Zděte s novými maltami Profimix

/* */ Pokud se chystáte stavět, pak s příchodem jara asi sháníte nezbytný materiál a potřebné pomůcky. Výhodnou nabídku zdicích malt a lepidel z nového systému PROFIMIX může využít každý, kdo zvolil stavební systém z plných nebo lehčených cihelných prvků, betonových bloků, pórobetonu nebo vápenopískového zdiva.

Zděte s novými maltami Profimix

Suché maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nedávno dokončený závod KM Beta v Bzenci na Hodonínsku, největší ryze česká maltárna u nás. Společnost KM Beta na tento sortiment aktuálně poskytuje výhodné zaváděcí ceny, lepidlo zcela zdarma získáte při objednávce broušených pálených prvků PROFIBLOK nebo vápenopískových prvků SENDWIX z nabídky KM BETA, které s maltami PROFIMIX tvoří systém.

Zdicí malty PROFIMIX se hodí pro zdění obvodového, nosného i výplňového zdiva a příček. Při rozhodování o volbě konkrétního výrobku z nabídky PROFIMIX bude hrát roli nejen vybraný stavební systém, ale také typ zdicích prvků. Například u broušených pálených prvků budete pro zdění potřebovat lepidlo, zatímco u nebroušených klasickou maltu. Obdobně je to také u vápenopískového systému, kde jsou rozměry prvků opět upraveny do dvou variant: Pro klasické a pro tenkovrstvé zdění.

Zděte s novými maltami Profimix
Zděte s novými maltami Profimix

Výhody tenkovrstvého zdění

V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu a tedy i nákladů. Zatímco u maltového zdění (tloušťka spáry 12 mm) je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 litrů/m2, při použití celoplošného lepidla (tloušťka spáry obvykle 1-2 mm) je spotřeba jen 3,7 litrů/m2. Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových směsí, dochází, kromě úspory materiálu, také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na stavbě. Rychlost výstavby se tím zvýší.

Přednostní volba celoplošného tenkovrstvého zdění před jinými tenkovrstvými systémy zdění je dána podstatou vlastního spojování jednotlivých bloků. Tou není nic jiného než vyrovnání povolených tolerančních nepřesností výrobků a případných nepřesností při montáži. Eliminují se tak bodová napětí ve stěně, vznik trhlin i případný pokles pevnosti stěny. Celoplošné tenkovrstvé zdění má navíc výhodu z hlediska tepelně-technického – odstraňuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Obecně tenké spáry snižují ztráty tepelnými mosty ve spárách zdiva a eliminací mokrého procesu snižují vlhkost ve zdivu.

Výhody tenkovrstvého zdění
Výhody tenkovrstvého zdění

Volba materiálu pro tenkovrstvé zdění

Pro tenkovrstvé zdění tedy budete potřebovat broušené pálené zdivo, vápenopískové zdivo určené pro zdění na lepidlo nebo pórobeton. Z cihelného stavebního systému PROFIBLOK jsou vhodné například prvky KMB PROFIBLOK 240 BRUS nebo KMB PROFIBLOK 300 BRUS a příčkovky KMB PROFIBLOK 65, 80 a 115 BRUS. U vápenopískového zdiva jsou pro zdění na lepidlo určeny prvky, které mají v názvu za pomlčkou písmeno „L“, tzn. například prvky SENDWIX 16DF-LD, 8DF-LD, 12DF-LD, příčkovky 4DF-LD a další.

Postupy při tenkovrstvém zdění

Pro založení první vrstvy zdiva zvolte zakládací maltu, a to PROFIMIX ZM 910 (Zakládací malta 10 N/mm2) u páleného zdiva nebo pórobetonu a PROFIMIX ZM 920 (Zdicí malta na vápenopískové zdivo a betonové bloky) u vápenopískového zdiva. Tloušťka vrstvy by měla činit asi 10 – 30 mm. Cílem je vyrovnání první vrstvy zdicích prvků na základové a obdobně i stropní desce.

Další vrstvy se zdí pomocí lepidel, a to PROFIMIX ZM 911 nebo ZM 912 v případě pálených prvků, ZM 921 u vápenopískového systému a ZM 906 při volbě pórobetonu. Tloušťka vrstvy lepidla by měla činit asi 1-2 mm. U pálených prvků se zdicí malta volí podle způsobu nanášení. V prvním případě (ZM 911) malta překrývá celoplošně dutiny v cihlách, což umožňuje lepší usazení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva a následně i vyšší pevnost, ve druhém případě (ZM 912) pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Schémata jednotlivých variant zdění i detaily o použitých materiálech najdete na stránkách PROFIMIX.

Postupy při tenkovrstvém zdění
Postupy při tenkovrstvém zdění

„Maltové“ zdění

Pokud jste zvolili „klasiku“ v podobě maltového zdění, nakupte klasické nebroušené pálené zdivo (ze systému PROFIBLOK například prvky KMB PROFIBLOK 440, 365, 300, 240 a příčkovky KMB PROFIBLOK 65, 80, 115, vápenopískové prvky pro zdění na maltu (bez označení „L“) například SENDWIX 8DF-D nebo příčkovka 4DF-D případně pórobeton.

Při zakládání první řady postupujte obdobně jako při zakládání při tenkovrstvém zdění (ZM 910 u páleného zdiva nebo pórobetonu a ZM 920 u vápenopískového zdiva). Tloušťka vrstvy by měla činit opět asi 10 – 30 mm. Pro zdění dalších řad z nebroušeného páleného zdiva máte z nabídky PROFIMIX na výběr hned několik možností dle požadované pevnosti v tlaku: zdicí malty ZM 901, ZM 902, ZM 903, ZM 904, ZM 905, případně TM 501. Posledně jmenovanou maltu je vhodné kombinovat v následující vrstvě s tepelně-izolační omítkou (PROFIMIX TO 502) pro lepší tepelně-izolační schopnosti. Tloušťka vrstvy malty by měla ve všech případech odpovídat asi 12 mm. Pro zdění z vápenopískového zdiva zvolte zdicí maltu ZM 920, která je speciálně určená pro ruční zdění vápenopískových a betonových bloků. Tloušťka maltové vrstvy u vápenopískového zdiva by měla činit také asi 12 mm.

„Maltové“ zdění
„Maltové“ zdění

PROFIMIX prodlouží stavební sezonu až o měsíc!

Pokud vám do stavby zasáhnou mrazíky, není nic jednoduššího než použít zdicí malty a další výrobky PROFIMIX se zimní úpravou. Ta umožňuje tvrdnutí směsí i za nízkých teplot až do teploty -5°C. Podmínkou je dodržení několika zásad. Jejich přehled najdete u jednotlivých výrobků na stránkách PROFIMIX.

Kromě zdicích malt najdete pod značkou PROFIMIX také cementové potěry, lepicí a stěrkovací hmoty, jádrové a štukové omítky.

Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.

Autor: KM BETA (text a foto)

Související k tématu