reklama

Okapový systém, 2. díl - Dimenzování a prvky systému

Pro správnou funkci okapového systému je vždy důležité správné dimenzování.

Okapový systém, 2. díl - Dimenzování a prvky systému

Okapové systémy - 2. dílMá-li dešťová voda bez problémů odtékat mimo dům, je nutné zvolit vhodný tvar a velikost prvků. Okapové žlaby Rainline jsou v nabídce ve třech velikostech rozvinuté šířky – 125, 150 a 190 mm. Méně obvyklé je čtvercové provedení žlabů, které nachází uplatnění častěji na průmyslových objektech. Ke každé velikosti žlabu pak přísluší odpovídající rozměry svodů a ostatních prvků. V sortimentu LindabRainline je široká škála žlabových háků určených pro různé způsoby uchycení žlabů a doplňky, které usnadňují čištění systému. Chloubou systému je důmyslný systém spojek, díky kterému není třeba systém letovat nebo lepit, není třeba ani žádného speciálního náčiní. Spojky mají bajonetový uzávěr a zajišťují trvale těsný spoj.

Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému
Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému
Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému
Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému

Okapové systémy - 2. díl

Spojka obejme napojované žlaby, jejichž spoj je těsně usazen v gumové podložce a stejně jako přezka na lyžařské obuvi se pevně zacvakne. Tento systém je vhodný zejména do horských oblastí, kde se často využívá možnost žlaby na zimu demontovat. V případě, že žlaby na zimu demontovat nechceme, nebo nemůžeme, použijeme prvek s názvem STAG, který je určen především ke zpevnění rohů a koutů, ale dá se použít také ke zpevnění žlabu a používá se ve stejném počtu jako žlabové háky. V každém případě je dobré na horách zamezit tomu, aby se žlab sesuvem sněhu deformoval. Nejjednoduší způsob jak toho lze docílit je, že se okapový žlab zapustí více pod úroveň okapové hrany, aby nestál v cestě sjíždějícímu sněhu. Další možností ochrany okapů v horských oblastech je použití protisněhových zábran z řady LindabProtectline.

Dalšími praktickými doplňky okapového systému mohou být například odbočka do sudu, jisticí háky, přechod do odpadu nebo prvek usnadňující vybírání nečistot. Odbočku do sudu ocení všichni zahrádkáři, kteří si díky ní zajistí plynulé doplňování zásoby odstáté vody určené pro zalévání. Přechod do odpadu ocení zase tam, kde není žádoucí, ať už z estetického, či praktického hlediska, vytékání dešťové vody na povrch pozemku.

Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému
Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému

Prvek usnadňující vybírání nečistot svou přednost deklaruje již ve svém názvu. Není neobvyklé, že se mohou vyskytnout i situace, kdy je potřeba klempířských výrobků na míru. V takovém případě Lindab nabízí možnost využít oboustranných plechů příslušné barvy k výrobě potřebných prvků. Může se jednat například o nástřešní žlab, kterého se využívá často na památkově chráněných, nebo vysokých městských budovách, nebo zábrany proti přelití žlabu, která sice ve standardní nabídce systému je, ale fantazii se meze nekladou a tak si zručný kutil může vytvořit zábranu podle svých představ.

Všechny prvky systému Lindab jsou vyráběny z plechů z předem povrchově upravené oceli. Tento fakt je velmi významný z hlediska životnosti materiálu. Řada výrobků, především nižších cenových kategorií, je lakována dodatečně, což může v dlouhodobějším horizontu způsobit rychlejší stárnutí materiálu a možnost koroze hlavně v místech spojů. Tyto prvky obvykle poznáme podle toho, že jsou právě v místech spojů letovány. Kromě toho má dodatečné lakování za následek rozdílnou barvu metráže, tedy žlabů a ostatních prvků.

Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému
Okapové systémy, 2. díl - Dimenzování a prvky systému

Při navrhování odvodnění je třeba dbát nejen na správnou velikost, ale také na dostatečný počet svodů apod.

Ve správné volbě rozměrů mohou pomoci montážní příručky Lindab, internetové stránky www.okapyprovas.cz, nebo přímo technik společnosti Lindab.

Publikováno: 6. 9. 2012, Autor: Lindab (text a foto)