla správně smíchaná – po chvíli bude mít jednolitou barvu;
 • do dutých cihel vložte ještě plastové sítko, do kterého budete kotvu nanášet;
 • vyplňte otvor směsí zhruba do dvou třetin;
 • vsuňte do otvoru tyč, a to krouživým pohybem, aby malta pronikla do všech míst a zamezilo se vzniku bublin v kotvící směsi;
 • nechte vytvrdnout, údaje o čase, který je k tomu potřeba, najdete v pokynech výrobce většinou přímo na obalu;
 • nevypotřebovanou náplň je možné znovu použít, pouze vyměňte směšovací trysku.
Injektáž chemické kotvy do zdiva
Injektáž chemické kotvy do zdiva

Publikováno: 27. 10. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce