Vytápíme dům a byt - III. díl

Při výběru kotle je důležité oslovit dodavatele s přesnými požadavky a podmínkami, které by měl kotel splňovat. Z průzkumu trhu vyplývá, že pro zákazníky bývá nejdůležitější pořizovací cena, následuje ekonomika provozu, výkon kotle a servisní zabezpečení, a teprve poté se zákazníci ptají i na souvislosti s přípravou teplé vody a komfortem použití. Velmi často zapomínají na skutečnost, že se topí od podzimu do jara, ale teplou vodu potřebují po celý rok.

Vytápíme dům a byt - III. díl

Kritéria výběru kotle

Proto je třeba prodejce oslovit s informací, zda jde o kotel do novostavby, o náhradu dosluhujícího kotle, o provedení turbo, nebo o odtah spalin do komínu, zda budeme uvažovat o konvenčním, nebo kondenzačním kotli v závislosti na typu otopné soustavy. Pak teprve můžeme vybírat konkrétní typ kotle podle nabídky a cenové úrovně podle technického řešení, regulace, autodiagnostiky a komfortu obsluhy.

Při výměně starého kotle za nový je důležité znát stávající systém přípravy teplé vody, protože podle toho se bude určovat celkový výkon kotle. Před zakoupením kotle je třeba dosti dlouho dopředu vše zajistit po odborné stránce, musí se stanovit energetická bilance objektu, zhodnotit stávající otopný systém, případně nadimenzovat teplotní spád tak, aby se dal použít nový kotel s co nejlepší efektivitou.

Máme-li objekt s nižšími tepelnými ztrátami, je třeba tomuto faktu přizpůsobit i výběr výkonového rozpětí kotle. Pokud by nedošlo ke shodě tepelných ztrát objektu a tepelného výkonu kotle, může se stát provoz kotle méně ekonomickým. Výkon kotle je třeba důkladně zvážit. Velmi zjednodušeně si představme malý byt se ztrátou 6 kW. Tato ztráta je nahrazena vyzářeným 6kW výkonem radiátoru při použití kotle s plynulou regulací a výkonem od 10 do 24 kW. Kotel může často spínat, protože nejnižší výkon kotle (10 kW) rychle ztrátu doplní a vypne. Proto by spodní hranice výkonu kotle měla být v blízkosti hodnoty tepelných ztrát objektu. Toto hledisko se uplatňuje u nízkoenergetických domů a malých bytů, kde jsou energetické ztráty relativně malé.

Ohřev teplé vody

Vedle vytápění je dalším požadavkem na kotel příprava teplé vody. Řeší se buď průtokovým ohřevem vody nebo přímým či nepřímým ohřevem vody v zásobníku. Správný výběr technického řešení ohřevu teplé vody záleží na individuální potřebě konkrétní domácnosti. Lidé, aniž by zohlednili ekonomickou stránku přípravy teplé vody, většinou volí na základě nižší pořizovací ceny první variantu.

Plynový kotel s průtokovým ohřevem teplé vody ohřívá vodu jen v okamžiku spotřeby. Je vhodný zejména tam, kde je méně odběrných míst, resp. kde převažuje odběr z maximálně dvou odběrných míst současně. V běžné domácnosti poslouží k pokrytí spotřeby v kuchyni či koupelně. Dodávka teplé vody není časově omezena. Menší komfort a menší kapacita ohřevu teplé vody vedou k tomu, že se jich každoročně prodává méně, i když snižující se podíl na prodeji není zatím nijak dramatický.

Hospodárnější, teplotně stálejší, ale vzhledem k odběru z většího počtu odběrních míst i komfortnější, je ovšem ohřev vody v nepřímo ohřívaném zásobníku. Ten řeší starosti s ohřevem teplé vody nejen pro běžnou domácí spotřebu, jako je například mytí nádobí, ale svojí kapacitou jsou zásobníky schopné pokrýt i požadavky na dostatečné množství vody pro sprchování či koupání. Ohřev vody v zásobníku lze prostřednictvím kotle ovládat v rámci přednastavených časů i teplot. Úspor lze dosáhnout například nastavením požadavku na disponibilitu teplé vody pouze ráno a večer.

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody udržuje stálou zásobu teplé vody, přičemž můžeme plynule nastavovat teplotu v rozsahu od 25 °C do 75 °C v čase požadovaném spotřebitelem. Při odběru se může voda průběžně dohřívat tak, aby zásoba vydržela co nejdéle. Může se ale dohřívat i v případě, že k odběru vody nedochází, čímž se eliminuje chladnutí vody.

Ohřev teplé vody
Ohřev teplé vody

Schéma připojení klasického a vrstveného zásobníku

Moderní způsob přípravy teplé vody pomocí zajímavé technologie vrstveného zásobníku

Tento způsob umožňuje dosahovat až o 17 % vyšší účinnosti než u běžných zásobníků. Voda se ohřívá v externím tepelném výměníku, přitéká shora do zásobníku a opět se odebírá shora. Tak je stále k dispozici dostatečné množství teplé vody. Integrovaný zásobník s objemem 83 l tak bohatě předčí svým výkonem klasický zásobník o objemu 120 l. Navíc sníží průměrnou dobu ohřevu až o třetinu.

Nepřímo ohřívaný zásobník proto najde své uplatnění i v domě s několika bytovými jednotkami. Velikost zásobníku dimenzujeme podle největšího jednorázového odběru, například pro koupání ve vaně. Zásobník o objemu vody 120 litrů a výkonem 25 kW ohřeje teplou vodu na 60 °C za 20 minut při teplotě náběhového okruhu 90 °C. Za hodinu však ohřeje až 590 litrů vody na teplotu 45 °C, což pro běžný byt či rodinný domek představuje dostatečné množství vody na standardní provoz. Pro dvougenerační domek se doporučuje zvolit zásobník o objemu minimálně 160 litrů.

Konstrukčně je zásobník velmi jednoduchý – uvnitř tělesa zásobníku je spirála, kterou proudí voda ohřátá v kotli. Spirála předává teplo vodě v zásobníku. Zásobníky je možné umístit jinde než samotný kotel, takže při nedostatku místa v koupelně nebo předsíni lze zásobník umístit například do komory. Zásobník umožňuje přímé připojení cirkulace vody, takže teplá voda bude k dispozici i na vzdálených odběrních místech.

Aby voda v cirkulačním potrubí nevychladla, úprava je snadná – do cirkulačního systému stačí připojit čerpadlo s časovým spínačem, který se postará, aby se voda například po dvou hodinách v potrubí protočila. Zatímco cirkulační obvod lze připojit k jakémukoli zásobníku s nepřímým ohřevem, u kombinovaných kotlů tomu tak nebývá. Na trhu je pouze několik typů kotlů, které tuto možnost nabízejí.

Špičkovou technologii přípravy teplé vody představuje nové konstrukční řešení v podobě vrstveného zásobníku. Moderní vrstvený způsob přípravy teplé vody umožňuje dosahovat až o 17 % vyšší účinnosti než u běžných zásobníků. Voda se ohřívá v tepelném výměníku, přitéká do zásobníku a tam se vrství − chladnější dole, teplejší nahoře. Tak je stále k dispozici dostatečné množství teplé vody. Například integrovaný 83l zásobník tak bohatě předčí svým výkonem klasický zásobník o objemu 120 l, a navíc sníží průměrnou dobu ohřevu až o jednu třetinu!

Vrstvený zásobník šetří peníze, neboť náklady na přípravu teplé vody jsou nižší než u běžných zásobníků teplé vody. Zároveň vrstvený zásobník šetří místo, protože má velmi vysokou účinnost, a tím je − v poměru k výkonu teplé vody − o více než polovinu menší. Vrstvený zásobník s 42 l objemem nabízí komfort přípravy teplé vody běžného 90l zásobníku. Na vrstvený zásobník je spolehnutí také z hlediska konstantní teploty. Ani při odběru vody na více odběrných místech současně nedochází k žádným nepříjemným „studeným překvapením“.

Ohřev teplé vody
Ohřev teplé vody

Moderní kotel nabízí možnost komfortního předehřevu teplé vody nebo dočasného přerušení ohřevu teplé vody. Zatímco první možnost využijeme například ve dnech, kdy je celá rodina doma a kdy existuje předpoklad okamžitého odběru teplé vody, druhou možnost, tedy omezení zbytečného ohřevu vody, využijeme tehdy, pokud doma nikdo není − děti ve škole, rodiče v práci.

Režim vysokého komfortu (COM) umožňuje, aby teplá voda byla stále k dispozici, bohužel za cenu méně ekonomického provozu. Komfort přesně na minutu (COM / ECO) nabízí možnost využívat vysoký komfort ohřevu teplé vody v závislosti na programovaném časovém rozvrhu. Komfort na příkaz uživatele (ECO) je program, který se spouští přímo z odběrného místa pomocí pákové baterie nebo kohoutku. Stačí odběr vody kratší než 5 sekund, kotel sepne a ve velmi krátké době připraví teplou vodu, aniž by docházelo ke zbytečným ztrátám odtékáním studené vody. Tento program je zároveň provozem nejekonomičtějším.

Vybíráme z knihy Rodinný dům podle představ, autor Petr Velfel a kolektiv.

Autor: Petr Velfel a kolektiv (text), archiv Junkers (foto)

Související k tématu