reklama

Vytápíme dům a byt – VI. díl

Podlahové vytápění se stalo v posledních letech oblíbenou metodou vytápění a temperace interiéru domu. Je vytápěním s nízkoteplotním spádem, takže se jeví jako ideální systém při napojení na tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel či solární systém, případně na jejich vzájemné kombinace.

Vytápíme dům a byt – VI. díl

Slouží proto buď jako hlavní zdroj tepla v domě, nebo se jeho služeb využívá jako doplňkového zdroje, zejména ve velkých mrazech, nebo jej lze případně zvolit jako alternativu v přechodových obdobích topné sezony. Místnosti vyhřívá rovnoměrně od podlahy, což je pro fyziologický pocit vnímání tepla příjemnější než u jiných tepelných zdrojů. Vzduch u nohou bývá teplejší, u hlavy až o několik stupňů chladnější.

Díky tomu je možné místnosti vyhřívat na teplotu až o několik stupňů menší, aniž bychom pocítili ztrátu komfortu. Vytápění interiéru na nižší teplotu, byť o 1–3 °C, však může přinášet úspory 10–12 %. Další velkou výhodou je uložení vyhřívacích okruhů do podlahy, takže nejsme omezováni například při rozmisťování nábytku kvůli kamnům, krbu či radiátorům, nebo dokonce kvůli komínům.

Vytápíme dům a byt – 6. díl: podlahové topení
Vytápíme dům a byt – 6. díl: podlahové topení

Na kresbě je znázorněno, kde všude se uplatní elektrické podlahové vytápění.

Pro spolehlivé fungování podlahového vytápění je nutné zajistit dostatečnou tepelnou izolaci od spodní nosné vrstvy, aby teplo neodcházelo do základové desky nebo do podloží. Izolovat je třeba také boční stěny. Účinnost závisí na použité nášlapné vrstvě podlahové krytiny, která překrývá topnou betonovou desku.

Čím je tepelný odpor nášlapné vrstvy menší, tím lepšího výsledku ohřevu vzduchu podlahové vytápění dosahuje. Proto jsou ideálním materiálem keramické a kamenné dlažby a laminátové podlahy. Dřevěné podlahy už ideální nejsou, záleží na druhu dřeviny, ale do tloušťky kolem 18 mm jsou ještě použitelné. Naprosto nevhodné jsou koberce.

Instalace podlahového vytápění může být na rozdíl od jiných způsobů vytápění stavebně náročnější a při provádění prací je třeba dbát na pečlivost a kontrolu materiálů i stavebních postupů. Chyby při práci, například netěsnosti potrubí nebo chyby v elektrickém zapojení či poškození elektroinstalačních rozvodů, se později těžko odstraňují.

Při nákupu materiálu a při montáži volíme vždy osvědčený a certifikovaný systém, neboť zde hrozí nebezpečí – vlivem tlakového namáhání dochází u plastů ke změně tvaru. Korozi trubek může způsobovat také zvýšený prostup kyslíku trubkami. Na tento jev pamatuje norma DIN 4726, která stanovuje maximální hranici prostupu kyslíku bariérou v hodnotě 0,1 g/m3.

Rovněž působení některých stavebních hmot na plastový materiál může vést k narušení celistvosti potrubí. Proto projekt, pokládku potrubí a uvedení systému do chodu ponecháme v rukou odborníků. Podcenění jakékoliv drobnosti představuje zvýšené riziko korozních dějů a s tím spojené nebezpečí provozní havárie.

Teplovodní topení

Podlahové vytápění je možné realizovat buď jako teplovodní, nebo jako elektrické. Zatímco teplovodní se používá na větší plochy v interiéru a pro vytápění ve spojení s tepelným čerpadlem, solárními panely nebo kondenzačním kotlem, často dokonce i jako vytápěcí systém hlavní, elektrické podlahové vytápění se používá zejména v malých prostorách – v koupelnách, na toaletě, nebo pro temperování vybraných míst.

Podlahové teplovodní vytápění využívá několika smyček plastového nebo měděného potrubí, které je po přípravě zalito speciální hmotou přímo do podlahy. Touto hmotou bývá zpravidla anhydritový nebo cementový potěr s přísadami. Vzhledem k průměru trubek musíme počítat s vyšší konstrukční výškou podlahy, většinou v rozmezí 3–5 cm.

Teplovodní topení
Teplovodní topení

Elektrické podlahové vytápění

Elektrické podlahové vytápění využívá v betonu zalitý topný kabel, rohož nebo fólii. Akumulační topení využívá stejně jako jiná běžná akumulační kamna cenově příznivý tarif odběru elektrické energie. Akumulační hmotou je vrstva cementové topné mazaniny tloušťky 8 až 14 cm. Výška vrstvy závisí na tepelně-izolačních a akumulačních schopnostech zdiva a nabíjecí době.

Elektrické podlahové vytápění
Elektrické podlahové vytápění

Instalační desky pro suchou montáž kabelového podlahového topení pod dřevěnou podlahu Devicell.

Přímotopné topení využívá podobné konstrukce podlahy jako akumulační systém, rozdíl je jen v tenčí akumulační vrstvě (4–6 cm). Menší objem vyhřívané mazaniny má za následek rychlejší odezvu na požadavek uživatele. Podlahové přímotopy jsou vhodné do místnosti, kde požadujeme rychlou odezvu, tedy zejména v koupelnách, na chodbách nebo v místnostech, které je třeba v krátké době vyhřát (například ložnice v rekreačních objektech).

Instalaci a připojení elektrických zařízení do sítě smí provést pouze osoba oprávněná k dodavatelské činnosti! Činnost osob bez požadované kvalifikace může vést ke zranění nebo i smrti osob!

Pro spokojené a příjemné užívání systému podlahového vytápění je nezbytně nutné zajistit vhodnou teplotu podlahy ekvitermně řízenou regulací teploty.

Elektrické podlahové vytápění
Elektrické podlahové vytápění

DEVI WEB HOME je zařízení, které svému uživateli umožní snadno a rychle ovládat a monitorovat nejen elektrické podlahové vytápění instalované v domě, ale rovněž i ostatní elektrické spotřebiče, a to prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Vlastní zařízení může kontrolovat vytápěcí systém, dále může ovládat například zásobník na teplou vodu, nebo také získávat informace o případném narušení objektu nepovolanými osobami. Extender TM rozšiřuje možnosti uplatnění WEB-HOME o další tři vstupy a výstupy. Můžete například ovládat osvětlení, spínání žaluzií nebo vstupní bránu příjezdové venkovní komunikace.

Stěnové vytápění

Na stejném principu jako podlahové vytápění funguje stěnové vytápění, kde jsou topné registry zabudovány pod omítku, nebo pod sádrokartonové či sádrovláknité předstěny. Ohřevem celé stěny lze uspořit přibližně 10 % energie. Využívá se zejména v koupelnách pro zvýšení tepelné pohody a pro zajištění vysoušení vlhkých prostor.

Tenké trubky lze překrýt omítkou o tl. vrstvy 6 mm. Vytápěcí systém pracuje s velmi malým objemem vody, někteří výrobci udávají dokonce hodnotu 0,5 litru vody na 1 m2 plochy.

Pro účinné stěnové vytápění je třeba zajistit dostatečnou tepelnou izolaci stěn a neomezenou volnou radiaci stěny. Zvýšení tepelného odporu stěny lze zajistit dodatečným zateplením při instalaci topných obvodů. Druhou podmínku splníme snadno tím, že topnou stěnu necháme přístupnou proudění vzduchu. Před ni tedy není možné postavit například koupelnový nábytek. Pro řízení teploty je třeba zajistit samostatnou regulaci.

Vybíráme z knihy Rodinný dům podle představ, autor Petr Velfel a kolektiv.

Publikováno: 29. 9. 2012, Autor: Petr Velfel a kolektiv (text), PePa a archiv DEVI (foto)