reklama

Okapové systémy, 4. díl – Montáž

Systém LindabRainline se kromě řady nesporných výhod vyznačuje také, a to možná především, snadnou montáží. Tuto vlastnost ocení jak řemeslníci, pro které je montáž podobných systémů obživou, tak stavebníci, kteří hledají možnost úspor při stavbě či rekonstrukci domu, či kutilové a chalupáři, kteří si nedovedou péči o nemovitost bez nějaké vlastní řemeslné činnosti představit.

Okapové systémy, 4. díl – Montáž

Okapové systémy - 4. díl

Základními nástroji pro montáž systému LindabRainline jsou nůžky na plech, pilka na železo a gumová palička. V sortimentu Lindab ji naleznete pod roztomilým názvem Pepali.

Na krácení prvků se nesmí používat rychloběžné kotouče, úhlové brusky a podobné nástroje. Zahříváním by došlo k poškození ochranné povrchové vrstvy výrobku a ten by následně mohl korodovat.

Systém Rainline je v podstatě stavebnicový systém. To například umožňuje jednoduchou demontáž žlabů, což ocení zejména majitelé objektů v horských oblastech, kde jsou žlaby namáhány velkým množstvím sněhu a hrozí jejich stržení sjíždějícím sněhem. Na jaře se pak žlaby vrátí na původní místo a systém funguje dál.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Začneme rozměřením střechy. Vynásobením délky střechy X šířkou Y zjistíte plochu A. To je plocha, na kterou dopadají dešťové kapky. V tabulce vidíte, kterou alternativu byste měli použít.

Podokapní žlaby se montují ve spádu minimálně 5 mm/m. Při navrhování je dobré dodržet pravidlo, že na každých 10 m délky podokapního žlabu by měla být jedna svodová roura.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Rozměr – žlab Rozměr – svod 1 SROR – A m2 2 SROR – A m2
125 87 50–100 100–200
150 100 100–160 200–320
190 120 160–240 320–480
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Samotná montáž začíná upevněním žlabových háků. Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu doporučujeme na hácích označit tužkou místo ohybu.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Nezapomeňte si háky očíslovat. Nejmenší doporučený spád podle ČSN je 5 mm/m.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Začněte tím, že namontujete první a poslední hák a natáhnete mezi nimi provázek. Potom namontujte další háky v linii podle provázku. Háky se montují na krokve, nebo na bednění nad krokvemi, s rozestupy 80 až 120 cm.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Háky se přišroubují šrouby nebo přibijí hřebíky. Pokud je délka podokapního žlabu větší než 10 m, montují se žlaby se spádem od středu ke krajům (ke svodům). Dlouhý hák se ohne a namontuje jako na obrázku A.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

K ohýbání můžete použít originální ohýbačku háků (v sortimentu Lindab pod označením KBO) nebo ohyb proveďte ve svěráku přes trubku o průměru minimálně 20 mm tak, aby ohyb byl plynulý a nepoškodila se ochranná barevná vrstva háku. Krátké háky montujte jako na obrázcích B.

Při ohýbání háků berte ohled na to, že přední hrana okapního žlabu má být níže o cca 6 mm proti zadní hraně.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Pak si na žlabu označte místo, kde bude umístěn žlabový kotlík. Vyřízněte otvor pilkou na železo nebo jej vystřihněte nůžkami na plech. Kleštěmi ohněte dolů střed uříznuté hrany. Jak jsme zmínili v úvodu, pro vyříznutí otvoru v žádném případě nepoužívejte úhlovou brusku (rozbrušovačku).

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Zahákněte zadní hranu kotlíku za zadní hranu žlabu. Přicvakněte klipsnu kotlíku na přední hranu žlabu. Řeznou hranu zatřete originální opravnou barvou. Originální správková barva slouží také pro případ drobných oděrek vzniklých při montáži a je běžně k dostání spolu s celým systémem.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Následují narážecí čela podokapního žlabu, která namontujete tak, že nasadíte čelo na okraj žlabu, srovnáte jeho horní okraj do roviny se žlabem a přitlačíte. Pak čelo přibouchnete dlaní, aby se okraj žlabu dostal pod zamykací výčnělky čela. Pak ještě zcela lehce čelo doklepejte paličkou, například Pepali, abyste jej definitivně usadili na místo. Čelo se případně může montovat i když je žlab již usazen v hácích.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Další v pořadí je usazení podokapního žlabu. Pokud používáte háky se samozaklapovacím upnutím, položte žlab do předního okraje háku. Pak žlab zaklapněte v zadní části dolů do háku. V případě, že jste zvolili háky s ohebnými příchytnými jazýčky, ohněte tyto jazýčky přes okraj položeného žlabu.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Žlaby se spojují pomocí důmyslných spojek žlabů. Zahákněte zadní okraj spojky žlabu za zadní okraj žlabu tak, aby těsnicí silikonová podložka byla uprostřed spáry mezi žlaby. Položte přední část spojky žlabu na přední okraj žlabu, zaklapněte zamykací mechanismus podle obrázku a přitlačte. Zafixujte zámek pomocí malého pojistného plíšku.

Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?
Okapové systémy - 4. díl: jak postupovat při montáži?

Nyní je čas určit délku muzikusu, která se jednoduše stanoví podle uvedené tabulky.

Délka mezikusu pro koleno 70°

u (mm) h (mm) L (mm)
250 380 0
300 400 150
350 420 200
400 440 250
450 460 300
500 480 350
550 500 400 600 520 450 650 540 500 700 560 550 750 580 600 800 600 650 850 620 700 900 640 750 950 860 800 1000 680 850 1050 700 900
1100 720 950
Délka mezikusu pro koleno 70°
Délka mezikusu pro koleno 70°
Délka mezikusu pro koleno 70°
Délka mezikusu pro koleno 70°
Délka mezikusu pro koleno 70°
Délka mezikusu pro koleno 70°

Dále namontujte objímky rour – nejméně dvě na každý samostatný díl roury. Maximální vzdálenost mezi objímkami je 2 m. Do cihlové nebo kamenné zdi vyvrtejte otvor, vložte hmoždinku a objímku připevněte vrutem. Do dřevěné stěny připevněte objímku vrutem přímo.

Objímky jsou opatřeny zámkem na zaháknutí a montují se podle obrázků. Pokud budete potřebovat objímku otevřít, strčte šroubovák do otvoru zámku a opatrně vypačte.

Máte-li upravenu délku mezikusu odpadového odskoku podle tabulky, připojte k němu dvě kolena. Svodovou rouru tlakem nasaďte směrem nahoru. Její délku je třeba upravit u spodního výtoku. Zasuňte výtokové koleno a upevněte je nýty nebo šrouby. Usaďte svodovou rouru do svislé polohy a uzamkněte zámky objímek. Pokud zaústíte odpadovou rouru do kanalizace, použijte filtr a spodní díl odpadové roury s označením BUTK.

Na závěr odstraňte všechny drobné odřezky, špony a piliny z povrchu žlabů a rour, kde by mohly korodovat a kazit celkový vzhled a radost z podařeného díla. Nyní už zbývá jen počkat na déšť…

Připraveno ve spolupráci s Lindab.

Publikováno: 20. 9. 2012, Autor: Lindab (text a foto)